FPT Hòa Bình Tuyển dụng

  fpt-logoCông ty cổ phần viễn thông FPT Telecom

  FPT HÒA BÌNH

  vieclam.fpt.net
  Số 665 Cù Chính Lan, P.Phương Lâm, TP Hoà Bình

  Tuyển dụng Tháng 11/2016 & 12/2016

  thong-bao-tuyen-dung

  Tutimviec.com Chia sẽ Thông tin Tuyển dụng của FPT HÒA BÌNH

  fpt-logo Nhân viên Dịch vụ Khách hàng 01/04/2016 - FPT Telecom
  - Làm việc tại: HÒA BÌNH
  fpt-logo Nhân viên Kinh doanh 02/02/2016 - FPT Telecom
  - Làm việc tại: HÒA BÌNH