VIB Tuyển dụng Tháng 11/2022

Ngân hàng VIB Tuyển dụng:

VIB Tuyển dụng Tháng 11/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Digital Labs Product Owner/ BA IT
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 27/11/2022

Digital Labs UX Designer
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 27/11/2022

Giám đốc Ngân hàng bán lẻ - Khu vực ĐakLak
- Nơi làm việc: Đắk Lắk
- Hạn nộp: 27/11/2022

Chuyên gia quản lý rủi ro và kiểm soát tuân thủ - Khối dịch vụ Công nghệ thông tin
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 27/11/2022

Kiểm toán Khối Hỗ trợ Hội sở và các Công ty Con
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/11/2022

Chuyên viên cao cấp Phát triển và Vận hành Giải pháp Báo cáo
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 27/12/2022

Chuyên viên cao cấp Phân tích Giải pháp Quản lý Dữ liệu và Báo cáo
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 27/11/2022

Chuyên viên Thu hồi nợ trực tiếp - HCM
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 26/11/2022

Chuyên viên cao cấp Vận hành Giải pháp Công nghệ thẻ
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 24/11/2022

Giám Đốc Ngân hàng bán lẻ/ Giám Đốc chi nhánh (Việt Trì - Phú Thọ)
- Nơi làm việc: Phú Thọ
- Hạn nộp: 30/11/2022

Quản lý Dự án Giải pháp Công nghệ Tín dụng & Quản lý Rủi ro
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/11/2022

Giao dịch viên (TP Hải Dương)
- Nơi làm việc: Hải Dương
- Hạn nộp: 30/11/2022

Giao dịch viên/ Teller Khu vực Đông Nam Bộ
- Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu
- Hạn nộp: 17/11/2022

Chuyên viên Kinh doanh Tài chính Đầu tư (WPB) khu vực HCM và Đông Nam Bộ
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 16/11/2022

Kiểm toán Khối Khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/11/2022

Điều Tra viên Nội bộ cao cấp
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/11/2022

Trợ lý khách hàng doanh nghiệp lớn
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/11/2022

Data Developer (ETL, Oracle)/ Phát triển và Vận hành giải pháp dữ liệu Ngân hàng số
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 12/11/2022

Chuyên viên Xử lý Nợ BĐS - KV Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 12/11/2022

Chuyên gia/CVCC vận hành ứng dụng
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/11/2022

Chuyên viên cao cấp hỗ trợ nghiệp vụ thẻ
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/11/2022

Chuyên gia Giải pháp An toàn thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 04/11/2022

Chuyên viên cao cấp phòng chống rửa tiền & FATCA
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/11/2022

Azure Cloud Solutions Architect
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 02/11/2022

Azure Cloud Operations Engineer
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 02/11/2022

AWS Cloud Solutions Architect
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 02/11/2022

Cloud CRM Product Owner
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 02/11/2022

Digital AI
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 02/11/2022

Digital Data Analyst
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 02/11/2022

Dev Data Tableau BI
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 02/11/2022

Dev data (ETL, Oracle)/ Phát triển và Vận hành Giải pháp Dữ liệu Ngân hàng Số
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 02/11/2022

Chuyên viên cao cấp Phân tích giải pháp quản lý dữ liệu và báo cáo
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/11/2022

Quản lý Khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/11/2022

Giao dịch viên (Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/11/2022

Kiểm soát viên - Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/11/2022

Quản lý khách hàng doanh nghiệp (Hải Dương)
- Nơi làm việc: Hải Dương
- Hạn nộp: 26/11/2022

Digital Market Research Analyst
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/10/2022

Chuyên viên Xử lý nợ - Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/12/2022

Chuyên viên Thẩm định tài sản - Khu vực Bình Dương, Bình Phước, Vũng Tàu, Tây Ninh, Lâm Đồng, Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang)
- Nơi làm việc: An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Tháp, Kiên Giang, Lâm Đồng, Tây Ninh
- Hạn nộp: 01/11/2022

Chuyên viên Tư vấn sản phẩm Bảo điểm đầu tư (Vùng Nam Hà Nội)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/10/2022

Chuyên viên phân tích giải pháp ứng dụng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/10/2022

Chuyên viên Thuế
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 22/11/2022

BA IT (Mảng Dữ liệu Báo cáo)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/10/2022

Quản lý khách hàng (Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/10/2022

Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp phát triển và vận hành giải pháp báo cáo
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/10/2022

Chuyên Viên Kinh Doanh Tài Chính - Đầu Tư (Hà Nội)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/10/2022

Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Chính sách Tài sản bảo đảm - Khối Quản trị Rủi ro và Tuân thủ
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/11/2022

Thủ Quỹ
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 15/11/2022

Chuyên viên cao cấp Phân tích giải pháp công nghệ tiền gửi, chi lương, bảo hiểm
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/10/2022

Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng qua điện thoại
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/10/2022

Chuyên viên Xử lý Nợ BĐS & Ô tô - (Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang)
- Nơi làm việc: An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang
- Hạn nộp: 31/10/2022

Chuyên viên Xử lý Nợ Ô tô - HCM
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/10/2022

Digital Data Analyst
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/10/2022

Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Giám sát Rủi ro Thẻ và Cho vay Tín chấp
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/10/2022

Chuyên gia/CVCC Gắn kết Người dùng Ngân hàng Số
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/10/2022

Chuyên gia Chính sách và Quy trình Tín dụng - Sản phẩm Thế chấp
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/10/2022

Chuyên viên bán Tài sản BĐS (Quản lý & Khai Thác Tài sản)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/10/2022

Chuyên viên Kế toán (quản lý chi tiêu)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/10/2022

Giám Đốc Phòng Kinh Doanh Tài Chính Đầu Tư (TP. Hải Dương)
- Nơi làm việc: Hải Dương
- Hạn nộp: 31/12/2022

Chuyên viên Thu hồi Nợ sớm qua điện thoại Cho vay Tín chấp
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/12/2022

Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (dự án CRM, CDP)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/10/2022

Chuyên viên Tester
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/11/2022

Chuyên viên Thu hồi Nợ muộn qua điện thoại Cho vay Tín chấp
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/11/2022

Chuyên viên Thu hồi nợ qua điện thoại sản phẩm Cho vay có TSBĐ
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/11/2022

Giám đốc Phòng Kinh doanh Tài chính - Đầu tư
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/10/2022

Chuyên viên cao cấp Giám sát An toàn thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/10/2022

Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Giám sát Rủi ro
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/10/2022

Chuyên viên Nghiệp vụ Bán (Quản lý khai thác tài sản)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/11/2022

Chuyên gia Mô hình Rủi ro Tín dụng
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/10/2022

Chuyên viên Xử lý nợ
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh
- Hạn nộp: 31/12/2022

Chuyên viên cao cấp Phát triển và Vận hành Giải pháp Công nghệ Sản phẩm cho vay
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 15/11/2022

Trưởng nhóm Xử lý nợ Ô tô - Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/10/2022

Chuyên viên cao cấp hỗ trợ giải pháp công nghệ thẻ
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/10/2022

Chuyên viên cao cấp Phát triển và Vận hành Giải pháp Công nghệ Quy trình Tín dụng
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/11/2022

Quản lý khách hàng doanh nghiệp lớn (CIB)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/10/2022

Chuyên viên Vận hành thẻ - Khối Dịch vụ vận hành (Hà Nội)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/12/2022

Chuyên viên Tư vấn sản phẩm Bảo hiểm - Đầu tư (Thái Nguyên, Việt Trì, Vĩnh Phúc, Hải Dương)
- Nơi làm việc: Hải Dương, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
- Hạn nộp: 31/12/2022

Chuyên viên Xử lý Nợ Ô tô - Thừa Thiên - Huế
- Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế
- Hạn nộp: 30/11/2022

Chuyên viên cao cấp Phát triển và Vận hành Giải pháp Công nghệ Tiền gửi, Chi lương, Bảo hiểm
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/10/2022

Chuyên viên cao cấp phát triển và vận hành giải pháp công nghệ sản phẩm cho vay
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/10/2022

CVCC Quản lý Dự án và Hệ thống
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/10/2022

Chuyên gia/CVCC Ngăn ngừa rủi ro Thẻ tín dụng
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/10/2022

Chuyên gia Ngân hàng số - Khối khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/10/2022

Chuyên viên Xử lý Nợ BĐS - Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/10/2022

Quản lý khách hàng - Vùng Đồng Bằng Sông Hồng (Thái Nguyên/Phú Thọ/Hải Dương/Vĩnh Phúc)
- Nơi làm việc: Hải Dương, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
- Hạn nộp: 31/10/2022

Trưởng nhóm Xử lý nợ BĐS - Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/10/2022

Chuyên Viên Kinh Doanh Tài Chính - Đầu Tư (Thái Nguyên/ Phú Thọ/ Hải Dương/ Vĩnh Phúc)
- Nơi làm việc: Hải Dương, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
- Hạn nộp: 31/10/2022

Giám đốc Phòng Kinh doanh Tài chính - Đầu tư  (Khu vực Trung Bộ)
- Nơi làm việc: Bình Định, Thừa Thiên Huế
- Hạn nộp: 31/10/2022

Thực tập Sinh Khối Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/10/2022

Quản lý khách hàng SP Thẻ - Vùng Tây Hà Nội/ Vùng Đông Bắc (Quảng Ninh, Hải Phòng)
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh
- Hạn nộp: 31/10/2022

Chuyên viên Kinh doanh Tài Chính - Đầu tư (WPB) - Đông Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/10/2022

Chuyên viên Hỗ trợ Dịch vụ Khách hàng Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/10/2022

Chuyên gia Quản lý Rủi ro hoạt động
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/11/2022

Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp Lớn
- Nơi làm việc: Đồng Nai, Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/11/2022

Giao Dịch Viên - Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 15/11/2022

Chuyên viên cao cấp Phân tích Giải pháp Công nghệ Sản phẩm cho vay
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/10/2022

Chuyên viên Kinh doanh trực tuyến Thẻ
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/11/2022

Giám đốc Quan hệ đối tác Ngân hàng số
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/10/2022

Giao dịch viên - Vùng Đông Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/10/2022

Quản lý khách hàng - Vùng Đông Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/10/2022

Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Thiết kế Kiến trúc Giải pháp Công nghệ số (Digital Solution Architect)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/11/2022

Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Thẩm định tài sản
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa
- Hạn nộp: 31/12/2022

Chuyên viên Dịch vụ khách hàng qua điện thoại - Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/10/2022

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: