Vietcombank Tuyển dụng Tháng 11/2023

Ngân hàng Vietcombank Tuyển dụng:

Vietcombank Tuyển dụng Tháng 10/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

[Đông Sài Gòn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[X.2023_Thủ Đức] CV khách hàng
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[X.2023_Tân Sơn Nhất] CV khách hàng
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[X.2023_Nam Hải Phòng] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: Hải Phòng, VN

[X.2023_Nam Định] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: Nam Định, VN

[X.2023_Nam Sài Gòn] CV công nghệ thông tin
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[X.2023_Nam Sài Gòn] CV khách hàng
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[X.2023_Nam Định] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Nam Định, VN

[X.2023_Nam Sài Gòn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[X.2023_Đông Bình Dương] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Bình Dương, VN

[X.2023_Phú Thọ] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Phú Thọ, VN

[X.2023_Bắc Giang] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Bắc Giang, VN

[X.2023_Phú Quốc] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Kiên Giang, VN

[X.2023_Tân Sài Gòn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[X.2023_Đồng Tháp] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Đồng Tháp, VN

[X.2023_Thủ Thiêm] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[X.2023_Phú Thọ] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Phú Thọ, VN

[X.2023_Đắk Lắk] CV công nghệ thông tin
- Nơi làm việc: Đắk Lắk, VN

[X.2023_Thái Bình] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Thái Bình, VN

[X.2023_Bắc Thanh Hóa] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Thanh Hóa, VN

[X.2023_Bắc Thanh Hóa] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: Thanh Hóa, VN

[X.2023_Bắc Bình Dương] CV kế toán/GDV
- Nơi làm việc: Bình Dương, VN

[X.2023_Nam Hà Nội] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[X.2023_Đông Sài Gòn] CV khách hàng
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[X.2023_Bắc Giang] CV khách hàng
- Nơi làm việc: Bắc Giang, VN

[Kế hoạch] Chuyên viên kế hoạch
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[Tân Bình Dương] NV lái xe
- Nơi làm việc: Bình Dương, VN

[VIII.2023_Sài Thành] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Quảng Bình] CV khách hàng có kinh nghiệm
- Nơi làm việc: Quảng Bình, VN

[VIII.2023_Móng Cái] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Quảng Ninh, VN

[VIII.2023_Thanh Xuân] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[VIII.2023_Hải Phòng] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hải Phòng, VN

[VIII.2023_Trà Vinh] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Trà Vinh, VN

[VIII.2023_Trà Vinh] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Trà Vinh, VN

[VIII.2023_Gia Định] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Đắk Nông] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Đắk Nông, VN

[IX.2023_Chí Linh] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hải Dương, VN

[IX.2023_Đông Hải Phòng] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hải Phòng, VN

[IX.2023_Đông Đồng Nai] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Đồng Nai, VN

[IX.2023_Bảo Lộc] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Lâm Đồng, VN

[IX.2023_Lạng Sơn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Lạng Sơn, VN

[IX.2023_Hòa Bình] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hòa Bình, VN

[IX.2023_Cần Thơ] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Cần Thơ, VN

[Mô hình và Công cụ QTRR] CV phân tích định lượng - Nhóm Phân tích rủi ro tín dụng
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[CN MỚI 2023_Nam Bắc Ninh] Trưởng Phòng Dịch vụ khách hàng
- Nơi làm việc: Bắc Ninh, VN

[CN MỚI 2023_Sơn Tây] Trưởng Phòng Hành chính nhân sự ngân quỹ
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[CN MỚI 2023_Đông Đô] Trưởng Phòng Kế toán
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[CN MỚI 2023_Đông Đô] Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự Ngân quỹ
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[CN MỚI 2023_Đông Đô] Phó Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự Ngân quỹ
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[CN MỚI 2023_Đông Đô] Trưởng Phòng Khách hàng
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[CN MỚI 2023_Đông Đô] Trưởng Phòng Quản lý nợ
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[CN MỚI 2023_Sơn Tây] Trưởng Phòng Dịch vụ khách hàng
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[CN MỚI 2023_Sơn Tây] Trưởng Phòng Kế toán
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[CN MỚI 2023_Sơn Tây] Phó Trưởng Phòng Kế toán
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[CN MỚI 2023_Hóc Môn] Phó Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự Ngân quỹ
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[CN MỚI 2023_Hóc Môn] Trưởng Phòng Kế toán
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[CN MỚI 2023_Hóc Môn] Trưởng Phòng Quản lý nợ
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[CN MỚI 2023_Hóc Môn] Trưởng Phòng Dịch vụ khách hàng
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[CN MỚI 2023_Nam Bắc Ninh] Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự Ngân quỹ
- Nơi làm việc: Bắc Ninh, VN

[CN MỚI 2023_Hóc Môn] Trưởng Phòng Khách hàng
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[CN MỚI 2023_Nam Bắc Ninh] Trưởng Phòng Kế toán
- Nơi làm việc: Bắc Ninh, VN

[CN MỚI 2023_Nam Bắc Ninh] Trưởng Phòng Quản lý nợ
- Nơi làm việc: Bắc Ninh, VN

[CN MỚI 2023_Nam Bắc Ninh] Trưởng Phòng Khách hàng
- Nơi làm việc: Bắc Ninh, VN

[CN MỚI 2023_Sơn Tây] Trưởng Phòng Khách hàng
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[CN MỚI 2023_Sơn Tây] Trưởng Phòng Quản lý nợ
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[CN MỚI 2023_Sơn Tây] Phó Trưởng Phòng Quản lý nợ
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[Hòa Bình] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hòa Bình, VN

[Hải Phòng] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hải Phòng, VN

[VI.2023_Phố Hiến] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hưng Yên, VN

[VI.2023_Móng Cái] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Quảng Ninh, VN

[Ba đình] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[Khánh Hòa] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Khánh Hòa, VN

[Thủ Thiêm] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN

[Phú Thọ] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Phú Thọ, VN

[Bắc Hà Nội] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[Hải Phòng] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hải Phòng, VN

[Bắc Ninh] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Bắc Ninh, VN

[Nam Hà Nội] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[Bắc Giang] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Bắc Giang, VN

[Nam Hải Phòng] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hải Phòng, VN

[Chương Dương] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[Cần Thơ] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Cần Thơ, VN

[Phú Yên] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Phú Yên, VN

[Chí Linh] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hải Dương, VN

[Quy Nhơn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Bình Định, VN

[Hoàng Mai] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[Mô hình và Công cụ QTRR] CV phân tích định lượng - Nhóm Phân tích RRTT, RRTK, RRLS
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[V.2023_Vinh] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Nghệ An, VN

[V.2023_Vinh] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Nghệ An, VN

[V.2023_Đồng Tháp] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Đồng Tháp, VN

[V.2023_Yên Bái] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Yên Bái, VN

[V.2023_Yên Bái] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Yên Bái, VN

[V.2023_Quảng Nam] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Quảng Nam, VN

[TT NHS] CV kiểm thử ứng dụng
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[Tây Bắc Giang] CV khách hàng có kinh nghiệm - tiếng Trung Quốc
- Nơi làm việc: Bắc Giang, VN

[TT NHS] CV phát triển phần mềm
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[TT NHS] CV phụ trách sản phẩm CNTT
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[TT NHS] Chuyên viên DevOps
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[TT NHS] CV quản lý dự án theo Agile
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[TT NHS] CV Kiến trúc, giải pháp - phụ trách kiến trúc số
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

[TT NHS] CV Phân tích nghiệp vụ
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại đây: