VIB Tuyển dụng Tháng 7/2022

Ngân hàng VIB Tuyển dụng:

VIB Tuyển dụng Tháng 7/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Thực tập sinh Hỗ trợ kinh doanh Sản phẩm Thẻ và Vay không có TSBĐ
  - Nơi làm việc:
  - Hạn nộp: 21/08/2022
 2. Digital Customer Engagement Professional - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 20/08/2022
 3. Quản lý khách hàng Sản phẩm Thẻ - Branch Card (Đông Hà Nội) - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 4. Giám đốc Phòng Quản lý Trải nghiệm Khách hàng Thẻ - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 18/08/2022
 5. Giám đốc Phòng Quản lý Danh mục Thẻ - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 17/08/2022
 6. Chuyên gia Chính sách và Quy trình Tín dụng - Sản phẩm Thế chấp - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 7. Software Tester/ Chuyên viên Cao cấp Kiểm thử - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 17/08/2022
 8. Giám đốc Giải pháp Gắn kết Người dùng Ngân hàng số - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 13/08/2022
 9. Digital Solution Developer - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 13/08/2022
 10. Chuyên viên bán Tài sản BĐS (Quản lý & Khai Thác Tài sản) - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 12/08/2022
 11. Giám đốc Phòng Kinh doanh Thẻ - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 12. Chuyên viên Kế toán (quản lý chi tiêu) - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 11/08/2022
 13. Kiểm Toán Viên Cao Cấp - Kiểm Toán Khối Hỗ Trợ Hội Sở và Các Công Ty Con/công Ty Thành Viên - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 11/08/2022
 14. Giám Đốc Phòng Kinh Doanh Tài Chính Đầu Tư (Hải Dương, Thái Nguyên)
  - Nơi làm việc:
  - Hạn nộp: 20/08/2022
 15. Chuyên viên Thu hồi Nợ sớm qua điện thoại Cho vay Tín chấp - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 10/08/2022
 16. Chuyên gia/CVCC Gắn kết Người dùng Ngân hàng Số - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 07/08/2022
 17. Chuyên viên cao cấp Phân tích giải pháp quản lý dữ liệu & báo cáo
  - Nơi làm việc:
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 18. Digital Labs Tester - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/08/2022
 19. Chuyên viên Thu hồi Nợ muộn qua điện thoại Cho vay Tín chấp - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 07/08/2022
 20. Giám đốc Phòng kinh doanh (Khu vực Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông) - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/09/2022
 21. Head of Smart Sales Solution - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 06/08/2022
 22. Dev ReactNative - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 06/08/2022
 23. Giám đốc Quản lý Khách hàng/Quản lý Khách hàng cá nhân cao cấp - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 24. Chuyên viên Thu hồi nợ qua điện thoại sản phẩm Cho vay có TSBĐ - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 05/08/2022
 25. Chuyên viên Xử lý Nợ Ô tô & BĐS - Lâm Đồng(Đà Lạt) - Đak Lak - Nơi làm việc: Đắk Lắk, Lâm Đồng
  - Hạn nộp: 05/08/2022
 26. Chuyên viên cao cấp thiết kế đồ họa - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 04/08/2022
 27. Giám đốc Quan hệ Đối tác Huy động- Đầu tư- Bảo hiểm - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 04/08/2022
 28. Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Quan hệ lao động - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 04/08/2022
 29. Trưởng nhóm Xử lý nợ BĐS - Đà Nẵng - Nơi làm việc: Đà Nẵng
  - Hạn nộp: 03/08/2022
 30. Chuyên Gia Mô hình Rủi ro Tín dụng - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 31. Giám đốc Phòng Kinh doanh Tài chính - Đầu tư - Nơi làm việc: Bình Định, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 32. Chuyên viên chính Hỗ trợ kinh doanh NHBL - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/07/2022
 33. Digital UX UI Designer/ Chuyên gia Thiết kế Trải nghiệm Khách hàng Ngân hàng số - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 29/07/2022
 34. Digital Product Owner - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 29/07/2022
 35. Business Analysis Specialist - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 36. Chuyên Viên Chính Tài Chính Khối Nvnh
  - Nơi làm việc:
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 37. Chuyên viên cao cấp Giám sát An toàn thông tin - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 38. Chuyên gia/CVCC Quản lý Danh mục Thẻ - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 39. Chuyên gia Hạ tầng mạng, Trung tâm Dữ liệu và Máy chủ Wintel - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 40. Chuyên viên cao cấp Hậu cần - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 18/08/2022
 41. Chuyên viên Nghiệp vụ Bán (Quản lý khai thác tài sản) - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 42. Chuyên viên Xử lý nợ - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 43. Project Manager - Quản lý Dự án Giải pháp Công nghệ tín dụng và Quản lý rủi ro - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 44. Business Analysis Specialist - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 45. Cộng tác viên Xử lý nợ - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 46. Chuyên gia mô hình rủi ro tín dụng - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 47. Chuyên viên Xử lý nợ - Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 48. Chuyên viên cao cấp Phát triển và Vận hành Giải pháp Công nghệ Sản phẩm cho vay - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 49. Trưởng nhóm Nghiệp vụ bán - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 50. Chuyên viên cao cấp phát triển và vận hành giải pháp ứng dụng nội bộ - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/07/2022
 51. Trưởng nhóm Xử lý nợ Ô tô - Hồ Chí Minh - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 52. Chuyên viên cao cấp hỗ trợ giải pháp công nghệ thẻ - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 53. Chuyên viên cao cấp phát triển và vận hành giải pháp quy trình tín dụng - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 54. Chuyên viên Giao dịch tín dụng - Long Xuyên, Châu Đốc - Nơi làm việc: An Giang
  - Hạn nộp: 15/08/2022
 55. Quản lý khách hàng doanh nghiệp lớn (CIB) - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 56. Chuyên viên Vận hành thẻ - Khối Dịch vụ vận hành (Hà Nội) - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 57. Chuyên viên Thanh toán và Tra soát Thẻ - Vận hành thẻ - Khối Dịch vụ Vận hành (Hà Nội) - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 58. Quản lý khách hàng SP Thẻ - Vùng Đồng Bằng Sông Hồng (Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hải Dương) - Nơi làm việc: Hải Dương, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 59. Chuyên viên Tư vấn sản phẩm Bảo hiểm - Đầu tư (Thái Nguyên, Việt Trì, Vĩnh Phúc, Hải Dương) - Nơi làm việc: Hải Dương, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 60. Chuyên viên cao cấp phân tích giải pháp công nghệ Thẻ - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/09/2022
 61. Kiến trúc sư giải pháp công nghệ thông tin - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 62. Thực tập sinh Hỗ trợ Thẩm định Thẻ Tín dụng và Sản phẩm vay không có TSBĐ - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 63. Trưởng nhóm Bán - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 64. Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm tiền gửi, chi lương, bảo hiểm - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 65. Chuyên viên cao cấp phát triển và vận hành giải pháp công nghệ sản phẩm cho vay - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 66. Giao dịch viên (Khu vực Hà Đông, Xa La) - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 67. Chuyên viên cao cấp phát triển và vận hành giải pháp quản lý dữ liệu - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/09/2022
 68. Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền và FATCA - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 69. Chuyên gia/CVCC Sáng tạo Nội dung Số - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 70. CVCC Quản lý Dự án và Hệ thống - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 71. Chuyên viên Thẩm định Tài sản - AMC
  - Nơi làm việc:
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 72. Giao dịch viên
  - Nơi làm việc:
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 73. Chuyên gia Ngân hàng số - Khối khách hàng doanh nghiệp - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 74. Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/09/2022
 75. Chuyên viên Xử lý Nợ BĐS - Hồ Chí Minh - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 76. Quản lý khách hàng - Vùng Đồng Bằng Sông Hồng (Thái Nguyên/Phú Thọ/Hải Dương/Vĩnh Phúc) - Nơi làm việc: Hải Dương, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 77. Chuyên viên Thu hồi nợ trực tiếp Cho vay Tín chấp - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 78. CVCC Kinh doanh Tài chính - Đầu tư - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 79. Kiểm soát viên - Khu vực ĐBSCL - Nơi làm việc: Cần Thơ, Tiền Giang
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 80. Trưởng nhóm Xử lý nợ BĐS - Hồ Chí Minh - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 81. Chuyên Viên Kinh Doanh Tài Chính - Đầu Tư (Thái Nguyên/ Phú Thọ/ Hải Dương/ Vĩnh Phúc) - Nơi làm việc: Hải Dương, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 82. Chuyên viên Thu hồi nợ trực tiếp - HCM - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 83. Quản lý khách hàng SP Thẻ - Vùng Tây Hà Nội/ Vùng Đông Bắc (Quảng Ninh, Hải Phòng) - Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 84. Chuyên viên Kinh doanh Tài Chính - Đầu tư (WPB) - Đông Hà Nội - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 85. Chuyên viên Hỗ trợ Dịch vụ Khách hàng Công nghệ Thông tin - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 86. Chuyên gia Chính sách và Quy trình Tín dụng - Thẻ Tín dụng - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 87. Chuyên gia Quản lý Danh mục Tín dụng - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 88. Chuyên gia Quản lý Rủi ro hoạt động - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 89. CVCC/CV Kiểm soát nội bộ_Trung tâm Quản lý nợ - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 90. Chuyên viên cao cấp Dịch vụ Hệ thống và Cơ sở Dữ liệu - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 91. Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp Lớn - Nơi làm việc: Đà Nẵng, Đồng Nai, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 92. Giao Dịch Viên - Hồ Chí Minh - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/12/2022
 93. Chuyên viên Xử lý Nợ Ô tô - HCM - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 94. Giám đốc Phòng Quản lý khách hàng ưu tiên - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/12/2022
 95. Giám đốc Phòng Kinh doanh - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 96. Chuyên viên bán Tài sản BĐS & Ô tô (Quản lý & Khai Thác Tài sản) - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 97. Nhân viên Hỗ trợ Thẩm định Thẻ Tín dụng và Sản phẩm vay không có TSBĐ - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 98. Chuyên viên cao cấp Tài trợ Thương mại - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 99. Luật sư nội bộ/ Chuyên viên cao cấp Dịch vụ pháp lý về Vận hành và Quản trị Doanh nghiệp - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 100. Giám đốc Dịch vụ Pháp lý về Tín dụng và Tố tụng phía Nam - Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 101. Digital UI/UX Design - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 102. Digital Data Analyst - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/09/2022
 103. Chuyên viên Tư vấn SP Bảo hiểm Đầu tư - Nơi làm việc: An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Kiên Giang, Tây Ninh, Tiền Giang
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 104. Chuyên viên tư vấn sản phẩm Bảo Hiểm - Đầu Tư (Đông Hà Nội) - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 105. Chuyên viên Kinh doanh trực tuyến Thẻ - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 106. Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Thẩm định tài sản - HCM - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 107. Giao dịch viên - Vùng Đông Hà Nội - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 108. Digital Project Manager - Quản lý Dự án Cộng nghệ Số - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 109. Quản lý Khách hàng - RM (Hà Đông/ Thanh Xuân/ Đống Đa) - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 110. Chuyên viên cao cấp Thiết kế đồ họa - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 111. Fullstack Developer - Chuyên viên Cao cấp Phát Triển Giải pháp Phần mềm Công nghệ Số - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 112. Cloud DevOps professional - Chuyên viên cao cấp DevOps Điện toán đám mây - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 113. Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Quản lý Rủi ro Thẻ - Hồ Chí Minh - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 114. Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Thiết kế Kiến trúc Giải pháp Công nghệ số (Digital Solution Architect) - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/11/2022
 115. Giám đốc Quản lý Danh mục Thẻ - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 116. Chuyên viên Chăm sóc khách hàng Outbound - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 117. Chuyên viên Dịch vụ khách hàng qua điện thoại - Hà Nội - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 118. Chuyên viên Kinh doanh trực tuyến Thẻ - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 119. Chuyên gia/CVCC Ngân hàng số - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2022
 120. Chuyên viên chuyên trách thủ tục bảo đảm tiền vay - Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu, Hồ Chí Minh, Khánh Hòa
  - Hạn nộp: 31/07/2022

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: