Lưu trữ

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Nhân viên Tư vấn Tài chính Cá nhân

An Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Trà Vinh, Vĩnh Long

Chuyên viên Kinh doanh

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Chuyên viên/ Nhân viên Khách hàng Cá nhân

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Chuyên viên kinh doanh

Các tỉnh miền Tây Nam Bộ

Kiểm ngân/ Giao dịch Ngân Quỹ

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Nhân viên Bán hàng

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Nhân viên bán hàng

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Chuyên viên Thẩm định Tín dụng

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Chuyên viên Định giá

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Công tác viên Quan hệ Khách hàng Cá Nhân

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Nhân viên Kinh doanh

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!