Yên Bái

Nhân viên Giao Nhận & Lắp Đặt

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Cộng Tác Viên Giao Nhận & Lắp Đặt

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Giao dịch viên – KV Miền Bắc

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân – KV Miền Bắc

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp – KV Miền Bắc

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Giám sát Bán hàng

TOÀN QUỐC

Chuyên viên Bán hàng

TOÀN QUỐC

Quản Trị Viên

TOÀN QUỐC

Nhân viên Thu hồi nợ

Toàn Quốc

Nhân viên Thị trường

TOÀN QUỐC

Giao dịch viên

Nhiều chi nhánh trên TOÀN HỆ THỐNG

Giao Dịch Viên

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Chuyên viên Quản lý Khách hàng

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Nhân viên Kỹ Thuật

Yên Bái

Nhân viên Thu cước

Yên Bái

Nhân viên Kinh Doanh

Toàn Quốc