Lưu trữ

Kiểm soát viên

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Chuyên viên Khách hàng

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Chuyên viên Kinh doanh

Sóc Trăng, Cần Thơ, Long An, An Giang

Chuyên viên Tư vấn Tài chính Cá nhân

An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Kiên Giang, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp

Giao dịch viên

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Chuyên viên quan hệ khách hàng Cá Nhân

Toàn Hệ Thống

Giao dịch viên

An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Kiên Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp

Quản lý Khách hàng Cá Nhân

An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Kiên Giang

Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp

An Giang, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Kiên Giang, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp

Long An, An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang

Chuyên viên Thẩm định giá

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Nhân viên Bán hàng

An Giang