Vietinbank Tuyển dụng Tháng 11/2022

Ngân hàng VietinBank Tuyển dụng:

Vietinbank Tuyển dụng Tháng 11/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

VietinBank Laos tuyển dụng nhân sự Quý IV 2022
- Vị trí Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng Trụ sở chính
- Vị trí Phó phòng Dịch vụ khách hàng Trụ sở chính

VietinBank tuyển dụng nhân sự Trung tâm dịch vụ khách hàng

Trụ sở chính VietinBank tuyển dụng Đợt 3 năm 2022
- Quản lý cần đối vốn - Khối Tài chính
- Phòng Kế hoạch và quản trị tài chính - Khối Tài chính
- Phòng Phát triển kinh doanh - Khối Bán lẻ
- Phòng Marketing bán lẻ - Khối Bán lẻ
- Phòng Quản lý rủi ro tín dụng, đầu tư
- Phê duyệt tín dụng KHDN

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: