VIB Tuyển dụng Tháng 2/2022

Ngân hàng VIB Tuyển dụng:

VIB Tuyển dụng Tháng 2/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên viên cao cấp Marketing Sản phẩm Tài chính - Đầu tư
  -Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 2. Giám đốc Phòng Quản lý khách hàng ưu tiên - Khu vực ĐBSCL (Châu Đốc, Sa Đéc, Kiên Giang, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp)
  -Nơi làm việc: An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang
  -Hạn nộp: 12/03/2022
 3. Chuyên viên cao cấp Dịch vụ Hệ thống và Cơ sở Dữ liệu
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 10/03/2022
 4. Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp Lớn
  -Nơi làm việc: Đà Nẵng, Đồng Nai, Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 09/03/2022
 5. Chuyên viên Cao cấp Kiểm soát Nội Bộ NHBL
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 09/03/2022
 6. Chuyên viên cao cấp Tuyển dụng và Phát triển nguồn nhân lực
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 09/03/2022
 7. Giám đốc Vùng Kinh doanh SP Tài chính - Đầu Tư
  -Nơi làm việc: Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Nai, Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 26/02/2022
 8. Giám đốc Vùng Kinh doanh Sản phẩm Tài chính - Đầu Tư
  -Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An
  -Hạn nộp: 27/02/2022
 9. Quản lý Khách hàng Sản phẩm Thẻ
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 10. Giám đốc Phòng kinh doanh trực tuyến Thẻ
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 11. Giám đốc Phát triển Khoa học Dữ liệu Khách hàng
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/07/2022
 12. Chuyên viên Quản lý Khách hàng Ưu tiên (PB) - Bình Dương
  -Nơi làm việc: Bình Dương
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 13. Chuyên viên Cao cấp Quản lý Chất lượng Kinh doanh Sản phẩm Tài chính - Đầu tư
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 18/02/2022
 14. Giám đốc Bộ phận Phát triển Kinh doanh Bảo hiểm - Đầu tư
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 18/02/2022
 15. Giao Dịch Viên - Hồ Chí Minh
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/12/2022
 16. Chuyên viên cao cấp Phân tích Giải pháp Công nghệ Sản phẩm cho vay
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 17/02/2022
 17. Quản lý Khách hàng cá nhân - Bình Dương
  -Nơi làm việc: Bình Dương
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 18. Chuyên viên Cao cấp/ Chuyên gia Kiểm soát Rủi ro và Tuân thủ Công nghệ số
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 17/02/2022
 19. Quản lý khách hàng cao cấp TCTD/Quản lý khách hàng TCTD (FI RM)
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 16/02/2022
 20. Chuyên viên cao cấp Văn thư và lễ tân
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 16/02/2022
 21. Chuyên viên Xử lý Nợ Ô tô - HCM
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 30/04/2022
 22. Quản lý Khách hàng Định chế Tài chính
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 23. Chuyên gia Định chế Tài chính
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 24. Quản lý Khách hàng Định chế Tài chính Phi Ngân hàng
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 25. Giám Đốc Thu hồi Nợ trực tiếp và Xử lý Nợ Ô tô miền Nam
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 26. Giao Dịch Viên - Đông Hà Nội
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 27. Giám đốc Phòng Kinh doanh qua điện thoại SP Bảo hiểm - Đầu tư
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 28. Chuyên viên Thu hồi Nợ sớm qua điện thoại Cho vay Tín chấp
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 29. Chuyên viên Giao dịch tín dụng kho quỹ chứng từ
  -Nơi làm việc: Bình Dương
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 30. Chuyên viên Thu hồi nợ qua điện thoại sản phẩm Cho vay có TSBĐ
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 31. Kiểm soát viên - Khu vực Hồ Chí Minh
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 32. Chuyên viên chính Thanh toán trong nước
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 33. Chuyên viên Quản lý chất lượng
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 34. Chuyên viên cao cấp Phát triển kinh doanh Bảo hiểm - Đầu tư
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 35. Chuyên viên Cao cấp/ Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/12/2022
 36. Quản lý khách hàng cao cấp/Quản lý khách hàng cá nhân
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 37. Giám đốc Phòng Quản lý khách hàng ưu tiên
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/12/2022
 38. Giám đốc Phòng Kinh doanh
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 39. Chuyên viên Tư vấn Qua điện thoại Sản phẩm Bảo hiểm - Đầu tư
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 40. Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Ngân hàng Bán Lẻ - Bình Dương
  -Nơi làm việc: Bình Dương
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 41. Chuyên viên bán Tài sản BĐS & Ô tô (Quản lý & Khai Thác Tài sản)
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 42. Giám đốc Quản lý khách hàng/ Quản lý khách hàng cao cấp/ Quản lý Khách hàng cá nhân - Đồng Nai
  -Nơi làm việc: Đồng Nai
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 43. Cộng tác viên Chăm sóc Khách hàng Outbound
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 44. Chuyên gia/ Chuyên viên cao cấp Mô hình Dữ liệu Rủi ro
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 45. Giám đốc Phòng kinh doanh trực tiếp Sản phẩm Thẻ - Hồ Chí Minh
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 46. Chuyên viên Thuế
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 47. Chuyên viên cao cấp Tài trợ Thương mại
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 48. Chuyên viên Cao cấp Dịch vụ Pháp lý về Nguồn vốn và Giao dịch Ngân hàng - Khu vực HCM
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 49. Giám đốc Dịch vụ Pháp lý về Tín dụng và Tố tụng phía Nam
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 50. Giám Đốc Phòng Kinh Doanh Sản Phẩm Thẻ - Vùng Kinh Doanh Hà Nội
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 51. Giám đốc Phòng Quản lý khách hàng ưu tiên - Vùng Đông Hà Nội
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 52. Giám đốc Ngân hàng bán lẻ - Khu vực Tiền Giang
  -Nơi làm việc: Tiền Giang
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 53. Quản lý Khách hàng Thẻ
  -Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai
  -Hạn nộp: 31/05/2022
 54. Giám đốc Phòng kinh doanh - Đà Nẵng
  -Nơi làm việc: Đà Nẵng
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 55. Chuyên viên Cao cấp Vận hành Kỹ Thuật số
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 30/06/2022
 56. Digital UI/UX Design
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/08/2022
 57. Chuyên viên cao cấp Tư vấn Sản phẩm Bảo hiểm - Đầu tư (Hà Nội/ Thái Nguyên / Hải Dương)
  -Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Dương, Thái Nguyên
  -Hạn nộp: 15/03/2022
 58. Digital Data Analyst
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 30/09/2022
 59. Chuyên viên cao cấp Kiến trúc Giải pháp Điện toán Đám mây
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 60. Kiến trúc sư Dữ liệu Công nghệ Thông tin
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 61. Chuyên viên cao cấp Phân tích Giải pháp Công nghệ Tiền gửi, Chi Lương, Bảo hiểm
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 18/02/2022
 62. Giám đốc Phòng Kinh doanh (Vùng Đông Hà Nội)
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 63. Giám đốc Phòng Kinh doanh - Nghệ An/ Thanh Hóa/ Thái Bình
  -Nơi làm việc: Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 64. Chuyên viên Tư vấn SP Bảo hiểm Đầu tư
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/07/2022
 65. Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên Phát triển Kinh doanh BL
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 66. Cộng tác viên Giao dịch Tín dụng
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 67. Chuyên viên tư vấn sản phẩm Bảo Hiểm - Đầu Tư
  -Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Dương, Phú Thọ, Thái Nguyên
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 68. Product Owner/ Quản lý sản phẩm Ngân hàng số
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 30/04/2022
 69. Chuyên viên Kinh doanh trực tuyến Thẻ
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 70. Quản lý Khách hàng - Khách hàng Doanh Nghiệp
  -Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 71. Chuyên viên Dịch vụ vận hành chi nhánh
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 72. Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên - Vùng Đông Hà Nội
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 73. Quản lý khách hàng - Vùng Đông Hà Nội
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 74. Digital Data Engineer
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/05/2022
 75. Data Scientist
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 76. Chuyên viên chính/Chuyên viên Thẩm định Tài sản - Bình Dương, Bình Phước
  -Nơi làm việc: Bình Dương, Bình Phước, Đà Nẵng, Lâm Đồng
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 77. BTS Internal Control Professional - Chuyên gia Kiểm soát nội bộ
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 78. Chuyên viên chính Hỗ trợ sau Giao dịch nguồn vốn và ngoại hối
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 79. Technology Solution Development Professional - Chuyên viên cao cấp Phát triển Giải pháp Công nghệ Thẻ
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 80. Head of Data Governance - Giám đốc Quản lý Dữ liệu
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 81. Giám đốc Phòng Kinh doanh (Hà Đông/ Thanh Xuân/ Đống Đa)
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 25/03/2022
 82. Quản lý Khách hàng - RM (Hà Đông/ Thanh Xuân/ Đống Đa)
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 83. Chuyên viên Quản lý Khách hàng ưu tiên (Hà Đông/ Thanh Xuân/ Đống Đa)
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 84. Technology Solution Analysis Professional - Chuyên viên cao cấp Phân tích giải pháp công nghệ Thẻ
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 85. Fullstack Developer - Chuyên viên Cao cấp Phát Triển Giải pháp Phần mềm Công nghệ Số
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/08/2022
 86. Cộng tác viên Thiết kế và Trải nghiệm hệ thống Quản lý Ngân sách và chi tiêu
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 87. Cộng tác viên Kiểm thử hệ thống Quản lý Ngân sách và Chi tiêu
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 88. Giám đốc Dịch vụ Marketing
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 89. Chuyên viên cao cấp Vận hành Kỹ thuật số
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/05/2022
 90. Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Quản lý Sản phẩm Ngân hàng số (Digital Product Specialist)
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 91. Chuyên viên cao cấp Mô hình Rủi ro Tín dụng
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 10/03/2022
 92. Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Tích hợp Giải pháp Kỹ thuật số (Digital Solution Integration Developer)
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/05/2022
 93. Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Phân tích Giải pháp Kỹ thuật Công nghệ số (Digital Solution Business Analysis )
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 94. Giám đốc Phòng Kinh doanh - Vùng Đông Hà Nội (Hai Bà Trưng/ Hoàn Kiếm/ Long Biên)
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 95. Giám đốc Phòng Quản lý khách hàng ưu tiên - Vùng Đông Hà Nội (Hai Bà Trưng/ Hoàn Kiếm/ Long BIên)
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 96. Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên - Vùng Đông Hà Nội (Hai Bà Trưng/ Hoàn Kiếm/ Long Biên)
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 97. Quản lý khách hàng - Vùng Đông Hà Nội (Hai Bà Trưng/ Hoàn Kiếm/ Long Biên)
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 98. Giám đốc Phòng Kinh doanh - Đồng Bằng Sông Hồng (Thái Nguyên, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Phú Thọ)
  -Nơi làm việc: Hải Dương, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 99. Chuyên viên cao cấp Phân tích Tài chính
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 100. Chuyên viên Dịch vụ khách hàng qua điện thoại - Hà Nội
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 101. Kiểm toán viên cao cấp Kiểm toán Khối Hỗ trợ Hội sở và các Công ty con/Công ty thành viên
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 17/06/2022
 102. Chuyên viên Kinh doanh trực tuyến Thẻ
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 103. Giám đốc Phòng Quản lý khách hàng ưu tiên - Nghệ An/ Thái Bình/ Thanh Hóa
  -Nơi làm việc: Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 104. Chuyên viên chuyên trách thủ tục bảo đảm tiền vay
  -Nơi làm việc: An Giang, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Tây Ninh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 105. Chuyên viên Quản lý Khách hàng Ưu tiên (PB) - Tây Ninh
  -Nơi làm việc: Tây Ninh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 106. Giám đốc Quản lý khách hàng/ Quản lý khách hàng cao cấp/ Quản lý Khách hàng cá nhân - Tây Ninh
  -Nơi làm việc: Tây Ninh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 107. Chuyên viên Quản lý Khách hàng Ưu tiên (PB) - Bình Dương
  -Nơi làm việc: Bình Dương
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 108. Kiểm soát viên - Đà Nẵng
  -Nơi làm việc: Đà Nẵng
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 109. Chuyên gia Phê duyệt Tín dụng/Chuyên viên cao cấp Phê duyệt Tín dụng/Chuyên viên chính Phê duyệt Tín dụng - Đông Nam Bộ
  -Nơi làm việc: Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 110. Giao dịch viên - Đà Nẵng
  -Nơi làm việc: Đà Nẵng
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 111. Chuyên viên Kế toán Tài chính - AMC Hà Nội
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/05/2022
 112. Cộng tác viên Chính sách và Quy trình tín dụng
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 31/05/2022
 113. Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên - Đồng Bằng Sông Hồng
  -Nơi làm việc: Hải Dương, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 114. Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên - Nghệ An/ Thái Bình/ Thanh Hóa
  -Nơi làm việc: Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 115. Quản lý khách hàng - Đồng Bằng Sông Hồng
  -Nơi làm việc: Hải Dương, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 116. Quản lý khách hàng - Nghệ An/ Thái Bình/ Thanh Hóa
  -Nơi làm việc: Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 117. Chuyên viên Quản lý Khách hàng Ưu tiên - Khu vực Trung bộ
  -Nơi làm việc: Đà Nẵng, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 118. Chuyên viên Nghiệp vụ Bán/Chuyên viên Bán (Quản lý khai thác tài sản)
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 119. Chuyên viên Thu hồi nợ trực tiếp Cho vay có TSBĐ
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 120. Chuyên viên Giao dịch tín dụng
  -Nơi làm việc: An Giang, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Tây Ninh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 121. Quản lý Khách hàng Sản phẩm Vay không có TSBĐ (tín chấp)
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 122. Chuyên viên Xử lý Nợ Ô tô miền Bắc
  -Nơi làm việc: Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 123. Chuyên viên cao cấp Cung ứng
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 124. Chuyên viên Quản lý Khai thác tài sản - HCM
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 125. Chuyên viên Quản lý Khách hàng ưu tiên - Khu vực ĐBSCL (Châu Đốc, Sa Đéc, Kiên Giang, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp)
  -Nơi làm việc: An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 126. Quản lý khách hàng sản phẩm Thẻ - Khu vực Trung bộ
  -Nơi làm việc: Đà Nẵng, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 127. Chuyên viên Xử lý nợ Ô tô & BĐS - Cần Thơ
  -Nơi làm việc: Cần Thơ, Kiên Giang
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 128. Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/Chuyên viên Xử lý nợ Ô tô - Hồ Chí Minh
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 30/04/2022
 129. Trưởng nhóm Xử lý nợ Ô tô - Hồ Chí Minh
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 130. Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Xử lý Nợ BĐS - Hồ Chí Minh
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 131. Chuyên viên Xử lý Nợ Ô tô & BĐS - miền Đông Nam Bộ
  -Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đắk Lắk, Đồng Nai
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 132. Chuyên viên Hỗ trợ vận hành - HCM
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 133. Trưởng nhóm Thu hồi nợ qua điện thoại Cho vay có TSBĐ
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 134. Chuyên viên Quản lý Khách hàng cá nhân - Khu vực ĐBSCL (Châu Đốc, Sa Đéc, Kiên Giang, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp)
  -Nơi làm việc: An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang
  -Hạn nộp: 31/05/2022
 135. Quản lý Khách hàng cá nhân - Khu vực Trung Bộ
  -Nơi làm việc: Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Thừa Thiên Huế
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 136. Quản lý khách hàng sản phẩm thẻ
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 137. Chuyên viên Thu hồi nợ qua điện thoại sản phẩm Cho vay không có TSBĐ
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 138. Chuyên viên Thu hồi nợ qua điện thoại sản phẩm Cho vay có TSBĐ
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 31/03/2022
 139. Trưởng nhóm Xử lý Nợ
  -Nơi làm việc: Hà Nội, Thanh Hóa
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 140. Chuyên viên Tư vấn qua điện thoại Sản phẩm Bảo hiểm - Đầu tư
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 141. Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Báo cáo và Phân tích
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 142. Quản lý Khách hàng Cao cấp/Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp
  -Nơi làm việc: Đà Nẵng, Đồng Nai, Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 143. Chuyên viên cao cấp Tài chính Khối Ngân hàng Bán lẻ
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 144. Quản lý Khách hàng Sản phẩm thẻ
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 145. Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên Kiểm soát nội bộ_Trung tâm Quản lý nợ
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 146. Quản lý Khách hàng - Vùng Đông Bắc
  -Nơi làm việc: Hải Phòng
  -Hạn nộp: 30/04/2022
 147. Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên - Hà Nội
  -Nơi làm việc: Hà Nội, Vĩnh Phúc
  -Hạn nộp: 31/05/2022
 148. Quản lý khách hàng - Hà Nội
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 30/04/2022
 149. Quản lý Khách hàng doanh nghiệp (CMB RM)
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 150. Chuyên Viên Thẩm Định Thẻ tín dụng & SP Vay không có TSBĐ
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 151. Chuyên viên Xử lý Nợ
  -Nơi làm việc: Hà Nội, Quảng Ninh
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 152. Chuyên viên cao cấp Hạ tầng Mạng, Trung tâm Dữ liệu và Máy chủ Wintel
  -Nơi làm việc: Hà Nội
  -Hạn nộp: 14/02/2022
 153. Chuyên viên Chính/Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng qua điện thoại
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 28/02/2022

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: