VIB An Giang Tuyển dụng

vib-logoNgân hàng Quốc Tế

VIB BANK AN GIANG

www.vib.com.vn

Tuyển dụng Tháng 03/2019

thong-bao-tuyen-dung

Ngân hàng VIB chi nhánh An Giang Tuyển dụng:

VIB Tuyển Quản lý Khách hàng Cá Nhân

Ngân hàng Quốc tế - VIB
- Làm việc tại: An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang

Giao dịch viên

Ngân hàng Quốc tế - VIB
- Làm việc tại:  Cần Thơ, An Giang, Cà Mau

Tìm việc làm tại An Giang – Truy cập ngay: https://tutimviec.com/viec-lam/an-giang