Vietcombank Tuyển dụng Tháng 05/2023

Ngân hàng Vietcombank Tuyển dụng:

Vietcombank Tuyển dụng Tháng 05/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

[Ban Khách hàng FDI] CV quan hệ khách hàng (RM) tiếng Hàn
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[TT NHS] CV phát triển phần mềm
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[TT NHS] CV thiết kế UI/UX
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[TT NHS] CV Phân tích nghiệp vụ
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[TT NHS] CV quản lý dự án theo Agile
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[TT NHS] CV phụ trách sản phẩm CNTT
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[TT NHS] CV Chiến lược và đổi mới - phụ trách QLDA
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[TT NHS] Chuyên viên DevOps
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[TT NHS] CV Kiến trúc, giải pháp - phụ trách kiến trúc số
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[TT NHS] CV quản lý chất lượng - chuyên trách giám sát cung ứng sản phẩm
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[QLKCN]_Chuyên viên Quản lý bán Vùng - Bộ phận Miền Trung
- Nơi làm việc: Đà Nẵng, VN

[QLCL]_Chuyên gia Tiêu chuẩn dữ liệu và Quản lý chất lượng
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[QLKCN]_Chuyên viên Hệ thống công cụ chính sách tại TSC
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[QLCL]_Chuyên gia Thiết kế quy trình
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[QLCL]_Chuyên gia Công nghệ vận hành
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[QLCL]_Chuyên viên Thúc đẩy nâng cao chất lượng
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[RTOM]_Chuyên viên Ban triển khai dự án RTOM tại Miền Nam
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[RTOM]_Chuyên viên Ban triển khai dự án RTOM tại Miền Trung
- Nơi làm việc: Đà Nẵng, VN

[RTOM]_Chuyên viên Ban triển khai dự án RTOM tại TSC
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[Hậu Giang] CV khách hàng có kinh nghiệm
- Nơi làm việc: Hậu Giang, VN

[Quảng Bình] CV khách hàng có kinh nghiệm
- Nơi làm việc: Quảng Bình, VN

[Tân Định] CV khách hàng có kinh nghiệm
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Thành Công] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[Hải Phòng] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hải Phòng, VN

[Hòa Bình] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hòa Bình, VN

[Hải Phòng] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hải Phòng, VN

[Yên Bái] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Yên Bái, VN

[Nam Hà Nội] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[Bắc Hà Tĩnh] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hà Tĩnh, VN

[Hải Phòng] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hải Phòng, VN

[Nam Sài Gòn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Bạc Liêu] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Bạc Liêu, VN

[Bắc Hà Nội] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[Thanh Xuân] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[Bắc Giang] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Bắc Giang, VN

[Bắc Ninh] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Bắc Ninh, VN

[Chương Dương] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[Quảng Trị] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Quảng Trị, VN

[Hội An] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Quảng Nam, VN

[Lạng Sơn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Lạng Sơn, VN

[Đắk Nông] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Đắk Nông, VN

[Ba đình] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[Cần Thơ] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Cần Thơ, VN

[Quy Nhơn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Bình Định, VN

[Hoàng Mai] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[Đắk Nông] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Đắk Nông, VN

[Hùng Vương] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Móng Cái] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Quảng Ninh, VN

[Móng Cái] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Quảng Ninh, VN

[Chí Linh] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hải Dương, VN

[Sài Thành] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Ba đình] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[Phú Yên] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Phú Yên, VN

[Thanh Hóa] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Thanh Hóa, VN

[Nam Hải Phòng] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hải Phòng, VN

[Thủ Thiêm] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Phú Thọ] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Phú Thọ, VN

[Bảo Lộc] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Lâm Đồng, VN

[Tân Sài Gòn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Khánh Hòa] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Khánh Hòa, VN

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại đây: