Vietcombank Sóc Trăng Tuyển dụng

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
VIETCOMBANK Sóc Trăng

www.vietcombank.com.vn
Số 03 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, TP.Sóc Trăng

Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Sóc Trăng Tuyển dụng 2019


☆ Chuyên viên Khách hàng
↺ 01/07/2019
Ngân hàng Vietcombank
Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!
  • Tăng trưởng dư nợ bảo đảm đầu ra an toàn cho Ngân hàng. Đảm bảo cho vay theo đúng các chính sách của Ngân hàng Nhà nước và Vietcombank, và không trái với các quy định hiện hành về cho vay.
  • Huy động tiền gửi kỳ hạn và không kỳ hạn từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; Đảm bảo các doanh số sử dụng dịch vụ, sản phẩm của các đối tượng trên.
  • Phát triển khối khách hàng doanh nghiệp và cá nhân nhằm bán trọn gói các sản phẩm ngân hàng tạo đầu ra cho các dịch vụ đang được cung cấp.
  • Kiểm tra, giám sát khối khách hàng doanh nghiệp và cá nhân thường xuyên nhằm hạn chế tối đa các rủi ro sau khi cho vay đồng thời xây dựng uy tín và phát triển chất lượng tín dụng của Chi nhánh.

Xem Thêm: Việc làm tại Sóc Trăng