Vietcombank Tuyển dụng Tháng 1/2022

Ngân hàng Vietcombank Tuyển dụng:

Vietcombank Tuyển dụng Tháng 12/2021

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

  1. [TTCNTT] CV quản trị an toàn thông tin - SMD Hà Nội, VN
  2. [Nhóm Định lượng] Chuyên viên phân tích định lượng Hà Nội, VN
  3. [Nhóm Định lượng] NVHTKD gián tiếp Hà Nội, VN
  4. [Quản trị] Bác sỹ Hà Nội, VN
  5. [Quản trị] Điều dưỡng viên Hà Nội, VN

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại đây: