Hà Tĩnh

Nhân viên Kỹ Thuật

Hà Tĩnh

Nhân viên Giao Nhận & Lắp Đặt

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Cộng Tác Viên Giao Nhận & Lắp Đặt

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Chuyên viên khách hàng Cá nhân

Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên- Huế, Nghệ An, Hà Tĩnh

Giao dịch viên – Khu vực Miền Bắc

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Giao dịch viên – KV Miền Bắc

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân – KV Miền Bắc

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp – KV Miền Bắc

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Quản lý Khách hàng Cá Nhân

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Giám sát Bán hàng

TOÀN QUỐC

Quản Trị Viên

TOÀN QUỐC