TPBANK Tuyển dụng Tháng 7/2022

Ngân hàng TPBank Tuyển dụng:

TPBANK Tuyển dụng Tháng 7/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Quy hoạch và Phát triển NNL tiềm năng - Khối Quản trị Nguồn nhân lực
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 21/08/2022

2. Trưởng phòng Quy hoạch và Phát triển NNL tiềm năng - Khối Quản trị Nguồn nhân lực
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 21/08/2022

3. Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Kinh doanh Khách hàng Cao cấp - Trung tâm Khách hàng Cao cấp Miền Bắc 2
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 20/08/2022

4. Chuyên viên/chuyên viên chính Tài trợ thương mại - Phòng Thanh toán quốc tế - Khối Vận hành
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 20/08/2022

5. Chuyên viên/Chuyên viên chính phân quyền ứng dụng - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 15/08/2022

6. Chuyên viên/Chuyên viên chính Hỗ trợ giao dịch - Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 15/08/2022

7. Chuyên viên chính Đối tác nhân sự - Khối Quản trị Nguồn nhân lực
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 15/08/2022

8. Chuyên viên cao cấp phân tích nghiệp vụ - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 14/08/2022

9. Trợ lý Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp lớn (ARM) - Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
- Nơi làm việc: Tp Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 10/08/2022

10. Giám đốc Trung tâm Quản lý và Thúc đẩy bán Miền Nam (Khối NHDN)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 09/08/2022

11. Nhân viên Kinh doanh sản phẩm Trả lương
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 08/08/2022

12. Giao dịch viên Hội sở - Khối Vận hành
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 08/08/2022

13. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội, Bắc Giang - Hạn nộp: 08/08/2022

14. Cộng tác viên Công nghệ số - Khối Công nghệ thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 08/08/2022

15. Chuyên viên cao cấp Quản trị dự án - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 08/08/2022

16. Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản trị khai thác dữ liệu (Data Curator) Trung tâm Quản trị Dữ liệu – Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 07/08/2022

17. Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp phát triển kinh doanh sản phẩm bảo lãnh - Khối Ngân hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 07/08/2022

18. Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp vận hành mô hình - Trung tâm Quản trị dữ liệu - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 06/08/2022

19. Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản trị dữ liệu (mảng Metadata Management)
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 06/08/2022

20. Chuyên viên Quản lý Tài sản Nợ - Tài sản Có
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 06/08/2022

21. Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Phân tích dữ liệu - Trung tâm Quản trị dữ liệu - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 05/08/2022

22. Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 05/08/2022

23. Chuyên viên Tư vấn khách hàng
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 05/08/2022

24. Chuyên viên Kinh doanh Khách hàng Cao cấp
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 05/08/2022

25. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 05/08/2022

26. Kiểm soát viên Giao dịch
- Nơi làm việc: (Sơn Tây) Hà Nội - Hạn nộp: 05/08/2022

27. Chuyên viên Thanh toán đối soát thẻ quốc tế - Trung tâm Vận hành thẻ - Khối Vận hành
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 05/08/2022

28. Trưởng nhóm Thu hồi nợ Trực tiếp (Nhóm tín chấp) - Phòng Thu hồi nợ khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 05/08/2022

29. Cộng tác viên - Phòng Kinh doanh Bảo hiểm - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 05/08/2022

30. Chuyên viên tố tụng - Trung tâm Thu giữ Tài sản bảo đảm - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 04/08/2022

31. Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp Lớn (RM 2/RM 3) - Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp lớn miền Bắc - Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 04/08/2022

32. Cộng tác viên Hành chính - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 04/08/2022

33. Chuyên viên chính/Chuyên viên Phát triển sản phẩm Tài khoản Huy động - Phòng Sản phẩm Tài khoản và Huy động - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 04/08/2022

34. Trưởng nhóm/Chuyên viên cao cấp Phân tích dữ liệu Tài khoản Huy động - Phòng Sản phẩm Tài khoản và Huy động - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 04/08/2022

35. Chuyên viên cao cấp Kiến trúc giải pháp - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 04/08/2022

36. Chuyên viên chính/cao cấp Quản trị cơ sở dữ liệu - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 04/08/2022

37. Nhân viên Thu giữ Tài sản bảo đảm - Trung tâm thu giữ Tài sản bảo đảm - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 04/08/2022

38. Chuyên viên chính Số hóa quy trình - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 04/08/2022

39. Chuyên viên chính Mô hình rủi ro - Phòng Công cụ Mô hình và dữ liệu rủi ro - Khối Quản trị Rủi ro
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 04/08/2022

40. Chuyên viên quản lý rủi ro thị trường, rủi ro tập trung giao dịch tự doanh - Trung tâm Quản trị rủi ro thị trường Tài chính và Đầu tư - Khối Quản trị Rủi ro
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 28/07/2022

41. Chuyên viên chính/CVCC Tư vấn chính sách và kê khai Thuế
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 27/07/2022

42. Chuyên viên thông tin quản trị MIS1
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 27/07/2022

43. Chuyên viên Kế toán chi tiêu nội bộ - Khối Tài chính
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 27/07/2022

44. Lập trình viên Java (AngularJS, JavaScript, Java)
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 26/07/2022

45. Chuyên viên Kiểm thử phần mềm tự động - Khối Công nghệ thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 26/07/2022

46. Chuyên viên cao cấp Ứng dụng Core & Thẻ - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 26/07/2022

47. Chuyên viên chính/cao cấp Đổi mới số - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 26/07/2022

48. Chuyên viên chính/cao cấp Tích hợp hệ thống - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 26/07/2022

49. Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Big data - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 26/07/2022

50. Cộng tác viên Hành chính/Lễ tân - Văn phòng - Khối Vận hành
- Nơi làm việc: Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 25/07/2022

51. Cộng tác viên Kế toán Tổng hợp và Chính sách kế toán
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 25/07/2022

52. Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh (Cần Giờ, Tân Xuân, Đông Bắc), Bình Phước, Long An, Đồng Nai (Long Khánh), Cần Thơ (Thốt Nốt), Bình Dương, Vũng Tàu, Đắk Lắk, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Kiên Giang, Tiền Giang - Hạn nộp: 23/07/2022

53. Thực tập sinh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu - Hạn nộp: 23/07/2022

54. Nhân viên Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 23/07/2022

55. Giám đốc phòng Khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh (Cần Giờ, Tân Xuân), Bình Phước,Long Khánh (Đồng Nai), Đà Lạt (Lâm Đồng), Châu Đốc (An Giang), Long An - Hạn nộp: 23/07/2022

56. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh (Nhà Bè, Củ Chi, Tân Xuân, Bình Hưng), Bình Phước, Quảng Ngãi, Bình Định, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt (Lâm Đồng), Cần Thơ, Long An - Hạn nộp: 23/07/2022

57. Nhân viên Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 23/07/2022

58. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh (Nhà Bè, Củ Chi, Tân Xuân, Bình Hưng), Bình Phước, Quảng Ngãi, Bình Định, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng (Đà Lạt), Cần Thơ (Thốt Nốt), Long An - Hạn nộp: 23/07/2022

59. Giám đốc phòng Khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: TP.Hồ Chí Minh (Cần Giờ, Tân Xuân, Bình Hưng), Bình Phước, Châu Đốc (An Giang), Long Khánh (Đồng Nai), Long An, Lâm Đồng, Phú Quốc, Cần Thơ (Thốt Nốt) - Hạn nộp: 23/07/2022

60. Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh (Nhà Bè, Củ Chi, Tân Xuân, Bình Hưng), Bình Phước, Quảng Ngãi, Bình Định, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt (Lâm Đồng), Long An, Tây Ninh - Hạn nộp: 23/07/2022

61. Giám đốc phòng Dịch vụ khách hàng
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh (Củ Chi, Cần Giờ, Tân Xuân), Bình Phước, Đà Lạt (Lâm Đồng), Buôn Hồ (Đắk Lắk), Châu Đốc (An Giang), Long Khánh (Đồng Nai), Long An - Hạn nộp: 23/07/2022

62. Kiểm soát viên Giao dịch
- Nơi làm việc: TP.Hồ Chí Minh (Cần Giờ, Tân Xuân, Bình Hưng), Bình Phước, Châu Đốc (An Giang), Long Khánh (Đồng Nai), Long An, Lâm Đồng - Hạn nộp: 23/07/2022

63. Chuyên viên Tư vấn khách hàng
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh (Nhà Bè, Củ Chi, Tân Xuân, Bình Hưng), Bình Phước, Quảng Ngãi, Bình Định, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng (Đà Lạt), Cần Thơ, Long An - Hạn nộp: 23/07/2022

64. Kiểm soát viên Hỗ trợ tín dụng
- Nơi làm việc: TP.Hồ Chí Minh (Cần Giờ, Tân Xuân, Bình Hưng), Bình Phước, Châu Đốc (An Giang), Long Khánh (Đồng Nai), Long An - Hạn nộp: 23/07/2022

65. Chuyên viên Đại diện sản phẩm tài trợ thương mại, ngoại hối và ebank
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 23/07/2022

66. Nhân viên Hỗ trợ Kinh doanh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 23/07/2022

67. Giám sát viên cao cấp Giám sát tuân thủ từ xa mảng Tín dụng - Trung tâm Kiểm soát nội bộ và tuân thủ
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 23/07/2022

68. Cộng tác viên Thuế - Khối Tài chính
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 23/07/2022

69. Chuyên viên chính Xử lý dữ liệu - Khối Công nghệ thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 23/07/2022

70. Chuyên viên cao cấp Xử lý dữ liệu - Khối Công nghệ thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội - Hạn nộp: 23/07/2022

71. Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Nam Định - Hạn nộp: 22/07/2022

 

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại:

tpbank 12