Vietinbank Tuyển dụng Tháng 2/2022

Ngân hàng VietinBank Tuyển dụng:

Vietinbank Tuyển dụng Tháng 2/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

  • Vị trí Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (219 chỉ tiêu)
  • Vị trí Quan hệ khách hàng bán lẻ (259 chỉ tiêu)
  • Vị trí Giao dịch viên (91 chỉ tiêu)
  • Vị trí Tài trợ thương mại (01 chỉ tiêu)
  • Vị trí Cán bộ tổng hợp (03 chỉ tiêu)
  • Vị trí Điện toán (08 chỉ tiêu)
  • Vị trí nhân sự tiền lương (02 chỉ tiêu)

ỨNG TUYỂN:
  • Tổng cộng: 583 chỉ tiêu tại 47 Khu vực trên toàn quốc.
  • Thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 28/02/2022.

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: