Vietcombank Quảng Ninh Tuyển dụng

0

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
VIETCOMBANK Quảng Ninh

www.vietcombank.com.vn
Đường 25/4 Phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Quảng Ninh Tuyển dụng:


Giao dịch viên

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Chuyên viên Khách hàng

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Bình luận

avatar
5000