VIB An Giang Tuyển dụng

Ngân hàng Quốc Tế
VIB BANK An Giang

www.vib.com.vn
73-75 Nguyễn Trãi, Phường Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Tuyển dụng Tháng 05/2019

Ngân hàng VIB Chi nhánh An Giang Tuyển dụng:


☆ Quản lý Khách hàng Cá Nhân
↺ 17/04/2019
VIB BANK - An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang

Xem Thêm: Việc làm Tại An Giang