Lưu trữ

Chuyên viên xử lý nợ

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Nhân viên Tín dụng

An Giang, Vũng Tàu, Bến Tre, Cần Thơ, Tiền Giang, Đồng Nai, TPHCM

Nhân viên Kế toán Bán hàng

An Giang

Chuyên viên quản lý quan hệ khách hàng doanh nghiệp

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Nhân viên quan hệ khách hàng

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Nhân viên Quan hệ khách hàng

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

SCB Tuyển Nhân viên Khách hàng

An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh

Chuyên viên Quan hệ Cá Nhân

An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Long An, Vĩnh Long

Nhân viên Quan hệ Khách hàng

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Chuyên viên Khách hàng

Cần Thơ, Tiền Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau, Long An, An Giang

Chuyên viên Khách hàng Cá Nhân

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Chuyên viên quản lý quan hệ khách hàng SME&PRO

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!