Siêu thị Coopmart Tuyển dụng

Siêu thị Coopmart
Tuyendung.saigonco-op.com.vn
199 – 205 Nguyễn Thái Học, Q1, TP.HCM

Siêu thị Coopmart Tuyển dụng:


1. NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN/LẠNH – CO.OPMART VIỆT TRÌ
– Tuyển dụng tại: Phú Thọ
– Hạn nộp: 5/9/2019

2. NHÂN VIÊN MARKETING – CO.OPMART VIỆT TRÌ
– Tuyển dụng tại: Phú Thọ
– Hạn nộp: 5/9/2019

3. NHÂN VIÊN TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH CO.OPMART TÂN BIÊN – TÂY NINH
– Tuyển dụng tại: Tây Ninh
– Hạn nộp: 31/08/2019

4. NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART SAIGON AVENUE – TAM BÌNH THỦ ĐỨC
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: 30/09/2019

5. TỔ TRƯỜNG BẢO VỆ CO.OPMART SAIGON AVENUE – TAM BÌNH , THỦ ĐỨC
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: 5/9/2019

6. NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CO.OPMART SAIGON AVENUE- THỦ ĐỨC / CO.OPMART BIÊN HÒA
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: 5/9/2019

7. NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THU NGÂN – CỬA HÀNG BẾN THÀNH QUẬN 1
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: 31/08/2019

8. ĐẦU BẾP CO.OPMART ĐỒNG XOÀI
– Tuyển dụng tại: Bình Phước
– Hạn nộp: Đang Tuyển

9. NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CO.OPMART DƯƠNG MINH CHÂU
– Tuyển dụng tại: Tây Ninh
– Hạn nộp: 15/09/2019

10. NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CO.OPMART DƯƠNG MINH CHÂU
– Tuyển dụng tại: Tây Ninh
– Hạn nộp: 15/09/2019

11. ĐẦU BẾP CO.OPMART TÔ KÝ
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: 8/9/2019

12. ĐẦU BẾP CO.OPMART THOẠI SƠN
– Tuyển dụng tại: An Giang
– Hạn nộp: 31/08/2019

13. NHÓM TRƯỞNG KHO CO.OPMART THOẠI SƠN
– Tuyển dụng tại: An Giang
– Hạn nộp: 31/08/2019

14. GIÁM SÁT KHO CO.OPMART THOẠI SƠN – AN GIANG
– Tuyển dụng tại: An Giang
– Hạn nộp: 31/08/2019

15. NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CO.OPMART DƯƠNG MINH CHÂU
– Tuyển dụng tại: Tây Ninh
– Hạn nộp: 31/08/2019

16. NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART SAIGON AVENUE – THỦ ĐỨC
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: 30/09/2019

17. NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART SAIGON AVENUE – TAM BÌNH THỦ ĐỨC
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: 30/09/2019

18. NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CO.OPMART THOẠI SƠN
– Tuyển dụng tại: An Giang
– Hạn nộp: 31/08/2019

19. NHÂN VIÊN KẾ TOÁN HÀNG HÓA – CO.OPMART TÔ KÝ
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: Đang Tuyển

20. NHÂN VIÊN PHỤ BẾP CO.OPMART TÔ KÝ
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: Đang Tuyển

21. NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART TÔ KÝ
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: Đang Tuyển

22. ĐẦU BẾP CO.OPMART TÔ KÝ
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: Đang Tuyển

23. NHÂN VIÊN THỦ QUỸ CO.OPMART TÔ KÝ
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: Đang Tuyển

24. NHÂN VIÊN PHỤ KHO CO.OPMART TÔ KÝ
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: Đang Tuyển

25. NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART TÔ KÝ
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: Đang Tuyển

26. TỔ TRƯỜNG BẢO VỆ CO.OPMART TÔ KÝ
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: Đang Tuyển

27. NHÂN VIÊN THỦ KHO CO.OPMART TÔ KÝ
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: Đang Tuyển

28. NHÂN VIÊN THU NGÂN CO.OPMART TÔ KÝ
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: Đang Tuyển

29. NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART TÔ KÝ
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: Đang Tuyển

30. NHÂN VIÊN VI TÍNH CO.OPMART TÔ KÝ
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: Đang Tuyển

31. NHÂN VIÊN MARKETING CO.OPMART TÔ KÝ
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: Đang Tuyển

32. GIÁM SÁT KHO CO.OPMART TÔ KÝ
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: Đang Tuyển

33. NHÓM TRƯỞNG KHO CO.OPMART TÔ KÝ
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: Đang Tuyển

34. NHÂN VIÊN TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH CO.OPMART TÔ KÝ
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: Đang Tuyển

35. TỔ TRƯỞNG MARKETING CO.OPMART TÔ KÝ
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: Đang Tuyển

36. TỔ TRƯỞNG THU NGÂN CO.OPMART TÔ KÝ
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: Đang Tuyển

37. TỔ TRƯỞNG THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ CO.OPMART TÔ KÝ
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: Đang Tuyển

38. TỔ TRƯỞNG NGÀNH HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART TÔ KÝ
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: Đang Tuyển

39. NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CO.OPMART TÔ KÝ
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: Đang Tuyển

40. TỔ TRƯỞNG NGÀNH HÀNG PHI THỰC PHẨM CO.OPMART TÔ KÝ
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: Đang Tuyển

41. NHÂN VIÊN PHỤ KHO CO.OPMART SAIGON AVENUE – TAM BÌNH THỦ ĐỨC
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: 31/08/2019

42. TỔ TRƯỞNG NGÀNH HÀNG CO.OPMART DƯƠNG MINH CHÂU ( TÂY NINH)
– Tuyển dụng tại: Tây Ninh
– Hạn nộp: 15/08/2019

43. NHÓM TRƯỞNG MARKETING CO.OPMART CO.OPMART DƯƠNG MINH CHÂU ( TÂY NINH)
– Tuyển dụng tại: Tây Ninh
– Hạn nộp: 15/08/2019

44. NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART DƯƠNG MINH CHÂU
– Tuyển dụng tại: Tây Ninh
– Hạn nộp: 15/08/2019

45. NHÓM TRƯỞNG THU NGÂN CO.OPMART DƯƠNG MINH CHÂU
– Tuyển dụng tại: Tây Ninh
– Hạn nộp: 15/08/2019

46. TỔ TRƯỞNG NGÀNH HÀNG PHI THỰC PHẨM CO.OPMART TÂN BIÊN – TÂY NINH
– Tuyển dụng tại: Tây Ninh
– Hạn nộp: 31/08/2019

47. TỔ TRƯỞNG THU NGÂN CO.OPMART TÂN BIÊN – TÂY NINH
– Tuyển dụng tại: Tây Ninh
– Hạn nộp: 31/08/2019

48. NHÓM TRƯỞNG NGÀNH HÀNG CO.OPMART TÂN BIÊN – TÂY NINH
– Tuyển dụng tại: Tây Ninh
– Hạn nộp: 31/08/2019

49. NHÓM TRƯỞNG THU NGÂN CO.OPMART TÂN BIÊN – TÂY NINH
– Tuyển dụng tại: Tây Ninh
– Hạn nộp: 31/08/2019

50. NHÓM TRƯỞNG BẢO VỆ CO.OPMART TÂN BIÊN – TÂY NINH
– Tuyển dụng tại: Tây Ninh
– Hạn nộp: 31/08/2019

51. ĐẦU BẾP CO.OPMART TÂN BIÊN – TÂY NINH
– Tuyển dụng tại: Tây Ninh
– Hạn nộp: 31/08/2019

52. NHÓM TRƯỞNG NGÀNH HÀNG CO.OPMART SAIGON AVENUE – TAM BÌNH THỦ ĐỨC
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: 31/08/2019

53. NHÂN VIÊN VI TÍNH CO.OPMART THOẠI SƠN
– Tuyển dụng tại: An Giang
– Hạn nộp: 15/08/2019

54. NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CO.OPMART SAIGON AVENUE- THỦ ĐỨC
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: 31/08/2019

Xem chi tiết & Ứng tuyển trực tiếp tại: http://tuyendung.saigonco-op.com.vn/


 • 12 Nguyễn Huệ A, P.Mỹ Long, TP. Long Xuyên – An Giang
 • 36 Nguyễn Thái Học, P.7, TP.Vũng Tàu
 • 51 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
 • Số 7, Đường Trần Huỳnh, Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
 • 26A Trần Quốc Tuấn, P.4, TX.Bến Tre, tỉnh Bến Tre
 • 07 Lê Duẩn, P.Lý Thường Kiệt, Tp.Qui Nhơn – Bình Định
 • Số 1 Phú Lợi, P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
 • TTTM Đồng Xoài, Phú Riềng Đỏ, P. Tân Bình, TX. Đồng Xoài – Tỉnh Bình Phước
 • 1A Nguyễn Tất Thành, P.Bình Hưng, Tp.Phan Thiết – Bình Thuận
 • Số 9 Trần Hưng Đạo, Phường 5, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
 • TTTM SC Cần Thơ – số 1 Đại lộ Hòa Bình, P. Tân An, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
 • 478 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
 • 71 Nguyễn Tất Thành, P.Tân An, Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
 • Đường Huỳnh Thúc Kháng, Tổ dân phố 1, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông
 • 121 Quốc lộ 15, P.Tân Tiến, Tp.Biên Hoà – Đồng Nai
 • Số 01 Ngô Thời Nhậm, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
 • Cách Mạng Tháng 8 – P.Hoa Lư – Tp. Pleiku – Gia lai
 • Km số 10, Đường Nguyễn Trãi, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông , Hà Nội
 • 2 Phan Đình Phùng, TP. Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
 • Số 1 Lê Hồng Phong, Phường Lạc Viên, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng
 • 319 Trần Hưng Đạo, P.1, Tx.Vị Thanh – Hậu Giang
 • 189C Cống Quỳnh – P.Nguyễn Cư Trinh, Q1 – TPHCM
 • 02 Đường Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
 • 1332 Nguyễn Trung Trực, P. An Bình, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
 • 205B Lê Hồng Phong, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
 • Tháp Nước, đường Trần Phú, phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
 • 01 Mai Thị Tốt, P. 2, TP Tân An, Tỉnh Long An
 • 91 Phố Điện Biên, Phường Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
 • 97 Trần Phú – F.Phủ Hà – Tp.Phan Rang – Tháp Chàm
 • Số 1606A đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
 • Ô phố B8, Khu dân dụng Duy Tân, P.4, Tp.Tuy Hoà – Phú Yên
 • Khu đô thị phía Bắc đường Lê Lợi, phường Đồng Phú, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
 • 07 Phan Chu Trinh, P.Phước Hoà, Tx.Tam Kỳ – Quảng Nam
 • Số 02 Trần Hưng Đạo, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
 • Số 6 Hùng Vương – P.6 – Tp. Sóc Trăng
 • 576 Cách Mạng Tháng 8, Phường 3, Thành Phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
 • TTTM Hiền Đức, Đường Phan Chu Trinh, P.Điện Biên, Tp.Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
 • 06 Trần Hưng đạo, P.Phú Hòa, Tp Huế
 • 35 Ấp Bắc, P.5, TP Mỹ Tho – Tiền Giang
 • Đường Nguyễn Đáng, Khóm 3, Phường 6, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
 • Số 26 đường 3/2, P1, Tx.Vĩnh Long
 • TTTM SOIVA Plaza, Đường Mê Linh, P.Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Bình luận

avatar
5000

Theo dõi Tutimviec.com

Dành cho bạn