TPBANK Tuyển dụng Tháng 2/2022

Ngân hàng TPBank Tuyển dụng:

TPBANK Tuyển dụng Tháng 2/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

STT VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG NƠI LÀM VIỆC HẠN NỘP
1 2021/488 Chuyên viên chính/cao cấp Vận hành Ứng dụng - Phòng Vận hành Ứng dụng - Khối Công nghệ Thông tin Hà Nội 10/03/2022
2 2017/455 Chuyên viên chính Số hóa quy trình - Khối Công nghệ Thông tin Hà Nội 10/03/2022
3 2018/253 Chuyên viên chính/cao cấp Tích hợp hệ thống - Khối Công nghệ Thông tin Hà Nội 10/03/2022
4 2018/371 Chuyên viên chính/cao cấp Ứng dụng Core & Thẻ - Khối Công nghệ Thông tin Hà Nội 10/03/2022
5 2020/963 Chuyên viên cao cấp/Trưởng nhóm Kiến trúc giải pháp - Khối Công nghệ Thông tin Hà Nội 10/03/2022
6 2018/472 Cộng tác viên An ninh thông tin - Phòng An ninh Thông tin và Tuân thủ - Khối Công nghệ Thông tin Hà Nội 10/03/2022
7 2019/1200 Chuyên viên Giám sát An ninh - Phòng An ninh Thông tin và Tuân thủ - Khối Công nghệ Thông tin Hà Nội 10/03/2022
8 2018/381 Chuyên viên cao cấp An ninh thông tin - Phòng An ninh Thông tin và Tuân thủ - Khối Công nghệ Thông tin Hà Nội 10/03/2022
9 2020/962 Giám đốc Đổi mới số chuyên trách Hà Nội 10/03/2022
10 2022/085 Chuyên viên chính Chính sách sản phẩm - Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn Hà Nội 10/03/2022
11 2021/551 Chuyên viên Cảnh báo sớm và phân luồng nợ Khách hàng Doanh nghiệp - Trung tâm Giám sát Tín dụng và Xử lý nợ KHDN Hà Nội 09/03/2022
12 2022/081 Trưởng bộ phận/Giám đốc kinh doanh Kinh doanh Ngoại tệ KHDN - Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính Hồ Chí Minh 09/03/2022
13 2022/080 Chuyên viên Phát triển kinh doanh Sản phẩm Tài trợ thương mại - Khối Ngân hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh, Hà Nội 09/03/2022
14 2021/297 Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp phát triển kinh doanh sản phẩm bảo lãnh - Khối Ngân hàng Doanh nghiệp Hà Nội, Hồ Chí Minh 08/03/2022
15 2022/078 Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ Kinh doanh Tài chính số - Trung tâm Kinh doanh Tài chính số - Khối Ngân hàng Cá nhân Hồ Chí Minh 08/03/2022
16 2022/077 Chuyên viên cao cấp Quản lý Danh mục Tài chính số - Trung tâm Kinh doanh Tài chính số - Khối Ngân hàng Cá nhân Hồ Chí Minh 08/03/2022
17 2022/076 Chuyên gia Phân tích Dữ liệu và Quản trị Hệ thống Tài chính số - Trung tâm Kinh doanh Tài chính số - Khối Ngân hàng Cá nhân Hồ Chí Minh 08/03/2022
18 2022/075 Chuyên viên cao cấp Quản lý Dự án Hệ sinh thái Tài chính số - Trung tâm Kinh doanh Tài chính số - Khối Ngân hàng Cá nhân Hồ Chí Minh 08/03/2022
19 2022/073 Chuyên viên Chính Hỗ trợ hệ sinh thái Tài chính số - Trung tâm Kinh doanh Tài chính số - Khối Ngân hàng Cá nhân Hồ Chí Minh 08/03/2022
20 2022/074 Chuyên viên Chính Phân tích nghiệp vụ Hệ sinh thái Tài chính số - Trung tâm Kinh doanh Tài chính số - Khối Ngân hàng Cá nhân Hồ Chí Minh 08/03/2022
21 2022/016 Nhân viên/ Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Quản lý Chất lượng dữ liệu - Khối Công nghệ thông tin Hà Nội 08/03/2022
22 2021/362 Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Phát triển kinh doanh LiveBank - Trung tâm Kinh doanh LiveBank - Khối Ngân hàng Cá nhân Hà Nội 08/03/2022
23 2021/378 Chuyên viên/chuyên viên chính Kinh doanh Khách hàng cá nhân - Hội sở Hà Nội 08/03/2022
24 2022/083 Chuyên viên chính Hành chính - Văn phòng - Khối Vận hành Hà Nội 08/03/2022
25 2018/190 Giám đốc phòng Kinh doanh - Khối Bán trực tiếp Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng 07/03/2022
26 2018/515 Trưởng nhóm Khách hàng Cá nhân - Khối Bán trực tiếp Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Giang, Hạ Long, Phú Quốc, Tiền Giang 07/03/2022
27 2019/828 Kiểm soát viên Hỗ trợ tín dụng - Khối Bán trực tiếp Phú Quốc 07/03/2022
28 2019/865 Chuyên viên Hỗ trợ bán - Khối Bán trực tiếp Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh 07/03/2022
29 2018/513 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khối Bán trực tiếp Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Hạ Long, Phú Quốc, Tiền Giang 07/03/2022
30 2018/514 Nhân viên Khách hàng Cá nhân - Khối Bán trực tiếp Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Hạ Long, Phú Quốc, Tiền Giang 07/03/2022
31 2020/531 Kiểm soát viên Giao dịch - Khối Bán trực tiếp Hồ Chí Minh 07/03/2022
32 2018/518 Giao dịch viên - Khối Bán trực tiếp Hà Nội 07/03/2022
33 2021/553 Chuyên viên Tư vấn sản phẩm Bảo hiểm - Khối Bán trực tiếp Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng 07/03/2022
34 2022/900 Chuyên viên Marketing - Trung tâm Truyền thông, QLTH và Marketing Hà Nội 28/02/2022
35 2022/569 Trưởng nhóm truyền thông đối ngoại - Trung tâm Truyền thông, QLTH và Marketing Hà Nội 28/02/2022
36 2022/511 Trưởng bộ phận Marketing Sản phẩm - Khối Ngân hàng Cá nhân Hà Nội 28/02/2022
37 2022/053 Chuyên viên Ngân hàng lưu ký - Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn Hà Nội 28/02/2022
38 2022/052 Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp Lớn (RM 2/RM3) - Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ 28/02/2022
39 2022/054 Chuyên viên cao cấp Đầu tư - Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn Hà Nội, Hồ Chí Minh 28/02/2022
40 2022/059 Giao dịch viên Hội sở - Trung tâm Dịch vụ Giao dịch và Kho quỹ - Khối Vận hành Hà Nội, Hồ Chí Minh 28/02/2022
41 2022/061 Giao dịch viên - Hub Dịch vụ Khách hàng cao cấp và Khách hàng Doanh nghiệp Lớn Hà Nội, Hồ Chí Minh 28/02/2022
42 2022/016 Chuyên viên Thẩm định Tài sản bảo đảm - Khối Tín dụng Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh 28/02/2022
43 2022/055 Chuyên gia phê duyệt chuyên trách Khách hàng doanh nghiệp - Khối Tín dụng Hồ Chí Minh 28/02/2022
44 2022/057 Chuyên viên chính Tái thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp - Khối Tín dụng Hà Nội, Hồ Chí Minh 28/02/2022
45 2021/120 Giao dịch viên Bình Phước, Hồ Chí Minh (Củ Chi, Bình Chánh, Bình Hưng, Cần Giờ, Nhà Bè, Hóc Môn) 28/02/2022
46 2021/322 Thực tập sinh tiềm năng Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước , An Giang, Nha Trang, Bình Định, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Quảng Nam, Vũng Tàu, Cần Thơ, Phú Quốc, Kiên Giang, Tiền Giang 28/02/2022
47 2021/536 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh, An Giang, Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Định, Đồng Nai, Cần Thơ, Quảng Nam, Kiên Giang, Tiền Giang, Quảng Ngãi, Nha Trang, Đắk Lắk, Phú Quốc 28/02/2022
48 2020/804 Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Kinh doanh Khách hàng Cao cấp - Trung tâm Khách hàng Cao cấp Miền Bắc 2 Hà Nội 28/02/2022
49 2020/805 Trưởng nhóm kinh doanh Khách hàng cao cấp - Trung tâm Khách hàng Cao cấp Miền Bắc 2 Hà Nội 28/02/2022
50 2018/369 Giám đốc Kinh doanh Khách hàng cao cấp - Trung tâm Khách hàng Cao cấp Miền Bắc Hà Nội 28/02/2022
51 2021/669 Kiểm soát viên Hỗ trợ tín dụng Hồ Chí Minh, Bình Dương (Thuận An), Bình Phước, Long An, Đồng Nai (Long Khánh), Đắk Lắk (Buôn Hồ), Quảng Nam (Hội An), An Giang (Châu Đốc), Lâm Đồng, Cần Thơ (Thốt Nốt) 28/02/2022
52 2017/262 Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng - Khối Vận hành Hà Nội, Hồ Chí Minh 28/02/2022
53 2021/076 Chuyên viên cao cấp Đổi mới số phân tích nghiệp vụ - Dự án Rocket Hà Nội 28/02/2022
54 2020/873 Trưởng nhóm/Chuyên viên cao cấp Xử lý dữ liệu - Khối Công nghệ thông tin Hà Nội 28/02/2022
55 2020/886 Chuyên viên/Chuyên viên chính Xử lý dữ liệu - Khối Công nghệ thông tin Hà Nội 28/02/2022
56 2021/030 Chuyên viên chính Lập trình AI - Khối Công nghệ Thông tin Hà Nội 28/02/2022
57 2018/512 Lập trình viên Java (AngularJS, JavaScript, Java) Hà Nội 28/02/2022
58 2019/373 Chuyên viên chính/cao cấp DevOPS (DevOps Lead) - Khối Công nghệ thông tin Hà Nội 28/02/2022
59 2021/658 Giao dịch viên Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Định, Đồng Nai, Cần Thơ (Thốt Nốt), Quảng Nam, Kiên Giang, Tiền Giang, Quảng Ngãi, Nha Trang, Đắk Lắk, Phú Quốc 28/02/2022
60 2021/666 Kiểm soát viên Giao dịch Hồ Chí Minh, Bình Dương (Thuận An), Bình Phước, Long An, Đồng Nai (Long Khánh), Đắk Lắk (Buôn Hồ), Quảng Nam (Hội An), An Giang (Châu Đốc), Lâm Đồng, Cần Thơ (Thốt Nốt) 28/02/2022
61 2022/069 Chuyên viên Kinh doanh Khách hàng Cao cấp Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ, Tiền Giang, Kiên Giang, Vũng Tàu 28/02/2022
62 2022/064 Chuyên viên bán sản phẩm cho vay mua Bất động sản HCM, Bình Dương 28/02/2022
63 2021/540 Giám đốc phòng Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Cần Thơ (Thốt Nốt), Đồng Nai, Bình Phước, Long An, An Giang, Bình Dương, Hội An, Buôn Hồ (Đắk Lắk), Bình Phước 28/02/2022
64 2022/065 Trưởng nhóm bán sản phẩm cho vay mua Bất động sản Hồ Chí Minh, Bình Dương 28/02/2022
65 2021/665 Giám đốc phòng Dịch vụ Khách hàng Hồ Chí Minh, Bình Dương (Thuận An), Bình Phước, Long An, Đồng Nai (Long Khánh), Đắk Lắk (Buôn Hồ), Quảng Nam (Hội An), An Giang (Châu Đốc), Lâm Đồng, Cần Thơ (Thốt Nốt) 28/02/2022
66 2021/659 Giám đốc phòng Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh, Bình Dương (Thuận An), Bình Phước, Long An, Đồng Nai (Long Khánh), Đắk Lắk (Buôn Hồ), Quảng Nam (Hội An), An Giang (Châu Đốc), Lâm Đồng, Cần Thơ (Thốt Nốt) 28/02/2022
67 2021/540 Giám đốc phòng Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh 28/02/2022
68 2022/063 Trưởng nhóm Bán sản phẩm cho vay mua ô tô HCM, Bình Dương (Thuận An, Thủ Dầu Một), Vũng Tàu 28/02/2022
69 2022/062 Chuyên viên bán sản phẩm cho vay mua ô tô HCM, Bình Dương (Thuận An, Thủ Dầu Một), Vũng Tàu, Tây Ninh 28/02/2022
70 2022/050 Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh, Thuận An (Bình Dương), Bình Phước, Long An, Long Khánh (Đồng Nai), Buôn Hồ (DakLak), Hội An (Quảng Nam), Châu Đốc (An Giang) 27/02/2022
71 2022/034 Giám đốc chi nhánh Hà Nội (Hoài Đức, Quảng An, Gia Lâm, Việt Hưng), Bắc Ninh (Từ Sơn), Ninh Bình, Quảng Ninh (Đông Triều), Thừa Thiên Huế, Thái Nguyên (Phố Yên), Nam Định (Hải Hậu), Thanh Hóa (Nghi Sơn), Nghệ An (Diễn Châu) 27/02/2022
72 2022/045 Kiểm soát viên Hỗ trợ tín dụng Hà Nội (Hoài Đức, Quảng An, Gia Lâm, Việt Hưng), Bắc Ninh (Từ Sơn), Ninh Bình, Quảng Ninh (Đông Triều), Thừa Thiên Huế, Thái Nguyên (Phố Yên), Nam Định (Hải Hậu), Thanh Hóa (Nghi Sơn), Nghệ An (Diễn Châu) 27/02/2022
73 2022/039 Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng Hà Nội (Hoài Đức, Quảng An, Gia Lâm, Việt Hưng), Bắc Ninh (Từ Sơn), Ninh Bình, Quảng Ninh (Đông Triều), Thừa Thiên Huế, Thái Nguyên (Phố Yên), Nam Định (Hải Hậu), Thanh Hóa (Nghi Sơn), Nghệ An (Diễn Châu) 27/02/2022
74 2022/042 Giám đốc phòng Dịch vụ khách hàng Hà Nội (Hoài Đức, Quảng An, Gia Lâm, Việt Hưng), Bắc Ninh (Từ Sơn), Ninh Bình, Quảng Ninh (Đông Triều), Thừa Thiên Huế, Thái Nguyên (Phố Yên), Nam Định (Hải Hậu), Thanh Hóa (Nghi Sơn), Nghệ An (Diễn Châu) 27/02/2022
75 2022/047 Kiểm soát viên Giao dịch Hà Nội (Hoài Đức, Quảng An, Gia Lâm, Việt Hưng), Bắc Ninh (Từ Sơn), Ninh Bình, Quảng Ninh (Đông Triều), Thừa Thiên Huế, Thái Nguyên (Phố Yên), Nam Định (Hải Hậu), Thanh Hóa (Nghi Sơn), Nghệ An (Diễn Châu) 27/02/2022
76 2022/033 Chuyên viên Kinh doanh Khách hàng Cao cấp Hà Nội (Hoài Đức, Quảng An, Gia Lâm, Việt Hưng), Bắc Ninh (Từ Sơn), Ninh Bình, Quảng Ninh (Đông Triều), Thừa Thiên Huế, Thái Nguyên (Phố Yên), Nam Định (Hải Hậu), Thanh Hóa (Nghi Sơn), Nghệ An (Diễn Châu) 27/02/2022
77 2022/044 Chuyên viên Tư vấn khách hàng Hà Nội (Hoài Đức, Quảng An, Gia Lâm, Việt Hưng), Bắc Ninh (Từ Sơn), Ninh Bình, Quảng Ninh (Đông Triều), Thừa Thiên Huế, Thái Nguyên (Phố Yên), Nam Định (Hải Hậu), Thanh Hóa (Nghi Sơn), Nghệ An (Diễn Châu) 27/02/2022
78 2022/035 Chuyên viên Tư vấn sản phẩm Bảo hiểm Hà Nội (Hoài Đức, Quảng An, Gia Lâm, Việt Hưng), Bắc Ninh (Từ Sơn), Ninh Bình, Quảng Ninh (Đông Triều), Thừa Thiên Huế, Thái Nguyên (Phố Yên), Nam Định (Hải Hậu), Thanh Hóa (Nghi Sơn), Nghệ An (Diễn Châu) 27/02/2022
79 2022/036 Giao dịch viên Hà Nội (Hoài Đức, Quảng An, Gia Lâm, Việt Hưng), Bắc Ninh (Từ Sơn), Ninh Bình, Quảng Ninh (Đông Triều), Thừa Thiên Huế, Thái Nguyên (Phố Yên), Nam Định (Hải Hậu), Thanh Hóa (Nghi Sơn), Nghệ An (Diễn Châu) 27/02/2022
80 2022/040 Giám đốc phòng Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội (Hoài Đức, Quảng An, Gia Lâm, Việt Hưng), Bắc Ninh (Từ Sơn), Ninh Bình, Quảng Ninh (Đông Triều), Thừa Thiên Huế, Thái Nguyên (Phố Yên), Nam Định (Hải Hậu), Thanh Hóa (Nghi Sơn), Nghệ An (Diễn Châu) 27/02/2022
81 2022/048 Trưởng nhóm Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội (Hoài Đức, Quảng An, Gia Lâm, Việt Hưng), Bắc Ninh (Từ Sơn), Ninh Bình, Quảng Ninh (Đông Triều), Thừa Thiên Huế, Thái Nguyên (Phố Yên), Nam Định (Hải Hậu), Thanh Hóa (Nghi Sơn), Nghệ An (Diễn Châu) 27/02/2022
82 2022/041 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội (Hoài Đức, Quảng An, Gia Lâm, Việt Hưng), Bắc Ninh (Từ Sơn), Ninh Bình, Quảng Ninh (Đông Triều), Thừa Thiên Huế, Thái Nguyên (Phố Yên), Nam Định (Hải Hậu), Thanh Hóa (Nghi Sơn), Nghệ An (Diễn Châu) 27/02/2022
83 2022/038 Giám đốc phòng Khách hàng cá nhân Hà Nội (Hoài Đức, Quảng An, Gia Lâm, Việt Hưng), Bắc Ninh (Từ Sơn), Ninh Bình, Quảng Ninh (Đông Triều), Thừa Thiên Huế, Thái Nguyên (Phố Yên), Nam Định (Hải Hậu), Thanh Hóa (Nghi Sơn), Nghệ An (Diễn Châu) 27/02/2022
84 2022/046 Trưởng nhóm Khách hàng Cá nhân Hà Nội (Hoài Đức, Quảng An, Gia Lâm, Việt Hưng), Bắc Ninh (Từ Sơn), Ninh Bình, Quảng Ninh (Đông Triều), Thừa Thiên Huế, Thái Nguyên (Phố Yên), Nam Định (Hải Hậu), Thanh Hóa (Nghi Sơn), Nghệ An (Diễn Châu) 27/02/2022
85 2022/043 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân Hà Nội (Hoài Đức, Quảng An, Gia Lâm, Việt Hưng), Bắc Ninh (Từ Sơn), Ninh Bình, Quảng Ninh (Đông Triều), Thừa Thiên Huế, Thái Nguyên (Phố Yên), Nam Định (Hải Hậu), Thanh Hóa (Nghi Sơn), Nghệ An (Diễn Châu) 27/02/2022
86 2022/027 Nhân viên Khách hàng Cá nhân (không yêu cầu kinh nghiệm) Hà Nội 27/02/2022
87 2022/026 Nhân viên Khách hàng Doanh nghiệp (không yêu cầu kinh nghiệm) Hà Nội 27/02/2022
88 2021/668 Thủ Quỹ Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Bình Dương, Bình Phước 26/02/2022
89 2021/664 Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Định, Đồng Nai, Cần Thơ (Thốt Nốt), Quảng Nam, Kiên Giang, Tiền Giang, Quảng Ngãi, Nha Trang, Đắk Lắk, Phú Quốc, Bình Phước, Long An, An Giang, Bình Dương, Hội An, Buôn Hồ (Đắk Lắk) 26/02/2022
90 2021/662 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Định, Đồng Nai, Cần Thơ (Thốt Nốt), Quảng Nam, Kiên Giang, Tiền Giang, Quảng Ngãi, Nha Trang, Đắk Lắk, Phú Quốc 26/02/2022
91 2022/037 Giám đốc Trung tâm Kinh doanh KV Hà Nội Hà Nội 26/02/2022
92 2022/032 Chuyên viên bán sản phẩm cho vay mua Bất động sản Hà Nội, Quảng Ninh 26/02/2022
93 2022/031 Chuyên viên chính Bán sản phẩm cho vay mua ô tô Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Giang, Nghệ An 26/02/2022
94 2022/030 Trưởng nhóm Bán sản phẩm cho vay mua ô tô tại Bắc Giang Bắc Giang 26/02/2022
95 2022/029 Chuyên viên Bán sản phẩm cho vay tiểu thương/hộ kinh doanh tại Hà Nội Hà Nội 26/02/2022
96 2022/028 Trưởng nhóm Bán sản phẩm cho vay tiểu thương/hộ kinh doanh Hà Nội 26/02/2022
97 2021/151 Chuyên viên Tư vấn sản phẩm Bảo hiểm Toàn quốc 25/02/2022
98 2021/375 Chuyên viên chính Kiểm thử phần mềm - Công nghệ Thông tin Hà Nội 25/02/2022
99 2018/509 Chuyên viên chính/cao cấp phân tích nghiệp vụ - Khối Công nghệ Thông tin Hà Nội 25/02/2022
100 2021/244 Giám đốc kinh doanh LiveBank - Trung tâm Kinh doanh LiveBank - Khối Ngân hàng Cá nhân Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh 22/02/2022
101 2021/201 Chuyên gia/ Chuyên viên cao cấp Quản trị khai thác dữ liệu - Trung tâm Quản trị Dữ liệu – Khối Công nghệ Thông tin Hà Nội 19/02/2022
102 2022/024 Chuyên gia vận hành mô hình - Trung tâm Quản trị dữ liệu - Khối Công nghệ Thông tin Hà Nội 18/02/2022
103 2020/961 Chuyên gia phân tích dữ liệu - Trung tâm Quản trị dữ liệu Hà Nội 18/02/2022
104 2022/019 Cộng tác viên - Phòng Sản phẩm Tài khoản và Huy động - Khối Ngân hàng Cá nhân Hà Nội 14/02/2022
105 TNKHCN - SPĐB Trưởng nhóm Khách hàng Cá nhân – Trung Tâm Kinh doanh Bán lẻ Hội sở Hà Nội 13/02/2022
106 2020/176 Cộng tác viên/Nhân viên Thu hồi nợ gián tiếp - Phòng Collection - Khối Ngân hàng Cá nhân Hà Nội 13/02/2022
107 2022/015 Chuyên viên chính Quản lý tài sản - Văn phòng - Khối Vận hành Hà Nội 12/02/2022
108 2021/526 Kiểm tra viên Kiểm soát nội bộ và tuân thủ Tín dụng - Phòng Kiểm soát nội bộ và tuân thủ miền Bắc - Trung tâm Kiểm soát nội bộ và tuân thủ Hà Nội 12/02/2022
109 2021/525 Trưởng nhóm Kiểm soát nội bộ và tuân thủ Tín dụng - Phòng Kiểm soát nội bộ và tuân thủ miền Bắc - Trung tâm Kiểm soát nội bộ và tuân thủ Hà Nội 12/02/2022
110 2021/621 Giám đốc Phát triển Kinh doanh Ngoại hối bậc 1 - Phòng Quản lý kinh doanh Khách hàng cao cấp - Khối Ngân hàng Cá nhân Hà Nội 12/02/2022
111 2021/634 Cộng tác viên - Phòng Quản lý kinh doanh Khách hàng cao cấp - Khối Ngân hàng Cá nhân Hà Nội 12/02/2022
112 2018/243 Kiểm soát viên Giao dịch Hà Nội, Từ Sơn, Bắc Ninh, Thái Bình 12/02/2022
113 2021/067 Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Bắc Ninh (Từ Sơn), Thái Bình 12/02/2022
114 2021/064 Giám đốc Khách hàng Cá nhân Hà Nội, Thái Bình, Bắc Ninh (Từ Sơn) 12/02/2022
115 2019/023 Giám đốc Dịch vụ Khách hàng Hà Nội, Bắc Ninh (Từ Sơn), Thái Bình 12/02/2022
116 2019/020 Giám đốc phòng Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội, Bắc Ninh (Từ Sơn), Thái Bình 12/02/2022
117 2021/237 Trưởng nhóm Hỗ trợ tín dụng Hà Nội, Bắc Ninh (Từ Sơn), Thái Bình 12/02/2022
118 2019/001 Trưởng nhóm Khách hàng Cá nhân Hà Nội, Từ Sơn, Bắc Ninh, Thái Bình 12/02/2022
119 2021/058 Chuyên viên Tư vấn khách hàng Hà Nội, Từ Sơn, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Nghệ An, Lào Cai, Thái Nguyên, Quảng Ninh 12/02/2022
120 2021/201 Chuyên viên Kinh doanh Khách hàng Cao cấp Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Đà Nẵng 12/02/2022
121 2021/201 Chuyên viên Kinh doanh Khách hàng Cao cấp Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Đà Nẵng 12/02/2022
122 2021/151 Chuyên viên Tư vấn sản phẩm Bảo hiểm Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Từ Sơn, Bắc Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Bắc Giang, Lào Cai, Thái Nguyên, Thái Bình 12/02/2022
123 2021/059 Giao dịch viên Hà Nội, Bắc Ninh 12/02/2022
124 2021/047 Nhân viên Hỗ trợ Kinh doanh Hà Nội, Nghệ An 12/02/2022
125 2021/238 Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng Hà Nội, Quảng Ninh, Từ Sơn, Bắc Ninh, Thái Bình 12/02/2022
126 2021/054 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Nghệ An, Từ Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Nam Định, Đà Nẵng, Bắc Giang, Thái Bình 12/02/2022
127 2021/057 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân Hà Nội, Nam Định, Quảng Ninh, Lào Cai, Hải Phòng, Đà Nẵng, Từ Sơn, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nghệ An, Thái Bình 12/02/2022
128 2019/002 Trưởng nhóm Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội, Từ Sơn, Bắc Ninh, Thái Bình 12/02/2022
129 2021/259 Chuyên viên bán sản phẩm cho vay mua Bất động sản Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh 12/02/2022
130 2019/135 Kiểm soát viên Hỗ trợ tín dụng Hà Nội, Từ Sơn, Bắc Ninh, Thái Bình, Quảng Ninh 12/02/2022
131 2018/622 Trưởng nhóm Bán sản phẩm cho vay mua ô tô tại Bắc Giang Bắc Giang 12/02/2022
132 2021/223 Chuyên viên Bán sản phẩm cho vay tiểu thương/hộ kinh doanh tại Hà Nội Hà Nội 12/02/2022
133 2021/224 Trưởng nhóm Bán sản phẩm cho vay tiểu thương/hộ kinh doanh tại Hà Nội Hà Nội 12/02/2022
134 2020/110 Nhân viên Khách hàng Cá nhân tại Hà Nội Hà Nội 12/02/2022
135 2020/110 Nhân viên Khách hàng Cá nhân Hà Nội 12/02/2022
136 2021/086 Nhân viên Khách hàng Doanh nghiệp tại Hà Nội Hà Nội 11/02/2022

YÊU CẦU

  • Nộp hồ sơ tại website tuyển dụng của Ngân hàng Tiên Phong

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại:

tpbank 12