Bạc Liêu

Giao dịch viên

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Kiểm soát viên

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Chuyên viên Khách hàng

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Nhân viên Giao Nhận & Lắp Đặt

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Tư vấn Bán hàng

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Cộng Tác Viên Giao Nhận & Lắp Đặt

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Chuyên viên khách hàng Cá nhân

An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long

Giao dịch viên

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Chuyên viên quan hệ khách hàng Cá Nhân

Toàn Hệ Thống

Giao dịch viên

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Nhân viên Kinh doanh

Bạc Liêu

Nhân viên Kỹ thuật

Bạc Liêu

Nhân viên Chăm sóc Khách hàng

Ðà Nẵng, TPHCM , Tây Ninh, Bình Dương, Long An, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hậu Giang

Nhân viên Tín dụng

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Giao dịch viên

Phú Yên, TPHCM, Tây Ninh, Bình Dương, Long An, Kiên Giang, Bạc Liêu, Hậu Giang

Giao dịch viên – KV Miền Nam

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!