VPBANK Tuyển dụng Tháng 04/2023

Ngân hàng VPBank Tuyển dụng:

VPBANK Tuyển dụng Tháng 04/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. CVC Chính Sách Rủi Ro Tín Dụng SME - Hà Nội - TA107
  Hà Nội Lương thỏa thuận 13/05/2023
 2. Trưởng Nhóm Dịch Vụ Khách Hàng - Hà Nội - TA137
  Hà Nội Lương thỏa thuận 15/05/2023
 3. NV Quan Hệ Khách Hàng Tiểu Thương - Ro - Gia Lai - Ta142
  Gia Lai Lương thỏa thuận 05/05/2023
 4. Chuyên Viên Cao Cấp Báo cáo Phân tích - Hà Nội - TA139
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/05/2023
 5. Chuyên Viên/Chuyên Viên Cao Cấp Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ - Hà Nội - TA122
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/05/2023
 6. Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - SME - Hà Nội - TA122
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/05/2023
 7. Thực tập sinh Khối Vận hành - Phòng Hỗ Trợ Tín Dụng Lưu Động - Hà Nội - TA083
  Hà Nội Lương thỏa thuận 16/05/2023
 8. Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ SME - Nghệ An - TA117
  Nghệ An Lương thỏa thuận 31/05/2023
 9. Nhân Viên/Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Hải Phòng - TA117
  Hải Phòng Lương thỏa thuận 30/05/2023
 10. Project Manager - Hà Nội - TA083
  Hà Nội Cạnh Tranh 08/05/2023
 11. Chuyên Viên Xử Lý Nợ SME - Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh - TA084
  Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh Lương thỏa thuận 10/05/2023
 12. Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Chất Lượng Khối Vận Hành - Hà Nội - TA083
  Hà Nội Cạnh Tranh 15/05/2023
 13. Chuyên Viên Xử Lý Nợ SME - Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh - TA084
  Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh Lương thỏa thuận 11/05/2023
 14. THỰC TẬP SINH GIAO DỊCH VIÊN - BÌNH DƯƠNG - TA142
  Bình Dương Lương thỏa thuận 30/04/2023
 15. Chuyên Viên Cao Cấp Chuyển đổi văn bản nội bộ Khối Vận Hành - Hà Nội - TA083
  Hà Nội Cạnh Tranh 15/05/2023
 16. Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Chất Lượng Dự án- Hà Nội - TA084
  Hà Nội Lương thỏa thuận 10/05/2023
 17. Chuyên Viên Rủi Ro Thị Trường- Hà Nội- TA084
  Hà Nội Lương thỏa thuận 10/05/2023
 18. Chuyên Viên Cao Cấp Quản lý Văn bản quy trình Khối Vận Hành - Hà Nội - TA083
  Hà Nội Cạnh Tranh 15/05/2023
 19. Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Hiệu Quả Kinh Doanh - Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ (SME) - Hà Nội - TA122
  Hà Nội Lương thỏa thuận 20/05/2023
 20. Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Hà Tĩnh - TA117
  Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Hà Tĩnh Lương thỏa thuận 20/05/2023
 21. Nhân Viên/Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Thái Bình - TA117
  Thái Bình Lương thỏa thuận 20/05/2023
 22. Nhân Viên/Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Hà Nam - TA117
  Hà Nam Lương thỏa thuận 20/05/2023
 23. Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Tín Dụng Tiểu Thương - Hà Nam - TA110
  Hà Nam Lương thỏa thuận 10/05/2023
 24. Nhân Viên/Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô – Nam Định - TA117
  Nam Định Lương thỏa thuận 20/05/2023
 25. Expert, Data Architecture - Hà Nội - Ta107
  Hà Nội Lương thỏa thuận 13/05/2023
 26. Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Kiểm Soát Văn Bản Nội Bộ - Trung tâm Pháp Chế - Hà Nội - TA118
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/05/2023
 27. Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Kinh Doanh - Mảng Thu Hồi Nợ - Hà Nội - TA139
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/05/2023
 28. Chuyên Gia Tư Vấn Pháp Luật - Hà Nội - TA118
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2023
 29. Nhân viên xử lý tín dụng tại Nhà các tỉnh miền Bắc - Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai - TA140
  Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên, Nam Định Lương thỏa thuận 31/08/2023
 30. Nhân viên xử lý tín dụng hiện trường Phú Thọ - Bắc Giang - Thái Nguyên - TA140
  Hà Nội, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc Lương thỏa thuận 14/06/2023
 31. Chuyên Viên Cao Cấp Quản lý Văn bản quy trình Khối Vận Hành - Hà Nội - TA083
  Hà Nội Cạnh Tranh 30/04/2023
 32. Chuyên viên cao cấp Quản trị dữ liệu - Hà Nội - TA139
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/05/2023
 33. [Nam Định] Chuyên Viên Tư Vấn Sản Phẩm Tín Chấp TA137
  Nam Định Lương thỏa thuận 30/04/2023
 34. [Hồ Chí Minh] Chuyên Viên Tư Vấn Sản Phẩm Tín Chấp TA137
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 30/04/2023
 35. [Hà Nội] Chuyên Viên Tư Vấn Sản Phẩm Tín Chấp TA137
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2023
 36. CVC Xử lý nghiệp vụ - Phòng tài trợ thương mại - TA133
  Hà Nội Lương thỏa thuận 17/05/2023
 37. Product Owner - Instant Lending Project - Hanoi - TA131
  Hà Nội Lương thỏa thuận 16/05/2023
 38. Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Sản Phẩm Tín Chấp Số Hóa - Hà Nội - TA050
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2023
 39. Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Kinh Doanh - Khối hỗ trợ - Hà Nội - TA139
  Hà Nội Lương thỏa thuận 06/05/2023
 40. Chuyên gia Phát triển tổ chức và Văn hóa Doanh nghiệp - Hà Nội - TA133
  Hà Nội Lương thỏa thuận 16/05/2023
 41. Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Cấu trúc nợ Hội sở - Hà Nội - TA118
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/05/2023
 42. Chuyên Viên Cao Cấp Xây Dựng Và Quản Lý Hệ Thống Văn Bản Nội Bộ - Hà Nội - TA118
  Hà Nội Cạnh Tranh 30/04/2023
 43. [Hà Nội] Digital Marketing Campaign Manager TA050
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2023
 44. Giám Đốc/ Trưởng Phòng Kinh Doanh Khách Hàng Ưu Tiên - Hà Nội - TA050
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2023
 45. Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân Phi Tín Dụng (Rm Prime) - Hà Nội - Ta050
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2023
 46. [Hà Nội] Chuyên Viên Cao Cấp Thiết Kế Hệ Thống CNTT - TA131
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2023
 47. Nhân Viên Xử Lý Các Vấn Đề Tài Chính - Hà Nội, Hồ Chí Minh
  Hà Nội, Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 25/04/2023
 48. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường Tín Chấp - Hòa Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Hà Nam, Thanh Hóa, Quảng Trị
  Hòa Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Hà Nam, Thanh Hóa, Quảng Trị Lương thỏa thuận 25/04/2023
 49. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Sớm Tại Hiện Trường - Hà Nam, Nam Định, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thanh Hóa
  Hà Nam, Nam Định, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thanh Hóa Lương thỏa thuận 25/04/2023
 50. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Sớm Tại Hiện Trường - Hà Nam, Nam Định, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thanh Hóa
  Hà Nam, Nam Định, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thanh Hóa Lương thỏa thuận 25/04/2023
 51. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường (Nợ Muộn) Hà Nam, Nam Định, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thanh Hóa
  Hà Nam, Nam Định, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thanh Hóa Lương thỏa thuận 25/04/2023
 52. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường (Nợ Sớm) Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Phú Thọ
  Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Phú Thọ Lương thỏa thuận 25/04/2023
 53. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Điện Thoại (Nợ Sớm) Hà Nội, Hồ Chí Minh
  Hà Nội, Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 25/04/2023
 54. Nhân Viên Thu hồi Nợ Hiện Trường (Nợ Sớm) - Quảng Ninh, Thái Bình, Hưng Yên
  Quảng Ninh, Thái Bình, Hưng Yên Lương thỏa thuận 30/04/2023
 55. Nhân Viên Thu hồi Nợ Hiện Trường (Nợ Sớm) - Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương
  Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương Lương thỏa thuận 30/04/2023
 56. Nhân Viên Nhắc Nợ Hiện Trường - Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang, Bến Tre, Trà Vinh
  Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang, Bến Tre, Trà Vinh Lương thỏa thuận 30/04/2023
 57. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Điện Thoại (Nợ Muộn) Hà Nội, Hồ Chí Minh
  Hà Nội, Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 25/04/2023
 58. Chuyên Viên Xử Lý Nợ Hiện Trường (Nợ Muộn) - Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp
  Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp Lương thỏa thuận 30/04/2023
 59. Nhân Viên Xử Lý Vấn Đề Tài Chính (Nợ Sớm) - Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Long An
  Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Long An Lương thỏa thuận 30/04/2023
 60. Chuyên Viên Xử Lý Nợ Thế Chấp - Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bình Thuận
  Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bình Thuận
  Đồng Nai Lương thỏa thuận 25/04/2023
 61. Chuyên Viên Xử Lý Nợ Thế Chấp - Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước
  Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước Lương thỏa thuận 25/04/2023
 62. Nhân Viên Xử Lý Nợ Hiện Trường (Có Tài Sản Đảm Bảo) - Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Ninh
  Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Ninh Lương thỏa thuận 27/04/2023
 63. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường (Nợ Sớm) - Huế, Phú Yên, Quảng Nam, Bình Định
  Huế, Phú Yên, Quảng Nam, Bình Định Lương thỏa thuận 30/04/2023
 64. Nhân Viên Thu hồi Nợ Hiện Trường (Nợ Muộn) - Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước
  Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước Lương thỏa thuận 27/04/2023
 65. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường (Nợ Muộn) - Quảng Ninh, Thái Bình, Hưng Yên
  Quảng Ninh, Thái Bình, Hưng Yên Lương thỏa thuận 27/04/2023
 66. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường (Nợ Muộn) Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh
  Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh Lương thỏa thuận 26/04/2023
 67. Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Hà Nội - TA 135
  Hà Nội Lương thỏa thuận 27/04/2023
 68. Thư Ký Giám Đốc Vùng Khách Hàng Doanh Nghiệp - Hà Nội - TA135
  Hà Nội Lương thỏa thuận 24/04/2023
 69. CVCC Vận hành/Phát triển Sản phẩm (Dự án tối ưu hóa quy trình văn bản) - Hà Nội - TA104
  Hà Nội Lương thỏa thuận 22/04/2023
 70. Cộng Tác Viên Đào Tạo - Khối QTNNL - Hà Nội - TA133
  Hà Nội Lương thỏa thuận 04/05/2023
 71. CVCC/CG Dự án Thúc đẩy hiệu quả - Hồ Chí Minh - TA112
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 01/05/2023
 72. Chuyên gia đối tác nhân sự - HRBP - Hà Nội - TA133
  Hà Nội Lương thỏa thuận 03/05/2023
 73. Chuyên Viên Chính Kiểm Soát Sau Vay - Phòng Kiểm Soát Sau Vay Miền Nam - Hồ Chí Minh - TA118
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2023
 74. Chuyên Viên Cao Cấp Thẩm Định KHDN - Phòng Thẩm Định KHCN&SME Miền Nam - Hồ Chí Minh - TA118
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 30/04/2023
 75. Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Toán - Phòng Chính Sách Kiểm Toán Và Tổng Hợp - Hà Nội - TA118
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2023
 76. Chuyên Viên Cao Cấp - Thẩm Định KHDN - Phòng Thẩm Định KHCN&SME Hội Sở - Hà Nội - TA118
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2023
 77. CVCC Giám Sát Tuân Thủ - Phòng Giám Sát Nội Bộ - Hà Nội - TA118
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2023
 78. Chuyên Viên Chính Kiểm Toán - Kiểm Toán Khách hàng lớn - TA118
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2023
 79. Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Toán - Khách Hàng Lớn - TA118
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2023
 80. Chuyên Viên Kiểm Soát Sau Vay KHCN &SME - Hà Nội - TA 118
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2023
 81. Chuyên Viên Chính - Môi Trường Xã Hội - Hà Nội - TA118
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2023
 82. Chuyên Viên/Chuyên Viên Chính Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên - Quận Tân Bình (Hồ Chí Minh) - TA047
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 30/04/2023
 83. Chuyên Viên/Chuyên Viên Chính Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên - Quận Gò Vấp, Quận 12 (Hồ Chí Minh) - TA047
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 30/04/2023
 84. Giám Đốc Kinh Doanh Khách Hàng Ưu Tiên - Quận Gò Vấp (Hồ Chí Minh) - TA047
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 30/04/2023
 85. Giám Đốc Kinh Doanh Khách Hàng Ưu Tiên - Hồ Chí Minh - TA047
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 30/04/2023
 86. [Hà Nội] Chuyên Viên Business Analyst Ta131
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2023
 87. [Hà Nội] Chuyên viên Data Analyst TA131
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2023
 88. Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh - Mảng Thu Hồi Nợ - Hà Nội - TA139
  Hà Nội Lương thỏa thuận 21/04/2023
 89. Chuyên Viên Xử Lý Nợ Thế Chấp Bắc Giang - TA092
  Bắc Giang Lương thỏa thuận 31/05/2023
 90. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Tại Hà Nội TA092
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/05/2023
 91. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường Cầu Giấy TA092
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/06/2023
 92. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường Hưng Yên TA092
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/05/2023
 93. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường Hà Nội TA092
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/05/2023
 94. Chuyên Viên Tổng Đài Chăm Sóc Và Dịch Vụ Khách Hàng 247 - Hà Nội - Ta137
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2023
 95. Giám Đốc Kinh Doanh Khách Hàng Ưu Tiên - Hải Phòng - TA126
  Hải Phòng Lương thỏa thuận 31/05/2023
 96. Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Soát Tài Chính- Hà Nội- TA084
  Hà Nội Lương thỏa thuận 10/05/2023
 97. CVCC Quản Lý Chất Lượng - Hà Nội - TA104
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2023
 98. Trợ lý Giám đốc quan hệ Khách hàng doanh nghiệp (ARM) - TA071
  Hà Nội Lương thỏa thuận 28/04/2023
 99. Chuyên Viên Cao Cấp Digital Marketing - Hà Nội - TA050
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2023
 100. Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Chất Lượng - Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ (SME) - Hà Nội - TA122
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2023
 101. Chuyên Viên Chính Kiểm Soát Sau Vay KHDN - Phòng Kiểm Soát Sau Vay Miền Nam - Hồ Chí Minh - TA118
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2023
 102. Chuyên Viên Kiểm Soát Sau Vay KHCN &SME - Hà Nội - TA 118
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2023
 103. CVCC Quản trị hệ thống (HRIS) - Hà Nội - TA133
  Hà Nội Lương thỏa thuận 18/04/2023
 104. Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Cao Cấp Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên - Hà Nội - TA050
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2023
 105. Giám Đốc Chi Nhánh - Củ Chi (Hồ Chí Minh) - TA047
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 30/04/2023
 106. Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Chất Lượng - Khối Ngân Hàng Giao Dịch Và Định Chế Quốc Tế (IIBS) - Hà Nội - TA122
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2023
 107. Chuyên gia quản trị hệ thống - Hà Nội - TA133
  Hà Nội Lương thỏa thuận 17/04/2023
 108. Nhân viên Hỗ trợ - Hà Nội - TA110
  Hà Nội Lương thỏa thuận 10/05/2023
 109. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Hà Nội - TA135
  Hà Nội Lương thỏa thuận 06/05/2023
 110. Chuyên Viên Chính Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Hà Nội - TA135
  Hà Nội Lương thỏa thuận 06/05/2023
 111. Trưởng Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Hà Nội - TA135
  Hà Nội Lương thỏa thuận 06/05/2023
 112. Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Hồ Chí Minh - TA110
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 10/05/2023
 113. Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - An Nhơn, Long Khánh, Long Điền, Tân Uyên, Đức Trọng - TA110
  Bình Định, Đồng Nai, Lâm Đồng, Bà Rịa và Vũng Tàu, Bình Dương Lương thỏa thuận 10/05/2023
 114. Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Tín Dụng Tiểu Thương - Hà Nội và Khu Vực Phía Bắc - TA110
  Hà Nội Lương thỏa thuận 10/05/2023
 115. Giám Đốc Chi Nhánh - An Nhơn, Long Khánh, Long Điền, Tân Uyên, Đức Trọng - TA110
  Bình Định, Đồng Nai, Lâm Đồng, Bà Rịa và Vũng Tàu, Bình Dương Lương thỏa thuận 10/05/2023
 116. Giám Đốc Kinh Doanh Khách Hàng Cá Nhân - Hồ Chí Minh - TA 110
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 10/05/2023
 117. Chuyên Viên Bán Hàng Qua Điện Thoại - Hồ Chí Minh - TA110
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 10/05/2023
 118. Giám Đốc Chi Nhánh - Tân Uyên, Long Khánh - TA110
  Đồng Nai
  Bình Dương Lương thỏa thuận 10/05/2023
 119. Giám Đốc Chi Nhánh - Hồ Chí Minh - TA110
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 10/05/2023
 120. Giám Đốc Kinh Doanh Khách Hàng Ưu Tiên - Hồ Chí Minh - TA110
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 10/05/2023
 121. CVC/CVCC Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên - Hồ Chí Minh - TA110
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 10/05/2023
 122. Chuyên Viên Phát Triển Thị Trường - Hà Nội và Khu Vực Phía Bắc - TA110
  Hà Nội Lương thỏa thuận 10/05/2023
 123. Chuyên Viên/Chuyên Viên Chính Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên - Hồ Chí Minh - TA110
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 10/05/2023
 124. Giám Đốc Khu Vực - Hồ Chí Minh - TA110
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 10/05/2023
 125. Nhân viên Thu hồi nợ hiện trường - Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ - TA140
  Toàn quốc 10,000,000 - 30,000,000 VNĐ 29/06/2023
 126. Chuyên Viên Cao Cấp Tư Vấn Pháp Luật- Phòng Tư vấn Pháp Lý và Dự án - Trung Tâm Pháp Chế - Hà Nội - TA118
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2023
 127. Chuyên Viên Kinh Doanh KHDN (Phi Tín Dụng) - Hà Nội - TA135
  Hà Nội Lương thỏa thuận 06/05/2023
 128. Trưởng Phòng Kinh Doanh - Lạng Sơn, Quảng Ninh - TA110
  Lạng Sơn, Quảng Ninh Lương thỏa thuận 10/05/2023
 129. CVCC Chính Sách Rủi Ro Tín Dụng SME - Hà Nội - TA107
  Hà Nội Lương thỏa thuận 13/05/2023
 130. Senior Business Analyst - Risk Strategy Management - HCM - Ta131
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 30/04/2023
 131. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà Các Tỉnh Miền Bắc Phú Thọ - Bắc Ninh - Bắc Giang - Thái Nguyên - Nam Định - Hà Nội TA140
  Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh Lương thỏa thuận 31/05/2023
 132. Nhân viên thu hồi nợ qua điện thoại Hà Nội TA140 ( Nợ Sớm)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/05/2023
 133. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm - Hà Nội - TA092
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2023
 134. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường - Hà Nội - TA092
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2023
 135. Data Engineer - TA 123
  Hà Nội Lương thỏa thuận 06/05/2023

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại đây: