Vietcombank Tuyển dụng Tháng 12/2022

Ngân hàng Vietcombank Tuyển dụng:

Vietcombank Tuyển dụng Tháng 12/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. [Sơn La] CV khách hàng có kinh nghiệm
  -Nơi làm việc: Sơn La, VN
 2. [Sài Gòn] CV khách hàng có kinh nghiệm
  -Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 3. [Hậu Giang] CV kế toán/GDV có kinh nghiệm
  -Nơi làm việc: Hậu Giang, VN
 4. [Cần Thơ] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Cần Thơ, VN
 5. [TTDVKH] Chuyên viên lưu ký, giám sát
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 6. [Đông Hải Phòng] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Hải Phòng, VN
 7. [Bắc Giang] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Bắc Giang, VN
 8. [Bắc Giang] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Bắc Giang, VN
 9. [THỦ THIÊM] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 10. [Phú Thọ] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Phú Thọ, VN
 11. [Phú Thọ] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Phú Thọ, VN
 12. [Phú Quốc] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Kiên Giang, VN
 13. [Thành Công] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 14. [Ninh Thuận] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Ninh Thuận, VN
 15. [Tân Sơn Nhất] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 16. [Quy Nhơn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Bình Định, VN
 17. [Quảng Ninh] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Quảng Ninh, VN
 18. [Dung Quất] CV kế toán/GDV có kinh nghiệm
  -Nơi làm việc: Quảng Ngãi, VN
 19. [Dung Quất] CV khách hàng có kinh nghiệm
  -Nơi làm việc: Quảng Ngãi, VN
 20. [Hạ Long] CV khách hàng có kinh nghiệm
  -Nơi làm việc: Quảng Ninh, VN
 21. [Hậu Giang] CV khách hàng có kinh nghiệm
  -Nơi làm việc: Hậu Giang, VN
 22. [TT NHS] CV phụ trách sản phẩm CNTT
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 23. [TT NHS] Chuyên viên quản lý chất lượng
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 24. [TT NHS] Chuyên viên DevOps
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 25. [TT NHS] CV hỗ trợ QLDA (Scrum Master)
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 26. [TT NHS] CV phân tích dữ liệu
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 27. [TT NHS] CV Kiến trúc, giải pháp - phụ trách kiến trúc số
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 28. [TT NHS] CV bảo đảm an toàn thông tin
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 29. [TT NHS] CV kiểm thử ứng dụng
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 30. [TT NHS] CV Chiến lược và đổi mới
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 31. [TT NHS] CV Kiến trúc, giải pháp
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 32. [TT NHS] CV Chiến lược và đổi mới - phụ trách QLDA
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 33. [TT NHS] CV phát triển phần mềm
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 34. [TT NHS] CV quản lý chất lượng - chuyên trách giám sát cung ứng sản phẩm
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 35. [Chương Dương] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 36. [TT NHS] CV thiết kế UI/UX
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 37. [Vinh] CV kế toán/GDV có kinh nghiệm
  -Nơi làm việc: Nghệ An, VN
 38. [Sở Giao dịch] CV kế toán/GDV có kinh nghiệm
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 39. [Sở giao dịch] CV Khách hàng có kinh nghiệm
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 40. [Vinh] CV Khách hàng có kinh nghiệm
  -Nơi làm việc: Nghệ An, VN
 41. [Hòa Bình] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Hòa Bình, VN
 42. [Hải Phòng] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Hải Phòng, VN
 43. [Đông Sài Gòn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 44. [Nghệ An] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Nghệ An, VN
 45. [Hải Phòng] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Hải Phòng, VN
 46. [Nghi Sơn] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Thanh Hóa, VN
 47. [Phố Hiến] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Hưng Yên, VN
 48. [Long An] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Long An, VN
 49. [Nghi Sơn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Thanh Hóa, VN
 50. [Bạc Liêu] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Bạc Liêu, VN
 51. [Sơn La] CV kế toán/GDV có kinh nghiệm
  -Nơi làm việc: Sơn La, VN
 52. [QLRRTD] Chuyên viên Nhóm Định lượng
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 53. [Nghi Sơn] CV khách hàng có kinh nghiệm
  -Nơi làm việc: Thanh Hóa, VN
 54. [Nghi Sơn] CV kế toán/GDV có kinh nghiệm
  -Nơi làm việc: Thanh Hóa, VN
 55. [Bắc Đắk Lắk] CV khách hàng có kinh nghiệm
  -Nơi làm việc: Đắk Lắk, VN
 56. [Bắc Đắk Lắk] CV kế toán/GDV có kinh nghiệm
  -Nơi làm việc: Đắk Lắk, VN
 57. [Quảng Bình] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Quảng Bình, VN
 58. [Tân Bình Dương] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Bình Dương, VN
 59. [Ba Đình] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 60. [Bắc Ninh] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Bắc Ninh, VN
 61. [ĐỒNG NAI] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Đồng Nai, VN
 62. [Gia Định] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 63. [Hải Dương] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Hải Dương, VN
 64. [Khánh Hòa] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Khánh Hòa, VN
 65. [Lạng Sơn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Lạng Sơn, VN
 66. [Nam Đà Nẵng] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Đà Nẵng, VN
 67. [Ninh Thuận] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Ninh Thuận, VN
 68. [Phú Thọ] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Phú Thọ, VN
 69. [Tân Bình Dương] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Bình Dương, VN
 70. [Tân Định] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 71. [Thành Công] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 72. [Thủ Thiêm] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
 73. [Ba Đình] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 74. [Bắc Giang] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Bắc Giang, VN
 75. [Phú Thọ] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Phú Thọ, VN
 76. [Quảng Bình] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Quảng Bình, VN
 77. [Đông Hải Phòng] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Hải Phòng, VN
 78. [Hải Phòng] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Hải Phòng, VN
 79. [Hòa Bình] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Hòa Bình, VN
 80. [Móng Cái] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Quảng Ninh, VN
 81. [Thành Công] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN
 82. [Tây Long An] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Long An, VN
 83. [Đắk Nông] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Đắk Nông, VN
 84. [Bắc Giang] CV khách hàng (kinh nghiệm)
  -Nơi làm việc: Bắc Giang, VN
 85. [Nam Hải Phòng] CV khách hàng có kinh nghiệm
  -Nơi làm việc: Hải Phòng, VN
 86. [QLRRTH] CV Kiểm định mô hình
  -Nơi làm việc: Hà Nội, VN

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại đây: