Tuyển nhân viên bán hàng THỨ 7 , CHỦ NHẬT

Tuyển nhân viên bán hàng THỨ 7 , CHỦ NHẬT
Mặt hàng : Trà Sam Hồng
Lương từ 200k-450k/ngày
Tại Minh Tâm Quán , Tam hiệp , Châu Thành , Tiền Giang

Liên hệ : 0368.773.727

ỨNG TUYỂN
TDN 25