Trường Hải Tuyển dụng Tháng 8/2023

Công ty Ô tô Trường Hải Tuyển dụng:

Trường Hải Tuyển dụng Tháng 8/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên viên Tư vấn Bán hàng | THACO AUTO Quảng Trị
  - Nơi làm việc: Quảng Trị
  - Ngày đăng tuyển: 05/08/2023
  - Số lượng tuyển: 5 người
 2. Chuyên viên Kế hoạch | THACO AUTO BÌNH TRIỆU (TP. HCM)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Ngày đăng tuyển: 05/08/2023
  - Số lượng tuyển: 1 người
 3. Chuyên viên Kế hoạch | THACO AUTO ĐẮK LẮK
  - Nơi làm việc: Đắk Lắk
  - Ngày đăng tuyển: 05/08/2023
  - Số lượng tuyển: 1 người
 4. Chuyên viên Tư vấn bán hàng xe Du lịch | THACO AUTO Bình Định (Bình Định)
  - Nơi làm việc: Bình Định
  - Ngày đăng tuyển: 03/08/2023
  - Số lượng tuyển: 5 người
 5. Trưởng phòng Marketing | THACO AUTO Đà Nẵng (Đà Nẵng)
  - Nơi làm việc: Đà Nẵng
  - Ngày đăng tuyển: 03/08/2023
  - Số lượng tuyển: 1 người
 6. Trưởng phòng Marketing | THACO AUTO Phú Mỹ Hưng (TP. HCM)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Ngày đăng tuyển: 03/08/2023
  - Số lượng tuyển: 1 người
 7. Digital Marketing Manager (HCMC)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Ngày đăng tuyển: 21/07/2023
  - Số lượng tuyển: 1 người
 8. Chuyên viên Quản lý Layout & Nhận diện xe Du lịch | VPĐH (TP. HCM)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Ngày đăng tuyển: 20/07/2023
  - Số lượng tuyển: 1 người
 9. Chuyên viên Giao dịch đối tác xe Tải, Bus | VPĐH (TP. HCM)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Ngày đăng tuyển: 20/07/2023
  - Số lượng tuyển: 1 người
 10. Chuyên viên Sản phẩm xe Du lịch | VPĐH (TP. HCM)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Ngày đăng tuyển: 05/07/2023
  - Số lượng tuyển: 1 người
 11. Chuyên viên Pháp lý Kinh doanh | VPĐH (TP. HCM)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Ngày đăng tuyển: 04/07/2023
  - Số lượng tuyển: 2 người

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: