Vietcombank Tuyển dụng Tháng 2/2022

Ngân hàng Vietcombank Tuyển dụng:

Vietcombank Tuyển dụng Tháng 2/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. [Bạc Liêu] CV khách hàng có kinh nghiệm
 2. [Bạc Liêu] CV kế toán/GDV có kinh nghiệm
 3. [TTĐGTS] CV Định giá tài sản máy móc thiết bị (tại Đà Nẵng)
 4. [TTĐGTS] CV Định giá tài sản máy móc thiết bị (tại Đắk Lắk)
 5. [TTĐGTS] CV Định giá tài sản máy móc thiết bị (tại TP. HCM)
 6. [TTĐGTS] CV Định giá tài sản máy móc thiết bị (tại Khánh Hoà)
 7. [TTĐGTS] CV Định giá tài sản máy móc thiết bị (tại Cần Thơ)
 8. [Quản trị] NV hành chính quản trị
 9. [Bắc Đắk Lắk] CV kế toán/GDV có kinh nghiệm
 10. [Bắc Đắk Lắk] CV khách hàng có kinh nghiệm
 11. [Đông Bình Dương] CV khách hàng có kinh nghiệm
 12. [Đắk Nông] CV kế toán/GDV có kinh nghiệm

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại đây: