VIB Tuyển dụng Tháng 12/2021

Ngân hàng VIB Tuyển dụng:

VIB Tuyển dụng Tháng 12/2021

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG NƠI LÀM VIỆC HẠN NỘP
Cloud Data Architect Hồ Chí Minh 27/01/2022
Chuyên viên Quản lý chất lượng Hồ Chí Minh 31/01/2022
Chuyên viên cao cấp Phát triển kinh doanh Bảo hiểm - Đầu tư Hồ Chí Minh 31/01/2022
Giám đốc Phòng Kinh doanh - Tây Ninh Tây Ninh 26/01/2022
Chuyên viên Cao cấp/ Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên Hồ Chí Minh 31/01/2022
Quản lý khách hàng cao cấp/Quản lý khách hàng cá nhân Hồ Chí Minh 31/01/2022
Giám đốc Phòng Quản lý khách hàng ưu tiên Hồ Chí Minh 31/01/2022
Giám đốc Phòng Kinh doanh Hồ Chí Minh 31/01/2022
Giám đốc Phòng Giải pháp Công cụ Smart Sale Hồ Chí Minh 21/01/2022
Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Ngân hàng Bán Lẻ - Bình Dương Bình Dương 28/02/2022
Cộng tác viên thúc đẩy kinh doanh sản phẩm tiền gửi và tài khoản thanh toán Hồ Chí Minh 20/01/2022
Head of Credit Risk Policy and Procedure Hồ Chí Minh 19/01/2022
Chuyên viên bán Tài sản BĐS & Ô tô (Quản lý & Khai Thác Tài sản) Hồ Chí Minh 16/01/2022
Giám đốc Quản lý khách hàng/ Quản lý khách hàng cao cấp/ Quản lý Khách hàng cá nhân - Đồng Nai Đồng Nai 28/02/2022
Scrum Master Hồ Chí Minh 15/01/2022
Chuyên viên chuyên trách thủ tục bảo đảm tiền vay - Vinh/ Thanh Hóa Nghệ An, Thanh Hóa 14/01/2022
Chuyên viên Nghiệp vụ Bán/Chuyên viên Bán (Quản lý khai thác tài sản) Hồ Chí Minh 31/01/2022
Giám đốc Phòng Thẩm định tài sản Hà Nội, Thanh Hóa 14/01/2022
Cộng tác viên Chăm sóc Khách hàng Outbound Hồ Chí Minh 15/01/2022
Chuyên gia/ Chuyên viên cao cấp Mô hình Dữ liệu Rủi ro Hồ Chí Minh 28/02/2022
Cộng tác viên Thuế Hà Nội 12/01/2022
Chuyên viên chính Quản lý tài sản Hà Nội 09/01/2022
Cộng tác viên Nhập liệu Hệ thống E- Profile Hà Nội 09/01/2022
Project Manager - Quản lý Dự án Giải pháp Công nghệ Thẻ Hồ Chí Minh 08/01/2022
Chuyên viên Quản lý Khách hàng Ưu tiên (PB) - Đồng Nai Đồng Nai 31/01/2022
Cộng tác viên Dịch vụ Nhân sự Hồ Chí Minh 31/12/2021
Cloud CRM Product Owner Hồ Chí Minh 07/01/2022
Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ tín dụng Vùng Hồ Chí Minh 07/01/2022
Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng Hà Nội 31/01/2022
Quản lý Khách hàng/ Quản lý Khách hàng cao cấp - Khu vực Cà Mau Cà Mau 06/01/2022
Chuyên gia Quản lý chất lượng Hồ Chí Minh 31/01/2022
Product Owner - Chuyên viên cao cấp Sản phẩm Công nghệ số Hồ Chí Minh 05/01/2022
Nhân viên Hỗ trợ Thẩm định Thẻ Tín dụng và Sản phẩm vay không có TSBĐ Hồ Chí Minh 31/12/2021
Kiểm soát viên - Hải Phòng Hải Phòng 01/01/2022
Giám đốc Phòng kinh doanh trực tiếp Sản phẩm Thẻ - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 31/12/2021
Chuyên viên Thuế Hà Nội 01/01/2022
Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ cụm Tây Ninh Tây Ninh 30/12/2021
Chuyên viên cao cấp Tài trợ Thương mại Hồ Chí Minh 30/12/2021
Luật sư nội bộ/ Chuyên viên cao cấp Dịch vụ pháp lý về Vận hành và Quản trị Doanh nghiệp Hồ Chí Minh 29/12/2021
Chuyên viên Cao cấp Dịch vụ Pháp lý về Nguồn vốn và Giao dịch Ngân hàng - Khu vực HCM Hồ Chí Minh 31/01/2022
Giám đốc Ngân hàng bán lẻ - Khu vực Đà Nẵng Đà Nẵng 31/12/2021
Giám đốc Phòng Quản lý khách hàng ưu tiên - Bình Dương Bình Dương 31/12/2021
Giám đốc Phòng Kinh doanh - Bình Dương Bình Dương 31/12/2021
Giám đốc Ngân hàng bán lẻ - Khu vực Bình Dương Bình Dương 31/12/2021
Giám đốc Dịch vụ Pháp lý về Tín dụng và Tố tụng phía Nam Hồ Chí Minh 31/01/2022
Trưởng nhóm Xử lý nợ Ô tô - Đồng Nai Bình Dương, Đồng Nai 29/01/2022
Chuyên viên Kế toán tổng hợp Hà Nội 24/01/2022
Giám Đốc Phòng Kinh Doanh Sản Phẩm Thẻ - Vùng Kinh Doanh Hà Nội Hà Nội 31/12/2021
Quản lý Khách hàng/ Quản lý Khách hàng cao cấp - Khu vực Cần Thơ Cần Thơ 31/01/2022
Giao dịch viên - Khu vực Cần Thơ Cần Thơ 31/12/2021
Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên - Khu vực Cần Thơ Cần Thơ 31/12/2021
Kiểm soát viên - Khu vực Cần Thơ Cần Thơ 31/12/2021
Giám đốc Phòng Kinh doanh Cần Thơ 31/12/2021
Giám đốc Phòng Kinh doanh Sản phẩm Bảo hiểm - Đầu tư (Khu vực Đà Nẵng) Đà Nẵng 31/12/2021
Quản lý Khách hàng Thẻ Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai 31/05/2022
Giám đốc Phòng kinh doanh - Đà Nẵng Đà Nẵng 31/12/2021
Trưởng nhóm Hỗ trợ Vận hành và Quản lý chi phí Hồ Chí Minh 31/12/2021
Chuyên viên cao cấp Quản lý Chi phí Hồ Chí Minh 31/12/2021
Chuyên viên Cao cấp Vận hành Kỹ Thuật số Hồ Chí Minh 30/06/2022
Digital UI/UX Design Hồ Chí Minh 31/08/2022
Chuyên viên cao cấp Tư vấn Sản phẩm Bảo hiểm - Đầu tư (Hà Nội/ Thái Nguyên / Hải Dương) Hà Nội, Hải Dương, Thái Nguyên 31/01/2022
Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Tái Thẩm định KHDN Hà Nội 15/11/2022
Công tác viên Quản lý & Khai thác Tài sản - HCM Hồ Chí Minh 31/12/2021
Data Analyst Hồ Chí Minh 31/07/2022
Chuyên viên cao cấp Kiến trúc Giải pháp Điện toán Đám mây Hà Nội 14/01/2022
Chuyên gia/CVCC Quan hệ Đối tác Ngân hàng Số Hồ Chí Minh 15/01/2022
Chuyên viên cao cấp Phát triển và Vận hành Giải pháp Công nghệ Sản phẩm cho vay Hà Nội 31/01/2022
Chuyên viên cao cấp Phân tích Giải pháp Hà Nội 14/01/2022
Giám đốc Phòng Kinh doanh - Nghệ An/ Thanh Hóa/ Thái Bình Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa 31/12/2021
Chuyên viên Tư vấn SP Bảo hiểm Đầu tư Hồ Chí Minh 31/07/2022
Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên Phát triển Kinh doanh BL Hồ Chí Minh 31/01/2022
Cộng tác viên Giao dịch Tín dụng Hồ Chí Minh 31/12/2021
Chuyên viên Quản lý Sản phẩm vay không có TSĐB Hồ Chí Minh 31/12/2021
Chuyên viên tư vấn sản phẩm Bảo Hiểm - Đầu Tư Hà Nội, Hải Dương, Phú Thọ, Thái Nguyên 31/12/2021
Chuyên gia/CVCC Tiếp thị và Truyền thông số Hồ Chí Minh 31/12/2021
Product Owner/ Quản lý sản phẩm Ngân hàng số Hồ Chí Minh 30/04/2022
Chuyên viên Kinh doanh trực tuyến Thẻ Hà Nội 31/12/2021
Chuyên viên Dịch vụ vận hành chi nhánh Hồ Chí Minh 28/02/2022
Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Xử lý nợ Ô tô - Bình Dương Bình Dương 31/12/2021
Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Thẩm định tài sản - HCM Hồ Chí Minh 31/12/2021
Digital Data Engineer Hồ Chí Minh 31/05/2022
Data Scientist Hồ Chí Minh 31/03/2022
Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Xử lý Nợ BĐS - Đà Nẵng Đà Nẵng 31/12/2021
Cộng tác viên Xử lý nợ Ô tô - Cần Thơ Cần Thơ 31/12/2021
Chuyên gia/CVCC Đối tác Đào tạo Hồ Chí Minh 31/12/2021
Giám đốc Quản lý khách hàng/ Quản lý khách hàng cao cấp/ Quản lý Khách hàng cá nhân - BRVT Bà Rịa - Vũng Tàu 31/01/2022
Head of Data Governance - Giám đốc Quản lý Dữ liệu Hồ Chí Minh 31/03/2022
Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Đầu tư và Phát hành Giấy tờ có giá - Khối Nguồn vốn & Ngoại hối Hồ Chí Minh 31/12/2021
Chuyên viên Quản lý Khách hàng ưu tiên (Hà Đông/ Thanh Xuân/ Đống Đa) Hà Nội 31/12/2021
Chuyên viên cao cấp Thiết kế đồ họa Hồ Chí Minh 31/12/2021
Chuyên viên cao cấp Tối ưu hóa vận hành chi nhánh Hồ Chí Minh 31/12/2021
Fullstack Java Developer - Phát Triển Giải pháp Phần mềm Công nghệ Số Hồ Chí Minh 31/08/2022
Cloud DevOps professional - Chuyên viên cao cấp DevOps Điện toán đám mây Hồ Chí Minh 31/12/2021
Cloud Data Scientist - Chuyên gia Phát triển Khoa học Dữ liệu ĐTĐM Hồ Chí Minh 31/12/2021
Cloud Data Analysis Professional- Phân tích Dữ liệu ĐTĐM Hà Nội, Hồ Chí Minh 31/12/2021
Cloud Data Operation - Chuyên gia Vận hành Dữ Liệu ĐTĐM Hồ Chí Minh 31/12/2021
Cộng tác viên Kiểm thử hệ thống Quản lý Ngân sách và Chi tiêu Hà Nội 31/12/2021
Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Phát triển và Vận Hành Hệ thống Cloud Hà Nội 31/12/2021
Chuyên viên pháp chế và kiểm soát tuân thủ - AMC HCM Hồ Chí Minh 31/12/2021
Chuyên viên cao cấp Vận hành Kỹ thuật số Hà Nội 28/12/2021
Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Thiết kế Trải nghiệm Khách hàng Ngân hàng số (Digital UI/UX Design Specialist/) Hà Nội, Hồ Chí Minh 31/12/2021
Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Quản lý Sản phẩm Ngân hàng số (Digital Product Specialist) Hà Nội 28/02/2022
Chuyên viên cao cấp Mô hình Rủi ro Tín dụng Hà Nội 31/12/2021
Chuyên viên cao cấp Quản lý Danh mục Tín dụng Hồ Chí Minh 31/12/2021
Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Quản lý Rủi ro Thẻ - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 31/12/2021
Giao dịch viên (Hà Đông/ Thanh Xuân/ Đống Đa) Hà Nội 31/01/2022
Chuyên viên cao cấp Thiết kế và Tổ chức sự kiện Hồ Chí Minh 31/12/2021
Giám đốc Kiểm soát chất lượng Kỹ thuật Công nghệ số (Digital Technology Quality Assurance and Control Manager) Hà Nội 31/12/2021
Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Kiểm soát chất lượng Kỹ thuật Công nghệ số (Digital Technology Quality Assurance and Control Professional) Hà Nội 31/12/2021
Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Tích hợp Giải pháp Kỹ thuật số (Digital Solution Integration Developer) Hà Nội 31/12/2021
Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Phân tích Giải pháp Kỹ thuật Công nghệ số (Digital Solution Business Analysis ) Hà Nội 31/12/2021
Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Thẩm định tài sản Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa 31/01/2022
Cloud Solution Architect Professional Hồ Chí Minh 31/12/2021
Giám đốc Phòng Kinh doanh - Vùng Đông Hà Nội (Hai Bà Trưng/ Hoàn Kiếm/ Long Biên) Hà Nội 31/12/2021
Giám đốc Phòng Quản lý khách hàng ưu tiên - Vùng Đông Hà Nội (Hai Bà Trưng/ Hoàn Kiếm/ Long BIên) Hà Nội 31/12/2021
Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên - Vùng Đông Hà Nội (Hai Bà Trưng/ Hoàn Kiếm/ Long Biên) Hà Nội 31/12/2021
Quản lý khách hàng - Vùng Đông Hà Nội (Hai Bà Trưng/ Hoàn Kiếm/ Long Biên) Hà Nội 31/12/2021
Giám đốc Phòng Kinh doanh - Đồng Bằng Sông Hồng (Thái Nguyên, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Phú Thọ) Hải Dương, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc 31/01/2022
Chuyên viên Vận hành thẻ Hà Nội 31/12/2021
Trưởng nhóm Quản lý và Khai thác Tài sản - HCM Hồ Chí Minh 31/12/2021
Chuyên viên Dịch vụ khách hàng qua điện thoại - Hà Nội Hà Nội 31/12/2021
Kiểm toán viên cao cấp Kiểm toán Khối Hỗ trợ Hội sở và các Công ty con/Công ty thành viên Hà Nội 17/06/2022
Chuyên viên chính Kinh doanh trực tuyến Thẻ/Chuyên viên Kinh doanh trực tuyến Thẻ Hồ Chí Minh 31/12/2021
Giám đốc Phòng Quản lý khách hàng ưu tiên - Nghệ An/ Thái Bình/ Thanh Hóa Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa 31/12/2021
Chuyên viên quan hệ đối tác BL Hồ Chí Minh 31/12/2021
Chuyên viên Thu hồi nợ Khách hàng Doanh Nghiệp Hà Nội 31/12/2021
Chuyên gia/CVCC Ngân hàng số Hồ Chí Minh 31/12/2021
Chuyên viên chuyên trách thủ tục bảo đảm tiền vay Bình Dương, Đồng Nai, Hồ Chí Minh 31/12/2021
Chuyên viên Quản lý Khách hàng Ưu tiên (PB) - Tây Ninh Tây Ninh 28/02/2022
Giám đốc Quản lý khách hàng/ Quản lý khách hàng cao cấp/ Quản lý Khách hàng cá nhân - Tây Ninh Tây Ninh 28/02/2022
Giao dịch viên (Teller) - Bình Dương Bình Dương 31/01/2022
Giám đốc Quản lý khách hàng/ Quản lý khách hàng cao cấp/ Quản lý Khách hàng cá nhân - Bình Dương Bình Dương 31/01/2022
Giao dịch viên (Teller) - Bà Rịa - Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu 31/01/2022
Cộng tác viên Truyền thông/Cộng tác viên Marketing/Thực tập sinh Marketing Hồ Chí Minh 31/12/2021
Chuyên viên Kế toán Tài chính - AMC Hà Nội Hà Nội 31/05/2022
Chuyên gia Phát triển Kinh doanh huy động và Ngân hàng giao dịch Hồ Chí Minh 31/12/2021
Cộng tác viên Chính sách và Quy trình tín dụng Hà Nội 31/05/2022
Quản lý khách hàng Sản phẩm Thẻ - Branch Card Hà Nội 31/01/2022
Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên - Nghệ An/ Thái Bình/ Thanh Hóa Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa 31/01/2022
Quản lý khách hàng - Nghệ An/ Thái Bình/ Thanh Hóa Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa 31/12/2021
Chuyên viên Quản lý Khách hàng Ưu tiên - Miền Trung (PB) Đà Nẵng, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế 31/12/2021
RM IBL - Chuyên viên phát triển khách hàng (sản phẩm Cho vay hộ kinh doanh) Hồ Chí Minh 31/12/2021
Chuyên viên Giao dịch tín dụng Hồ Chí Minh 31/12/2021
Chuyên gia/CVCC Phân tích Dữ liệu Thẻ Hồ Chí Minh 31/12/2021
Quản lý Khách hàng Sản phẩm Vay không có TSBĐ - UPL Hồ Chí Minh 31/12/2021
Penetration Tester Hồ Chí Minh 31/01/2022
Digital Product Manager/ Specialist/ Senior Officer/ Officer Hồ Chí Minh 31/12/2021
Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Xử lý nợ Ô tô - Đồng Nai Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai 31/12/2021
Chuyên viên Cao cấp Phát triển Giải pháp Công nghệ Thẻ Hồ Chí Minh 31/12/2021
Chuyên viên Thu hồi nợ trực tiếp Cho vay có TSBĐ Hà Nội 31/12/2021
Chuyên viên Quản lý Khai thác tài sản - HCM Hồ Chí Minh 31/03/2022
Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Quản lý Khách hàng ưu tiên - Khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang 31/01/2022
Trưởng nhóm Thu hồi nợ trực tiếp Sp vay không TSBĐ ( Pháp lý tố tụng) Hồ Chí Minh 31/12/2021
Quản lý khách hàng sản phẩm Thẻ - Khu vực Trung bộ Đà Nẵng, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế 31/12/2021
Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/Chuyên viên Xử lý nợ Ô tô - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 31/12/2021
Teller/ Giao dịch viên - Đồng Nai Đồng Nai 31/01/2022
SM Card - Giám đốc Phòng Kinh doanh Thẻ (Khu vực Đồng Nai, Bình Dương) Bình Dương, Đồng Nai 31/12/2021
Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Xử lý Nợ BĐS - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 28/02/2022
Trưởng nhóm Thu hồi nợ qua điện thoại Cho vay có TSBĐ Hồ Chí Minh 31/12/2021
Quản lý khách hàng cao cấp/ Quản lý Khách hàng cá nhân - Đồng Bằng Sông Cửu Long An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang 31/05/2022
Quản lý Khách hàng cá nhân - Khu vực Trung Bộ Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Thừa Thiên Huế 15/01/2022
Chuyên viên Thu hồi nợ qua điện thoại sản phẩm Cho vay không có TSBĐ Hồ Chí Minh 31/12/2021
Chuyên viên Thu hồi nợ qua điện thoại sản phẩm Cho vay có TSBĐ Hồ Chí Minh 31/12/2021
Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh - VIB AMC Hồ Chí Minh 31/01/2022
Giám đốc Phòng Kiểm soát nội bộ NHBL Hồ Chí Minh 31/12/2021
Giám đốc Quản lý khách hàng/ Quản lý khách hàng cao cấp/ Quản lý Khách hàng cá nhân - Đồng Nai Đồng Nai 31/01/2022
Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên Tư vấn qua điện thoại Sản phẩm Bảo hiểm - Đầu tư Hồ Chí Minh 15/01/2022
Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Báo cáo và Phân tích Hồ Chí Minh 31/01/2022
Giám đốc Phòng Quản lý khách hàng Ưu tiên (Khu vực Cầu Giấy, Ba Đình)   31/12/2021
Quản lý Khách hàng Cao cấp/Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp Đồng Nai, Hồ Chí Minh 20/01/2022
Giám đốc Phòng Phát triển Kinh doanh Thẻ Kênh Dữ liệu Lớn và Trực tuyến Hồ Chí Minh 31/12/2021
Giao dịch viên - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 31/12/2021
Chuyên viên cao cấp Tài chính Khối Ngân hàng Bán lẻ Hồ Chí Minh 31/12/2021
Chuyên viên Cao cấp/ Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên Hồ Chí Minh 31/12/2021
Quản lý Khách hàng cao cấp/Quản lý Khách hàng Sản phẩm thẻ Hồ Chí Minh 31/12/2021
Chuyên viên Quản lý Chi tiêu Hà Nội 31/12/2021
Chuyên gia/CVCC Phát triển Giải pháp Phần mềm Công nghệ số Hà Nội 31/12/2021
Chuyên viên Quản lý Khách hàng Ưu tiên - Vùng Đông Bắc Hải Phòng 31/01/2022
Quản lý Khách hàng - Vùng Đông Bắc Hải Phòng 30/04/2022
Giám đốc Chi nhánh - Hà Nội Hà Nội 31/01/2022
Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên - Hà Nội Hà Nội, Vĩnh Phúc 31/05/2022
Quản lý khách hàng - Hà Nội Hà Nội 30/04/2022
Chuyên viên cao cấp Phát triển và Vận hành Giải pháp Ứng dụng Nội bộ Hà Nội 14/01/2022
Giám đốc Phòng Kinh doanh Hồ Chí Minh 31/01/2022
Chuyên viên cao cấp Phát triển và Vận hành Ứng dụng Hà Nội 31/12/2021
Giám đốc Ngân hàng bán lẻ Hồ Chí Minh 31/12/2021
Chuyên Viên Thẩm Định Thẻ tín dụng & SP Vay không có TSBĐ Hồ Chí Minh 31/12/2021
Chuyên viên Xử lý Nợ Hà Nội, Quảng Ninh 31/01/2022
Basel & Credit Risk Modelling Specialist/Senior Officer/Officer - Base in HCM Hồ Chí Minh 30/01/2022

 

HỒ SƠ:

  • Nộp hồ sơ online tại website việc làm của Ngân Hàng Quốc Tế (VIB)

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: