Khánh Hòa

Chuyên viên Tư vấn Khách hàng

Toàn quốc

Nhân viên Giao Nhận & Lắp Đặt

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Cộng Tác Viên Giao Nhận & Lắp Đặt

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Chuyên viên Kinh doanh – KV Miền Trung

Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ngãi

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân – KV Miền Trung

Thanh Hóa, Khánh Hòa, Gia Lai, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Quảng Ngãi

Chuyên viên Tư vấn Tài chính Cá nhân

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Trợ lý Quan hệ Khách hàng

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Giao dịch viên

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Tư vấn Bán hàng

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Giao dịch viên

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Kiểm Soát Viên

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp

Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Gia Lai, Quảng Ngãi

Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ

Chi nhánh/Phòng giao dịch trên Toàn hệ thống

Nhân viên Bảo vệ

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân

TOÀN HỆ THỐNG!

NHIỀU VIỆC LÀM HƠN TẠI TUTIMVIEC.COM

", "educationRequirements": "Đại học", "experienceRequirements": "Kinh nghiệm", "identifier": { "@type": "PropertyValue", "name": "Ngân hàng Bắc Á", "value": "2636" }, "datePosted" : "2019-06-10", "validThrough" : "2019-07-09T00:00", "employmentType" : "Full Time", "occupationalCategory": "Kế toán và tài chính", "hiringOrganization" : { "@type" : "Organization", "name" : "Ngân hàng Bắc Á", "sameAs" : "https://tutimviec.com/ngan-hang-bac-a-tuyen-dung.html", "logo" : "https://tutimviec.com/wp-content/uploads/2019/05/bacabank-amp.jpg" }, "jobLocation": [{ "@type": "Place", "address": { "@type": "PostalAddress", "streetAddress": "36A/4 Phan Đăng Lưu, Phường 5, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam", "addressLocality": "36A/4 Phan Đăng Lưu, Phường 5, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam", "addressRegion": "Hồ Chí Minh", "postalCode": "​70000", "addressCountry": "VN" } }, { "@type": "Place", "address": { "@type": "PostalAddress", "streetAddress": "Số 351 Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương", "addressLocality": "Số 351 Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương", "addressRegion": "Bình Dương", "postalCode": "​75000", "addressCountry": "VN" } }, { "@type": "Place", "address": { "@type": "PostalAddress", "streetAddress": "Số 201 Nguyễn Trung Trực, Phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang", "addressLocality": "Số 201 Nguyễn Trung Trực, Phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang", "addressRegion": "Kiên Giang", "postalCode": "​91000", "addressCountry": "VN" } }, { "@type": "Place", "address": { "@type": "PostalAddress", "streetAddress": "Số 34 Trần Văn Khéo, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ", "addressLocality": "Số 34 Trần Văn Khéo, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ", "addressRegion": "Cần Thơ", "postalCode": "​94000", "addressCountry": "VN" } }, { "@type": "Place", "address": { "@type": "PostalAddress", "streetAddress": "Số 38 - 40 Thống Nhất, Vạn Thạnh, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa", "addressLocality": "Số 38 - 40 Thống Nhất, Vạn Thạnh, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa", "addressRegion": "Khánh Hòa", "postalCode": "​57000", "addressCountry": "VN" } } ], "baseSalary": { "@type": "MonetaryAmount", "currency": "VND", "minValue": "5000000", "maxValue": "12000000", "unitText": "MONTH" } } }