Vietcombank Tuyển dụng Tháng 4/2024

Ngân hàng Vietcombank Tuyển dụng:

Vietcombank Tuyển dụng Tháng 4/2024

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

[TT NHS] CV Phân tích nghiệp vụ (IT BA)
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN
- Hạn nộp: 5 thg 4, 2024

[TT NHS] CV kiểm thử ứng dụng
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN
- Hạn nộp: 5 thg 4, 2024

[TT NHS] CV Kiến trúc, giải pháp - phụ trách kiến trúc số
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN
- Hạn nộp: 5 thg 4, 2024

[TT NHS] CV thiết kế UI/UX
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN
- Hạn nộp: 5 thg 4, 2024

[TT NHS] CV hỗ trợ QLDA (Scrum Master)
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN
- Hạn nộp: 5 thg 4, 2024

[TT NHS] CV Chiến lược đổi mới phụ trách huấn luyện Agile (Agile Coach)
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN
- Hạn nộp: 5 thg 4, 2024

[TT NHS] CV phát triển phần mềm
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN
- Hạn nộp: 5 thg 4, 2024

[TT NHS] CV phụ trách sản phẩm CNTT (Product Owner)
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN
- Hạn nộp: 5 thg 4, 2024

[Mô hình và Công cụ QTRR] CV phân tích định lượng - Nhóm Phân tích RRTT, RRTK, RRLS trên sổ NH
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN
- Hạn nộp: 4 thg 4, 2024

[Mô hình và Công cụ QTRR] CV phân tích rủi ro tín dụng
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN
- Hạn nộp: 2 thg 4, 2024

[QLCL]_Chuyên gia Công nghệ vận hành
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN
- Hạn nộp: 1 thg 4, 2024

[QLCL]_Chuyên gia Thiết kế quy trình
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN
- Hạn nộp: 1 thg 4, 2024

[QLCL]_Chuyên gia Trải nghiệm khách hàng
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN
- Hạn nộp: 1 thg 4, 2024

[2024
_Thanh Xuân] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN
- Hạn nộp: 31 thg 3, 2024

[TTĐGTS miền Bắc] CV Định giá tài sản
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN
- Hạn nộp: 27 thg 3, 2024

[II.2024
_Thủ Đức] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
- Hạn nộp: 26 thg 3, 2024

[II.2024
_Quy Nhơn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Bình Định, VN
- Hạn nộp: 23 thg 3, 2024

[II.2024
_Hải Phòng] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hải Phòng, VN
- Hạn nộp: 23 thg 3, 2024

[II.2024
_Đông Hải Phòng] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hải Phòng, VN
- Hạn nộp: 23 thg 3, 2024

[Dung Quất] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Quảng Ngãi, VN
- Hạn nộp: 22 thg 3, 2024

[III.2024
_Hà Nội] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hà Nội, VN
- Hạn nộp: 21 thg 3, 2024

[III.2024
_Lạng Sơn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Lạng Sơn, VN
- Hạn nộp: 18 thg 3, 2024

[III.2024
_Đông Sài Gòn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
- Hạn nộp: 15 thg 3, 2024

[III.2024
_Nam Hải Phòng] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hải Phòng, VN
- Hạn nộp: 15 thg 3, 2024

[III.2024
_Tân Bình] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
- Hạn nộp: 15 thg 3, 2024

[III.2024
_Lâm Đồng] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Lâm Đồng, VN
- Hạn nộp: 15 thg 3, 2024

[III.2024
_Móng Cái] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Quảng Ninh, VN
- Hạn nộp: 15 thg 3, 2024

[III.2024
_Móng Cái] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Quảng Ninh, VN
- Hạn nộp: 15 thg 3, 2024

[III.2024
_Nam Hải Phòng] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hải Phòng, VN
- Hạn nộp: 15 thg 3, 2024

[III.2024
_Sài Gòn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
- Hạn nộp: 15 thg 3, 2024

[III.2024
_Bắc Ninh] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Bắc Ninh, VN
- Hạn nộp: 15 thg 3, 2024

[III.2024
_Nam Sài Gòn] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, VN
- Hạn nộp: 15 thg 3, 2024

[III.2024
_Bảo Lộc] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Lâm Đồng, VN
- Hạn nộp: 15 thg 3, 2024

[III.2024
_Trà Vinh] CV khách hàng (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Trà Vinh, VN
- Hạn nộp: 15 thg 3, 2024

[III.2024
_Trà Vinh] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Trà Vinh, VN
- Hạn nộp: 15 thg 3, 2024

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại đây: