Trường Hải Tuyển dụng Tháng 7/2023

Công ty Ô tô Trường Hải Tuyển dụng:

Trường Hải Tuyển dụng Tháng 7/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên Viên Thiết Kế Trang Trí
  - Nơi làm việc: Quảng Nam
 2. Chuyên Viên Nghiên Cứu & Phát Triển (R&D)
  - Nơi làm việc: Quảng Nam
 3. GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (Làm việc tại Gia Lai)
  - Nơi làm việc: Gia Lai
 4. Chuyên viên Pháp lý đầu tư
  - Nơi làm việc: Gia Lai
 5. Chuyên Viên Kinh Doanh Xuất Khẩu
  - Nơi làm việc: Quảng Nam
 6. Trường phòng Kiểm toán Nội bộ
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 7. Trợ lý Kiểm toán Nội bộ (Senior Internal Auditor)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 8. Trợ lý Digital Marketing
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 9. Chuyên Viên Kế Toán (Làm việc tại Lào, Campuchia)
  - Nơi làm việc: Lào , Campuchia
 10. Chuyên Viên Hành Chính (Làm việc tại Lào, Campuchia)
  - Nơi làm việc: Lào , Campuchia
 11. Chuyên Viên Nhân Sự (Làm việc tại Lào, Campuchia)
  - Nơi làm việc: Lào , Campuchia
 12. Chuyên Viên Công Nghệ Vật Liệu
  - Nơi làm việc: Quảng Nam
 13. Phó phòng Kế toán Quản trị Đầu tư, Xây dựng cơ bản & Tài sản cố định
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 14. Giám Đốc Nhà Máy - Phụ Trách Sản Xuất Linh Kiện Phụ Tùng
  - Nơi làm việc: Quảng Nam
 15. Chuyên Viên Kế Hoạch Tổng Hợp
  - Nơi làm việc: Quảng Nam
 16. Trợ Lý Pháp Lý Kinh Doanh
  - Nơi làm việc: Quảng Nam
 17. Chuyên Viên Kỹ Thuật Công Nghệ
  - Nơi làm việc: Quảng Nam
 18. Chuyên Viên Kỹ Thuật Sản Xuất
  - Nơi làm việc: Quảng Nam
 19. Chuyên Viên Kỹ Thuật Sản Phẩm
  - Nơi làm việc: Quảng Nam
 20. Chuyên Viên Thiết Kế
  - Nơi làm việc: Quảng Nam
 21. Trưởng Bộ Phận Thiết Kế
  - Nơi làm việc: Quảng Nam
 22. Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh Miền Nam
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 23. Trưởng Phòng Pháp Lý
  - Nơi làm việc: Gia Lai
 24. Phó Giám Đốc Điều Hành Nhà Máy Chế Biến Trái Cây
  - Nơi làm việc: Campuchia
 25. Chuyên viên Quản lý Phần mềm
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 26. Trưởng Phòng Văn Hóa (Làm Việc Tại Gia Lai)
  - Nơi làm việc: Gia Lai
 27. Trợ lý Tài chính (Làm việc tại Gia Lai)
  - Nơi làm việc: Gia Lai
 28. Trưởng Phòng Tài Chính Dự Án
  - Nơi làm việc: Gia Lai
 29. Trợ lý Thiết kế Kỹ thuật & Tạo dáng
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 30. Phó Phòng/Trưởng Bộ Phận Hạ Tầng CNTT (Làm Việc Tại Gia Lai)
  - Nơi làm việc: Gia Lai
 31. Talent Acquisition Specialist | HCMC
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 32. HR Business Partner | HO (HCMC)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 33. Chuyên Viên Pháp Lý Dự Án
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 34. Trợ lý/ Trưởng nhóm/ Chuyên viên Quản lý hạ tầng & An Toàn thông tin
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 35. Chuyên Viên Dự Toán (QS)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 36. Chuyên viên Sản phẩm xe Du lịch | VPĐH (TP. HCM)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 37. Chuyên viên Pháp lý Kinh doanh | VPĐH (TP. HCM)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 38. Chuyên Viên Nhân Sự
  - Nơi làm việc: Quảng Nam
 39. Chuyên Viên Kinh Doanh Xuất Khẩu
  - Nơi làm việc: Quảng Nam
 40. Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh Miền Nam
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: