Vinamilk Tuyển dụng Tháng 7/2022

Vinamilk Tuyển dụng:

Vinamilk Tuyển dụng Tháng 7/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Creative Director
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 2. Head of Digital Marketing
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 3. Senior Business Intelligence Engineer/Data Analyst
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 4. Senior Manager, Digital Transformation
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 5. Strategy and Innovation Consultant
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 6. Data Scientist
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 7. Lead Solutions Architect
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 8. Trưởng ban kế toán quản trị tổng hợp Ngân sách & báo cáo
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 9. Trưởng ban cung ứng nguyên vật liệu
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 10. Trưởng ban thương mại điện tử
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 11. Chuyên viên Marketing
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 12. Chuyên viên truyền thông marketing
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 13. Chuyên viên dự báo kế hoạch tiêu thụ
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 14. Chuyên viên phát triển khách hàng đặc biệt
  -Nơi làm việc: Đồng Nai, Bình Định
 15. Giám sát nhà phân phối
  -Nơi làm việc: Miền Bắc, Miền Trung, Hồ Chí Minh
 16. Nhân viên thiết kế, chế tạo, sửa chữa, bảo trì cơ điện tự động
  -Nơi làm việc: Bình Dương, Hồ Chí Minh
 17. Nhân viên vận hành máy
  -Nơi làm việc: Bình Dương, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Đồng Nai
 18. Trưởng ban vận chuyển
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 19. Nhân viên điều trị
  -Nơi làm việc: Quảng Ngãi
 20. Nhân viên phối giống
  -Nơi làm việc: Quảng Ngãi
 21. Nhân viên chăn nuôi
  -Nơi làm việc: Toàn Quốc
 22. Nhân viên thú y
  -Nơi làm việc: Toàn Quốc
 23. Nhân viên cơ giới
  -Nơi làm việc: Xiêng Khoảng, Lào
 24. Nhân viên cơ khí
  -Nơi làm việc: Quảng Ngãi

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: