Vinamilk Tuyển dụng Tháng 7/2023

Vinamilk Tuyển dụng:

Vinamilk Tuyển dụng Tháng 7/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Senior Manager, Marketing – New Product Development
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 01
  - Ngày hết hạn: 31/07/2023
 2. Sensory Manager
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 01
  - Ngày hết hạn: 31/07/2023
 3. Financial Controller
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 01
  - Ngày hết hạn: 31/07/2023
 4. Senior Manager, Retail Store Strategy & Operations
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 01
  - Ngày hết hạn: 31/07/2023
 5. Manager, Strategy & Operations
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 01
  - Ngày hết hạn: 31/07/2023
 6. Senior manager/ manager digital marketing (strategy)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 01
  - Ngày hết hạn: 31/07/2023
 7. Sr manager/ manager customer acquisition
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 01
  - Ngày hết hạn: 31/07/2023
 8. Senior manager/ manager customer retention
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 01
  - Ngày hết hạn: 31/07/2023
 9. E – Partnership Manager
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 01
  - Ngày hết hạn: 31/07/2023
 10. Senior Brand Designer
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 01
  - Ngày hết hạn: 31/07/2023
 11. Senior Creative/ Advertising Designer
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 01
  - Ngày hết hạn: 31/07/2023
 12. Front End Developer
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 01
  - Ngày hết hạn: 31/07/2023
 13. JAVA Backend
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 01
  - Ngày hết hạn: 31/07/2023
 14. Senior – Software Engineer (Mobile App – Flutter)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 01
  - Ngày hết hạn: 31/07/2023
 15. E-merchandise specialist
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 01
  - Ngày hết hạn: 31/07/2023
 16. Head of e-commerce
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 01
  - Ngày hết hạn: 31/07/2023
 17. Creative project manager
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 01
  - Ngày hết hạn: 31/07/2023
 18. Senior Master Brand Strategist
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 01
  - Ngày hết hạn: 31/07/2023
 19. Project manager
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 01
  - Ngày hết hạn: 31/07/2023
 20. Product Manager/ Project Manager – Digital Transformation – B2B Commerce
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 01
  - Ngày hết hạn: 31/07/2023
 21. Manager/Senior Data Analyst
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 01
  - Ngày hết hạn: 31/07/2023
 22. Sr Manager/Sr Product Manager – Digital Transformation - Finance
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 01
  - Ngày hết hạn: 31/07/2023
 23. Sr Manager/Sr Product Manager – Digital Transformation - Human Resources
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 01
  - Ngày hết hạn: 31/07/2023
 24. Sr Manager/Sr Product Manager – Digital Transformation - Supply Chains
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 01
  - Ngày hết hạn: 31/07/2023
 25. Sr Manager, Strategic Planning
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 01
  - Ngày hết hạn: 31/07/2023
 26. Finance Manager
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 01
  - Ngày hết hạn: 31/07/2023
 27. Strategy and Innovation Consultant
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 02
  - Ngày hết hạn: 31/07/2023
 28. Sensory Innovation Analyst
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 01
  - Ngày hết hạn: 31/07/2023
 29. Data Scientist
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 01
  - Ngày hết hạn: 31/07/2023
 30. Senior Customer Experience Executive
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 01
  - Ngày hết hạn: 31/07/2023
 31. Lead Solutions Architect
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 01
  - Ngày hết hạn: 31/07/2023
 32. Manager/Senior Copywriter
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 01
  - Ngày hết hạn: 31/07/2023
 33. Senior/ Manager E-Commerce Digital Marketing
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 01
  - Ngày hết hạn: 31/07/2023
 34. Senior Business Analyst (Product Owner)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 01
  - Ngày hết hạn: 31/07/2023
 35. Trưởng Ban Nhãn Hiệu
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 01
  - Ngày hết hạn: 31/07/2023
 36. Trưởng Ban Quản Lý Hệ Thống Tiêu Chuẩn Và Phát Triển Bền Vững
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 01
  - Ngày hết hạn: 31/07/2023
 37. Trưởng Bán Hàng Vùng Khách Hàng Đặc Biệt
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 01
  - Ngày hết hạn: 31/07/2023
 38. Trưởng Bán Hàng Vùng (Toàn Quốc)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 01
  - Ngày hết hạn: 31/07/2023
 39. Chuyên Viên Marketing
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 02
  - Ngày hết hạn: 31/07/2023
 40. Chuyên Viên Truyền Thông Marketing
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 01
  - Ngày hết hạn: 31/07/2023
 41. Nhân Viên Nghiệp Vụ Hỗ Trợ Thương Mại (Trade Marketing Admin)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 01
  - Ngày hết hạn: 31/07/2023
 42. Giám sát nhà phân phối
  - Nơi làm việc: Miền Đông, Miền Trung, Miền Bắc
  - Số lượng: 05
  - Ngày hết hạn: 31/07/2023
 43. Nhân Viên Thiết Kế, Chế Tạo, Sửa Chữa, Bảo Trì Cơ Điện Tự Động
  - Nơi làm việc: Bình Dương, Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 05
  - Ngày hết hạn: 31/07/2023
 44. Nhân Viên Vận Hành Máy
  - Nơi làm việc: Bình Dương, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh,…
  - Số lượng: 10
  - Ngày hết hạn: 31/07/2023
 45. Nhân viên Thủ kho
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 01
  - Ngày hết hạn: 31/07/2023
 46. Nhân viên Chăn Nuôi
  - Nơi làm việc: Toàn Quốc
  - Số lượng: 08
  - Ngày hết hạn: 31/07/2023
 47. Nhân viên Thú Y
  - Nơi làm việc: Toàn Quóc
  - Số lượng: 08
  - Ngày hết hạn: 31/07/2023
 48. Nhân Viên Cơ Giới
  - Nơi làm việc: Xiêng Khoảng, Lào
  - Số lượng: 02
  - Ngày hết hạn: 31/07/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: