TPBANK Tuyển dụng Tháng 4/2024

Ngân hàng TPBank Tuyển dụng:

TPBANK Tuyển dụng Tháng 4/2024

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng
  - Nơi làm việc: Quảng Ninh (KV Cẩm Phả)
  - Hạn nộp: 05/05/2024
 2. Giám đốc phòng Khách hàng cá nhân
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 02/05/2024
 3. Chuyên viên cao cấp Quản lý rủi ro Công nghệ thông tin - Trung tâm Quản lý Rủi ro Hoạt động - Khối Quản trị Rủi ro
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 02/05/2024
 4. Thực tập sinh tiềm năng
  - Nơi làm việc: TP.HCM, Cần Thơ, Đồng Nai, An Giang, Bình Dương, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Kiên Giang, Phú Quốc (Kiên Giang), Tiền Giang, Quảng Nam, Vũng Tàu, Bình Định, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Long An, Bình Phước
  - Hạn nộp: 01/05/2024
 5. Cộng tác viên Thu hồi nợ hiện trường - Khối Xử lý và Thu hồi nợ
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 01/05/2024
 6. Cộng tác viên Thu hồi nợ qua điện thoại - Khối Xử lý và Thu hồi nợ
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 01/05/2024
 7. Kiểm toán viên cao cấp Kiểm toán nội bộ - Trung tâm Kiểm toán nội bộ
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 01/05/2024
 8. Kiểm tra viên cao cấp Kiểm soát nội bộ và tuân thủ Tín dụng - Trung tâm Kiểm soát Nội bộ và tuân thủ
  - Nơi làm việc: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 01/05/2024
 9. Kiểm tra viên cao cấp/Kiểm tra viên chính Kiểm soát nội bộ và tuân thủ Dịch vụ khách hàng và Kho quỹ - Phòng Kiểm soát nội bộ và tuân thủ miền Nam - Trung tâm Kiểm soát nội bộ và tuân thủ
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 01/05/2024
 10. Cộng tác viên Quản lý Đào tạo - Trung tâm Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực - Khối Quản trị Nguồn nhân lực
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 01/05/2024
 11. Chuyên viên Tổng hợp và báo cáo - Phòng Tổng hợp và báo cáo - Trung tâm Kiểm soát nội bộ và tuân thủ
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 01/05/2024
 12. Chuyên viên Quản trị Thu hồi nợ và Phân tích dữ liệu - Phòng Quản trị Thu hồi nợ và phân tích dữ liệu - Khối Xử lý và Thu hồi nợ
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 01/05/2024
 13. Chuyên viên chính Thu hồi nợ qua điện thoại - Trung tâm Xử lý nợ Khách hàng cá nhân - Khối Xử lý và Thu hồi nợ
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 01/05/2024
 14. Chuyên viên chính/cao cấp phân tích nghiệp vụ - Khối Công nghệ Thông tin
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 01/05/2024
 15. Chuyên viên cao cấp Đổi mới số phân tích nghiệp vụ - Khối Công nghệ thông tin
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 01/05/2024
 16. Chuyên viên chính/cao cấp Quản lý và Phân tích dữ liệu - Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 01/05/2024
 17. Chuyên viên chính Quản lý bán và Chính sách sản phẩm - Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 01/05/2024
 18. Chuyên viên chính/cao cấp Phân tích và Quản lý tín dụng - Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 01/05/2024
 19. Chuyên viên chính/cao cấp Vận hành Ứng dụng - Khối Công nghệ Thông tin
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/04/2024
 20. Chuyên viên cao cấp Kiểm soát tuân thủ - Phòng An ninh Thông tin và Tuân thủ - Khối Công nghệ Thông tin
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/04/2024
 21. Chuyên viên/Chuyên viên chính Giám sát An ninh (SOC level 2) - Phòng An ninh Thông tin và Tuân thủ - Khối Công nghệ Thông tin
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/04/2024
 22. Trưởng bộ phận Phân tích kinh doanh – Trung tâm Quản trị Dữ liệu – Khối Công nghệ thông tin
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/04/2024
 23. Trưởng bộ phận vận hành mô hình - Trung tâm Quản trị dữ liệu - Khối Công nghệ Thông tin
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/04/2024
 24. Chuyên viên/Chuyên viên chính Kinh doanh Khách hàng Cao cấp
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 29/04/2024
 25. Chuyên viên chính/Chuyên viên Phân tích dữ liệu (BI Analytics)- Trung tâm Quản trị dữ liệu - Khối Công nghệ Thông tin
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 29/04/2024
 26. Chuyên viên chính Quản trị cơ sở dữ liệu - Khối Công nghệ Thông tin
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 28/04/2024
 27. Giám đốc/Chuyên viên cao cấp phát triển Sản phẩm tín dụng SME Mass/Khối Ngân hàng doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 27/04/2024
 28. Nhân viên tập sự Khách hàng cá nhân - Trung tâm bán
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Hạ Long, Phú Quốc, Tiền Giang
  - Hạn nộp: 27/04/2024
 29. Nhân viên Khách hàng Cá nhân - Trung tâm bán
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Hạ Long, Phú Quốc, Tiền Giang
  - Hạn nộp: 27/04/2024
 30. Chuyên viên chính/ Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Trung tâm bán
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Hạ Long, Phú Quốc, Tiền Giang
  - Hạn nộp: 27/04/2024
 31. Trưởng nhóm Khách hàng Cá nhân - Trung tâm bán
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
  - Hạn nộp: 27/04/2024
 32. Giám đốc phòng Kinh doanh - Trung tâm bán
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 27/04/2024
 33. Cộng tác viên - Phòng Sản phẩm Tài khoản và Huy động - Khối Ngân hàng Cá nhân
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 26/04/2024
 34. Phó Giám đốc Chi nhánh Phụ trách Vận hành
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 26/04/2024
 35. Chuyên viên cao cấp Phân tích kinh doanh (BI analytics) - Trung tâm Quản trị dữ liệu - Khối Công nghệ thông tin
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 24/04/2024
 36. Giám đốc phòng Khách hàng doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 22/04/2024
 37. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 22/04/2024
 38. Giao dịch viên
  - Nơi làm việc: Đà Nẵng
  - Hạn nộp: 22/04/2024
 39. Chuyên viên Tư vấn khách hàng
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 18/04/2024
 40. Chuyên viên Triển khai các tiểu Dự án - Phòng Dự án Quản trị rủi ro và Basel - Khối Quản trị Rủi ro
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 18/04/2024
 41. Cộng tác viên hỗ trợ Vận hành công cụ - Phòng Công cụ định lượng và Mô hình rủi ro - Khối Quản trị Rủi ro
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 18/04/2024
 42. Thực tập sinh tiềm năng
  - Nơi làm việc: TP.HCM, Cần Thơ, Đồng Nai, An Giang, Bình Dương, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Kiên Giang, Phú Quốc (Kiên Giang), Tiền Giang, Quảng Nam, Vũng Tàu, Bình Định, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Long An, Bình Phước
  - Hạn nộp: 18/04/2024
 43. Nhân viên tập sự
  - Nơi làm việc: TP.HCM, Cần Thơ, Đồng Nai, An Giang, Bình Dương, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Kiên Giang, Phú Quốc (Kiên Giang), Tiền Giang, Quảng Nam, Vũng Tàu, Bình Định, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Long An, Bình Phước
  - Hạn nộp: 18/04/2024
 44. Chuyên viên cao cấp Ứng dụng Core & Thẻ - Khối Công nghệ Thông tin
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 18/04/2024
 45. Cộng tác viên Quản trị mạng - Trung tâm Quản trị Dữ liệu – Khối Công nghệ Thông tin
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 17/04/2024
 46. Chuyên viên chính Kiểm thử phần mềm - Công nghệ Thông tin
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 15/04/2024
 47. Chuyên viên Quản lý Đào tạo - Trung tâm Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực - Khối Quản trị Nguồn nhân lực
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 14/04/2024
 48. Chuyên viên Tư vấn khách hàng
  - Nơi làm việc: Quảng Bình
  - Hạn nộp: 13/04/2024
 49. Chuyên viên Quản lý đối tác Xử lý nợ - Trung tâm Xử lý nợ Khách hàng cá nhân - Khối Xử lý và Thu hồi nợ
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 13/04/2024
 50. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
  - Nơi làm việc: Hải Phòng
  - Hạn nộp: 13/04/2024
 51. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
  - Nơi làm việc: Hà Nam, Đà Nẵng
  - Hạn nộp: 13/04/2024
 52. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng
  - Hạn nộp: 13/04/2024
 53. Nhân viên hành chính - Khối Công nghệ thông tin
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 12/04/2024
 54. Giám đốc cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp Lớn (SRM 1/2) - Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 12/04/2024
 55. Trợ lý Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp lớn (ARM) - Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 12/04/2024
 56. Giám đốc/Trưởng bộ phận Đầu tư - Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 12/04/2024
 57. Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp Lớn (RM 2/RM 3) - Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp lớn miền Bắc - Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 12/04/2024
 58. Trưởng nhóm Tích hợp hệ thống - Khối Công nghệ thông tin
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 12/04/2024
 59. Lập trình viên Java (AngularJS, JavaScript, Java)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 12/04/2024
 60. Lập trình viên Backend - Khối Công nghệ Thông tin
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 12/04/2024
 61. Cộng tác viên Đối tác nhân sự - Khối Quản trị Nguồn nhân lực
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 11/04/2024
 62. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 08/04/2024

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: