Nhân viên Thu Ngân

Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Bắc Ninh, Hà Giang, Lâm Đồng, Quảng Nam, Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc

Hỗ trợ Kỹ thuật

TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh

Giao Dịch Viên

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

BIDV tuyển dụng

Nhiều vị trí việc làm mới trên Toàn hệ thống!

Giao dịch viên

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

VIETBANK Tuyển dụng

Nhiều vị trí việc làm mới trên Toàn hệ thống!