Quảng Bình

Nhân viên Giao Nhận & Lắp Đặt

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Cộng Tác Viên Giao Nhận & Lắp Đặt

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Chuyên viên khách hàng Cá nhân

Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên- Huế, Nghệ An, Hà Tĩnh

Giao dịch viên – Khu vực Miền Trung

Bình Định, Bình Thuận, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên- Huế

Chuyên viên Khách hàng

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Điều Tra Viên

Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Nai, Thừa Thiên- Huế, Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị

Giám sát Bán hàng

TOÀN QUỐC

Chuyên viên Bán hàng

TOÀN QUỐC

Chuyên viên Phòng chống Gian lận [HDSaigon]

Nhiều tỉnh thành trên Toàn quốc

Quản Trị Viên

TOÀN QUỐC

Giao Dịch Viên – KV Trung Bộ

Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng

Nhân viên Hỗ Trợ Kinh doanh

Toàn Quốc

Nhân viên Thu hồi nợ

Toàn Quốc

Nhân viên Kinh doanh

Quảng Bình

Nhân viên Thị trường

TOÀN QUỐC

Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp – KV Miền Trung

Bình Định, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Nam, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Huế