Trường Hải Tuyển dụng Tháng 08/2022

Công ty Ô tô Trường Hải Tuyển dụng:

Trường Hải Tuyển dụng Tháng 08/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Trợ Lý Pháp Lý Kinh Doanh
  - Nơi làm việc: Quảng Nam
  THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 5 người
 2. Trợ lý Phát triển kênh truyền thông kỹ thuật số
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người
 3. Trợ lý PR Booking
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người
 4. Chuyên Viên Thiết Kế Kiểu Dáng
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh , Quảng Nam
  THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 30 người
 5. Chuyên Viên Kinh Doanh Miền Nam
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 10 người
 6. Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh Miền Nam
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 5 người
 7. Chuyên Viên Hồ Sơ Sở Hữu Trí Tuệ
  - Nơi làm việc: Quảng Nam
 8. THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 5 người
 9. Chuyên Viên Nội Dung Truyền Thông
  - Nơi làm việc: Quảng Nam
 10. THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 5 người
 11. Chuyên Viên Quản Lý Và Phân Tích Dữ Liệu Nhân Sự
  - Nơi làm việc: Quảng Nam
 12. THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 5 người
 13. Chuyên Viên Nghiên cứu và phát triển (R&D)
  - Nơi làm việc: Quảng Nam
  THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 200 người
 14. Chuyên viên Kế toán Nghiệp vụ (Làm việc tại TP.HCM)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  THAGRICO (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người
 15. Trợ lý Nội dung
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người
 16. Trợ lý Văn hóa - Truyền thông
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người
 17. Phó phòng Quản lý Quan hệ khách hàng (TP. HCM)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 1 người
 18. Phó phòng Quản lý dự án (TP. HCM)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 1 người
 19. Giám đốc Chiến lược
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người
 20. Chuyên viên Kế toán Công nợ & Nợ vay
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người
 21. Chuyên viên Nhân sự (Làm việc tại TP.HCM, Gia Lai)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh , Gia Lai
  THAGRICO (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 2 người
 22. Chuyên viên Kế toán (Làm việc tại Gia Lai, Đăk Lăk)
  - Nơi làm việc: Đắk Lắk , Gia Lai
  THAGRICO (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 2 người
 23. Chuyên viên Quản trị Hệ thống Phần mềm
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  THACO GROUP Số lượng tuyển: 2 người
 24. Chuyên viên Hành chính Kỹ thuật
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người
 25. Phó phòng Sáng tạo
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người
 26. Trưởng phòng Nội dung Truyền thông
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người
 27. Phó Giám đốc Văn hóa - Truyền thông
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người
 28. Trợ lý Quản lý Nhân sự
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người
 29. TRƯỞNG PHÒNG ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ & TUYỂN DỤNG (TP HCM)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 1 người
 30. Trưởng phòng tuyển dụng
  Trưởng nhóm Thiết kế MEP (hạ tầng)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 1 người
 31. Kế toán Phó ( Làm việc tại Gia Lai , TP. HCM )
  - Nơi làm việc: Gia Lai , Hồ Chí Minh
  THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 2 người
 32. Chuyên Viên Giám Sát Thi Công MEP
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 4 người
 33. Chuyên viên Kế hoạch Hành chính
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người
 34. Chuyên Viên Tuyển dụng
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 2 người
 35. Chuyên Viên Dự Toán Xây Dựng (Làm Việc Tại Lào/Campuchia/Trong Nước)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 3 người
 36. Chuyên Viên Kế Toán Công Trình
  - Nơi làm việc: Gia Lai
  THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 2 người
 37. Chuyên Viên Quản Lý Tài Sản & Trang Thiết Bị Tin Học
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 1 người
 38. Trợ lý Tài chính (Làm việc tại Gia Lai)
  - Nơi làm việc: Gia Lai
  THAGRICO (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 3 người
 39. Trợ lý Kỹ thuật và Vận hành sự kiện
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người
 40. Trợ lý Thiết kế đồ họa
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người
 41. Trợ lý Ý tưởng & Nội dung sự kiện
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người
 42. Trợ lý Kế hoạch Sự kiện
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  THACO GROUP Số lượng tuyển: 2 người
 43. Chuyên viên Tín dụng-nguồn vốn (TP. HCM)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 2 người
 44. Chuyên viên Thiết kế Ấn vật phẩm AVP (Miền Bắc)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 5 người
 45. Thiết kế Ấn vật phẩm (AVP)
  Chuyên viên Kế hoạch Khu vực (Miền Bắc)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 5 người
 46. Kế Hoạch kinh Doanh
  Chuyên viên Kế hoạch Marketing (Miền Bắc)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 5 người
 47. marketing
  Chuyên viên Digital Marketing (TP HCM)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 2 người
 48. Quảng cáo truyển thông
  SENIOR ODOO DEVELOPER
  - Nơi làm việc: Gia Lai
  THAGRICO (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người
 49. Kỹ thuật viên Máy, Gầm, Điện xe BMW (Miền Bắc)
  - Nơi làm việc: Nghệ An , Hải Phòng , Bắc Ninh , Hà Nội
  THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 20 người
 50. Kỹ thuật viên ô tô
  Kỹ sư ô tô
  Chuyên viên Tư vấn Dịch vụ xe BMW (Miền Bắc)
  - Nơi làm việc: Nghệ An , Hải Phòng , Bắc Ninh , Hà Nội
  THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 5 người
 51. Bán hàng ô tô
  Tư vấn Bán Hàng
  Chuyên viên Kỹ thuật Media (TP HCM)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 1 người
 52. Kỹ thuật Media
  Dựng phim
  marketing
  Chuyên viên Thiết kế Kết cấu (TP. HCM)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 2 người
 53. Chuyên Viên Modeling & Rendering 3D
  - Nơi làm việc: THACO Chu Lai
  THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 20 người
 54. Chuyên Viên Rendering Ý Tưởng
  - Nơi làm việc: THACO Chu Lai
  THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 20 người
 55. Chuyên Viên Phác Thảo Ý Tưởng
  - Nơi làm việc: THACO Chu Lai
  THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 20 người
 56. Trưởng Bộ Phận Thiết Kế Ý Tưởng
  - Nơi làm việc: THACO Chu Lai
  THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 20 người
 57. GIÁM ĐỐC HÀNH CHÍNH (TP HCM)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 1 người
 58. Giám Đốc Hành Chính
  Trưởng phòng Hành Chính
  Chuyên viên Giám sát Dịch vụ
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 3 người
 59. GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ (TP HCM & Hà Nội)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh , Hà Nội
  THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 2 người
 60. Quản Lý Nhân Sự
  Giám đốc Nhân Sự
  Lễ Tân & Văn Thư Lưu Trữ (Làm việc tại Gia Lai)
  - Nơi làm việc: Gia Lai
  THAGRICO (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người
 61. Chuyên Viên Dữ Liệu Nhân Sự (TP HCM)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 2 người
 62. Quản lý dữ liệu
  Chuyên Viên Kế Toán Ngân Hàng
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 1 người
 63. Chuyên viên Dự toán Hạ tầng Giao thông
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 1 người
 64. Chuyên Viên Dự Toán MEP
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 5 người
 65. Chuyên Viên Pháp Lý Dự Án (Làm Việc Tại Lào)
  - Nơi làm việc: Lào
  THAGRICO (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 2 người
 66. Chuyên viên Phân tích hệ thống (VPĐH)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 1 người
 67. Chuyên viên Ứng dụng Công nghệ thông tin (VPĐH)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 1 người
 68. SENIOR .NET DEVELOPER
  - Nơi làm việc: Gia Lai
  THAGRICO (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 2 người
 69. Chuyên Viên Tài Chính
  - Nơi làm việc: Gia Lai , Lào , Campuchia
 70. THAGRICO (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người
 71. Finance Executive
  Kế Toán Trưởng (Làm Việc Tại Đắk Lắk)
  - Nơi làm việc: Đắk Lắk
  THAGRICO (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người
 72. Chuyên Viên Nhân Sự
  - Nơi làm việc: THACO Chu Lai
  THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 10 người
 73. Chuyên Viên Giám Sát Thi Công
  - Nơi làm việc: THACO Chu Lai
  THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 20 người
 74. Chuyên Viên Thiết Kế Mep
  - Nơi làm việc: THACO Chu Lai
  THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 20 người
 75. Chuyên Viên Kỹ Thuật Bản Đồ & Quản Lý Đất Đai
  - Nơi làm việc: Gia Lai
  THAGRICO (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 2 người
 76. Chuyên Viên Nhân Sự
  - Nơi làm việc: THACO Chu Lai
  THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 5 người
 77. Chuyên Viên Kỹ Thuật Cao Su (Làm Việc Tại Lào, Campuchia)
  - Nơi làm việc: Lào , Campuchia
  THAGRICO (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 5 người
 78. Chuyên Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Ô Tô
  - Nơi làm việc: Quảng Nam
  THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 5 người
 79. Bán hàng ô tô
  Trưởng Phòng/ Chuyên Viên Sản Phẩm Ô Tô (Quảng Nam)
  - Nơi làm việc: Quảng Nam
  THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 12 người
 80. Trưởng Phòng/ Chuyên Viên Kỹ Thuật Bảo Hành Xe Ô Tô (Quảng Nam)
  - Nơi làm việc: Quảng Nam
  THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 9 người
 81. Việc làm ô tô
  Chuyên Viên Marketing (Quảng Nam)
  - Nơi làm việc: Quảng Nam
  THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 12 người
 82. Bán hàng ô tô
  Trưởng Phòng Marketing (Quảng Nam)
  - Nơi làm việc: Quảng Nam
  THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 5 người
 83. Bán hàng ô tô
  Tư vấn Bán Hàng
  marketing
  Chuyên Viên Kinh Doanh Xe Ô Tô (Quảng Nam)
  - Nơi làm việc: Quảng Nam
  THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 10 người
 84. Kinh Doanh
  Tư vấn Bán Hàng
  Bán hàng ô tô
  Trưởng Phòng Kinh Doanh Xe (Quảng Nam)
  - Nơi làm việc: Quảng Nam
  THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 5 người
 85. Kinh Doanh
  Tư vấn Bán Hàng
  Chuyên Viên Phân Tích Đầu Tư
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 1 người
 86. Chuyên Viên Thiết Kế MEP
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 3 người

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: