Bình Định

Nhân viên Giao Nhận & Lắp Đặt

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Tư vấn Bán hàng

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Cộng Tác Viên Giao Nhận & Lắp Đặt

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Nhân viên Kinh doanh

Bình Định

Giao dịch viên

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Giao dịch viên

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Tư vấn Bán hàng

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Kiểm Soát Viên

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Giao dịch viên – Khu vực Miền Trung

Bình Định, Bình Thuận, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên- Huế

Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ

Chi nhánh/Phòng giao dịch trên Toàn hệ thống

Nhân viên Tín dụng

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Quản lý Khách hàng Cá Nhân

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!