Nhân viên hỗ trợ kinh doanh Vietcombank

Ngân hàng Vietcombank Tuyển dụng

Nhân viên hỗ trợ kinh doanh trực tiếp

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Tuyển dụng: CN Bạc Liêu (1), CN Kỳ Đồng (4), CN Tây Sài Gòn (2)

1. Đối với Nhân viên hỗ trợ kinh doan trực tiếp làm công tác Bán buôn, gồm các công việc chính sau:

– Tìm kiếm, phát triển khách hàng tiềm năng.

– Phối hợp với cán bộ khách hàng phát hiện, đánh giá nhu cầu tín dụng của khách hàng.

– Tìm kiếm, thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của khách hàng phục vụ lập báo cáo thẩm định.

2. Đối với Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh trực tiếp làm công tác Bán lẻ, gồm các công việc chính sau:

– Tư vấn, bán hàng cho khách hàng cá nhân, SMEs.

– Quản lý quan hệ khách hàng cá nhân, SMEs trong phạm vi được phân công.

– Phối hợp thực hiện công tác chăm sóc khách hàng theo đúng quy định.

3. Các công việc khác được giao phù hợp với chức năng công việc.

YÊU CẦU:

– Chuyên ngành đào tạo: Tài chính; Ngân hàng; Kinh tế (các chuyên ngành Kinh tế có liên quan đến tài chính, ngân hàng).

– Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh phù hợp yêu cầu công việc.

– Trình độ Tin học: Phù hợp yêu cầu công việc.

– Kỹ năng:

+ Lập kế hoạch bán hàng;

+ Bán hàng, tiếp thị;

+ Xây dựng và quản lý các mối quan hệ;

+ Giao tiếp, đàm phán.

– Kiến thức:

+ Có kiến thức về sản phẩm dịch vụ ngân hàng;

+ Có khả năng nhận biết, theo dõi, đánh giá đưa ra các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro hiệu quả trong công tác bán hàng.

HỒ SƠ:

  • Nộp hồ sơ online tại website việc làm của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ỨNG TUYỂN TẠI:

  • Thời gian: Từ ngày 08/07/2020 – 21/07/2020