Lưu trữ

Giao dịch viên – KV Miền Nam

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp – KV Miền Nam

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân – KV Miền Nam

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Giao Dịch Viên

TOÀN HỆ THỐNG

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân

TOÀN HỆ THỐNG

Thực Tập Sinh Tiềm Năng

TOÀN HỆ THỐNG

Nhân viên Bảo vệ

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Giao dịch viên

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Chuyên viên Tư vấn Khách hàng

Hà Nội, Nam Định, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên, Nghệ An, An Giang, Cần Thơ, Bình Dương, TPHCM, Đồng Nai, Kiên Giang

Giao dịch viên – KV Tây Nam Bộ

An Giang, Bến Tre, Long An, Kiên Giang, Sóc Trăng, TPHCM

Kiểm Soát Viên

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!