Vietcombank Tuyển dụng Tháng 04/2023

Ngân hàng Vietcombank Tuyển dụng:

Vietcombank Tuyển dụng Tháng 04/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

[TT NHS] CV phát triển phần mềm
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN
- Hạn nộp: 30/03/2023

[TT NHS] CV quản lý dự án theo Agile
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN
- Hạn nộp: 30/03/2023

[TT NHS] CV thiết kế UI/UX
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN
- Hạn nộp: 30/03/2023

[TT NHS] CV Phân tích nghiệp vụ
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN
- Hạn nộp: 30/03/2023

[Hậu Giang] CV khách hàng có kinh nghiệm
- Nơi làm việc: Hậu Giang, VN
- Hạn nộp: 28/03/2023

[Quảng Bình] CV khách hàng có kinh nghiệm
- Nơi làm việc: Quảng Bình, VN
- Hạn nộp: 25/03/2023

[Đông Đồng Nai] CV khách hàng có kinh nghiệm
- Nơi làm việc: Đồng Nai, VN
- Hạn nộp: 25/03/2023

[Ban MSQLTS] Chuyên viên Ban mua sắm & QLTS phụ trách CNTT
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN
- Hạn nộp: 22/03/2023

[Ban MSQLTS] Chuyên viên Ban MSQLTS
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN
- Hạn nộp: 22/03/2023

[Ban CL&TK HĐQT] CV quan hệ nhà đầu tư
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN
- Hạn nộp: 21/03/2023

[Hòa Bình] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hòa Bình, VN
- Hạn nộp: 17/03/2023

[Thành Công] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN
- Hạn nộp: 17/03/2023

[Tân Định] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
- Hạn nộp: 17/03/2023

[Hải Phòng] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hải Phòng, VN
- Hạn nộp: 17/03/2023

[Thanh Xuân] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN
- Hạn nộp: 17/03/2023

[Yên Bái] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Yên Bái, VN
- Hạn nộp: 17/03/2023

[Hải Phòng] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hải Phòng, VN
- Hạn nộp: 17/03/2023

 

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại đây: