VIB Đà Nẵng tuyển dụng

Ngân hàng Quốc Tế
VIB BANK Đà Nẵng

www.vib.com.vn
Số 208-210-212 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Tuyển dụng Tháng 05/2019

Ngân hàng VIB Chi nhánh Đà Nẵng Tuyển dụng:


☆ Quản lý Khách hàng Doanh Nghiệp
↺ 07/05/2019
Ngân hàng VIB - Đồng Nai, Cần Thơ, Đà Nẵng
☆ Giao dịch viên
↺ 07/03/2019
Ngân hàng VIB - Đà Nẵng
☆ Giao dịch viên
↺ 11/12/2015
Ngân hàng VIB - Đà Nẵng

Xem Thêm: Việc làm Tại Đà Nẵng