Thanh Hóa

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân – KV Miền Trung

Thanh Hóa, Khánh Hòa, Gia Lai, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Quảng Ngãi

Chuyên viên Tư vấn Tài chính Cá nhân

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Trợ lý Quan hệ Khách hàng

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Chuyên viên Khách hàng Cá Nhân – KV Miền Bắc

Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Lạng Sơn, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa

Giao dịch viên

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Chuyên viên Khách hàng

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Giao dịch viên – Khu vực Miền Bắc

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Bán lẻ

TOÀN HỆ THỐNG!

Chuyên viên Thẩm Định

TOÀN HỆ THỐNG!

Chuyên viên Kinh doanh

TOÀN HỆ THỐNG!

Hỗ trợ Khách hàng

TOÀN HỆ THỐNG!

Nhân viên Thẩm định

Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cà Mau, Thanh Hóa, Thái Nguyên

Giao dịch viên

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Quản lý Khách hàng Cá Nhân

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Nhân viên Bán hàng

Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc