Siêu thị Coopmart Tuyển dụng

6
Siêu thị Coopmart
Tuyendung.saigonco-op.com.vn
199 – 205 Nguyễn Thái Học, Q1, TP.HCM

Siêu thị Coopmart Tuyển dụng:


1. NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CAO THẮNG
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 5,000,000 – 6,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 5/10/2019

2. NHÂN VIÊN TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH CAO THẮNG
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 6,000,000 – 7,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 5/10/2019

3. NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CAO THẮNG
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 6,000,000 – 7,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 5/10/2019

4. GIÁM SÁT KHO CAO THẮNG
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 5,000,000 – 6,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 5/10/2019

5. NHÂN VIÊN MARKETING CAO THẮNG
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 5/10/2019

6. NHÓM TRƯỞNG MARKETING CAO THẮNG
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 6,000,000 – 7,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 5/10/2019

7. NHÂN VIÊN PHỤ KHO CAO THẮNG
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 4,500,000 – 5,500,000 VNĐ
-Hạn nộp: 5/10/2019

8. NHÂN VIÊN THỦ KHO CAO THẮNG
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 5,000,000 – 6,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 5/10/2019

9. NHÓM TRƯỞNG KHO CAO THẮNG
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 6,000,000 – 7,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 5/10/2019

10. NHÓM TRƯỞNG BẢO VỆ CAO THẮNG
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 5,000,000 – 6,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 5/10/2019

11. NHÂN VIÊN BẢO VỆ CAO THẮNG
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 4,500,000 – 5,500,000 VNĐ
-Hạn nộp: 5/10/2019

12. TỔ TRƯỜNG BẢO VỆ CAO THẮNG
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 7,000,000 – 8,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 5/10/2019

13. NHÂN VIÊN THU NGÂN CAO THẮNG
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 5,000,000 – 6,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 5/10/2019

14. NHÓM TRƯỞNG THU NGÂN CAO THẮNG
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 5,000,000 – 6,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 5/10/2019

15. TỔ TRƯỞNG THU NGÂN CAO THẮNG
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 10,000,000 – 11,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 5/10/2019

16. TỔ TRƯỞNG NGÀNH HÀNG PHI THỰC PHẨM CAO THẮNG
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 10,000,000 – 11,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 5/10/2019

17. NHÂN VIÊN PHỤ BẾP CAO THẮNG
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 4,500,000 – 5,500,000 VNĐ
-Hạn nộp: 5/10/2019

18. ĐẦU BẾP CAO THẮNG
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 5,500,000 – 6,500,000 VNĐ
-Hạn nộp: 5/10/2019

19. NHÓM TRƯỞNG NGÀNH HÀNG CAO THẮNG
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 5,000,000 – 6,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 5/10/2019

20. TỔ TRƯỞNG NGÀNH HÀNG THỰC PHẨM CAO THẮNG
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 10,000,000 – 11,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 5/10/2019

21. NHÂN VIÊN THỦ KHO ÂU CƠ
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 5,000,000 – 6,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 5/10/2019

22. NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ÂU CƠ
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 5,000,000 – 6,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 5/10/2019

23. NHÂN VIÊN TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH ÂU CƠ
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 6,000,000 – 7,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 5/10/2019

24. NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ÂU CƠ
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 6,000,000 – 7,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 5/10/2019

25. GIÁM SÁT KHO ÂU CƠ
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 5,000,000 – 6,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 5/10/2019

26. NHÂN VIÊN MARKETING ÂU CƠ
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 5/10/2019

27. NHÓM TRƯỞNG MARKETING ÂU CƠ
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 6,000,000 – 7,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 5/10/2019

28. NHÂN VIÊN PHỤ KHO ÂU CƠ
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 4,500,000 – 5,500,000 VNĐ
-Hạn nộp: 5/10/2019

29. NHÂN VIÊN THỦ KHO ÂU CƠ
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 5,000,000 – 6,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 5/10/2019

30. NHÓM TRƯỞNG KHO ÂU CƠ
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 6,000,000 – 7,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 5/10/2019

31. NHÂN VIÊN BẢO VỆ ÂU CƠ
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 4,500,000 – 5,500,000 VNĐ
-Hạn nộp: 5/10/2019

32. NHÓM TRƯỞNG BẢO VỆ ÂU CƠ
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 5,000,000 – 6,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 5/10/2019

33. TỔ TRƯỜNG BẢO VỆ ÂU CƠ
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 7,000,000 – 8,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 5/10/2019

34. NHÂN VIÊN THU NGÂN ÂU CƠ
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 5,000,000 – 6,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 5/10/2019

35. NHÓM TRƯỞNG THU NGÂN ÂU CƠ
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 5,000,000 – 6,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 5/10/2019

36. TỔ TRƯỞNG THU NGÂN ÂU CƠ
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 10,000,000 – 11,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 5/10/2019

37. TỔ TRƯỞNG NGÀNH HÀNG PHI THỰC PHẨM ÂU CƠ
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 10,000,000 – 11,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 5/10/2019

38. NHÂN VIÊN BÁN HÀNG ÂU CƠ
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 5,000,000 – 6,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 5/10/2019

39. NHÂN VIÊN PHỤ BẾP ÂU CƠ
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 4,500,000 – 5,500,000 VNĐ
-Hạn nộp: 5/10/2019

40. ĐẦU BẾP ÂU CƠ
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 5,500,000 – 6,500,000 VNĐ
-Hạn nộp: 5/10/2019

41. NHÓM TRƯỞNG NGÀNH HÀNG ÂU CƠ
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 5,000,000 – 6,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 5/10/2019

42. Nhân viên Bán hàng – Thu ngân Hoàng Văn Thụ
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 5,000,000 – 7,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 30/09/2019

43. NHÓM TRƯỞNG THU NGÂN KHU VỰC TÂY NINH
-Tuyển dụng tại: Tây Ninh
-Mức lương: 5,000,000 – 6,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 30/09/2019

44. NHÓM TRƯỞNG BẢO VỆ KHU VỰC TÂY NINH
-Tuyển dụng tại: Tây Ninh
-Mức lương: 5,000,000 – 6,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 30/09/2019

45. NHÓM TRƯỞNG NGÀNH HÀNG HÓA MỸ PHẨM KHU VỰC TÂY NINH
-Tuyển dụng tại: Tây Ninh
-Mức lương: 5,000,000 – 6,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 30/09/2019

46. NHÓM TRƯỞNG NGÀNH HÀNG TPTS KHU VỰC TÂY NINH
-Tuyển dụng tại: Tây Ninh
-Mức lương: 5,000,000 – 6,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 30/09/2019

47. NHÓM TRƯỞNG KHO KHU VỰC TÂY NINH
-Tuyển dụng tại: Tây Ninh
-Mức lương: 6,000,000 – 7,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 30/09/2019

48. NHÂN VIÊN MARKETING KHU VỰC TÂY NINH
-Tuyển dụng tại: Tây Ninh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 30/09/2019

49. NHÂN VIÊN THỦ KHO KHU VỰC TÂY NINH
-Tuyển dụng tại: Tây Ninh
-Mức lương: 5,000,000 – 6,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 30/09/2019

50. NHÂN VIÊN PHỤ BẾP KHU VỰC TÂY NINH
-Tuyển dụng tại: Tây Ninh
-Mức lương: 4,500,000 – 5,500,000 VNĐ
-Hạn nộp: 30/09/2019

51. NHÂN VIÊN BẢO VỆ KHU VỰC TÂY NINH
-Tuyển dụng tại: Tây Ninh
-Mức lương: 4,500,000 – 5,500,000 VNĐ
-Hạn nộp: 30/09/2019

52. NHÂN VIÊN PHỤ KHO KHU VỰC TÂY NINH
-Tuyển dụng tại: Tây Ninh
-Mức lương: 4,500,000 – 5,500,000 VNĐ
-Hạn nộp: 30/09/2019

53. NHÂN VIÊN THU NGÂN KHU VỰC TÂY NINH
-Tuyển dụng tại: Tây Ninh
-Mức lương: 5,000,000 – 6,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 30/09/2019

54. NHÂN VIÊN BÁN HÀNG KHU VỰC TÂY NINH
-Tuyển dụng tại: Tây Ninh
-Mức lương: 4,500,000 – 5,500,000 VNĐ
-Hạn nộp: 30/09/2019

55. NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG KHU VỰC TÂY NINH
-Tuyển dụng tại: Tây Ninh
-Mức lương: 4,500,000 – 5,500,000 VNĐ
-Hạn nộp: 30/09/2019

56. NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN/LẠNH – HÀ NỘI
-Tuyển dụng tại: Hà Nội
-Mức lương: 5,000,000 – 7,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 25/09/2019

57. NHÂN VIÊN MARKETING – HÀ NỘI
-Tuyển dụng tại: Hà Nội
-Mức lương: 5,000,000 – 7,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 25/09/2019

58. GIÁM SÁT KHO – HÀ NỘI
-Tuyển dụng tại: Hà Nội
-Mức lương: 5,000,000 – 7,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 25/09/2019

59. QUẢN LÝ TỔ KHO – HÀ NỘI
-Tuyển dụng tại: Hà Nội
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 25/09/2019

60. NHÂN VIÊN TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH – HÀ NỘI
-Tuyển dụng tại: Hà Nội
-Mức lương: 5,000,000 – 7,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 25/09/2019

61. NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG – HÀ NỘI
-Tuyển dụng tại: Hà Nội
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 25/09/2019

62. QUẢN LÝ TỔ THU NGÂN – HÀ NỘI
-Tuyển dụng tại: Hà Nội
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 25/09/2019

63. QUẢN LÝ TỔ NGÀNH HÀNG – HÀ NỘI
-Tuyển dụng tại: Hà Nội
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 25/09/2019

64. NHÂN VIÊN BẢO VỆ SAIGON AVENUE – TAM BÌNH THỦ ĐỨC
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 4,500,000 – 5,500,000 VNĐ
-Hạn nộp: 30/09/2019

65. NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THU NGÂN – CỬA HÀNG BẾN THÀNH QUẬN 1
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 4,000,000 – 5,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 30/09/2019

66. ĐẦU BẾP ĐỒNG XOÀI
-Tuyển dụng tại: Bình Phước
-Mức lương: 6,000,000 – 8,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: Đang Tuyển

67. NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG KHU VỰC HÀ NỘI
-Tuyển dụng tại: Hà Nội
-Mức lương: 4,500,000 – 5,500,000 VNĐ
-Hạn nộp: 30/09/2019

68. NHÂN VIÊN PHỤ BẾP KHU VỰC HÀ NỘI
-Tuyển dụng tại: Hà Nội
-Mức lương: 4,500,000 – 5,500,000 VNĐ
-Hạn nộp: 30/09/2019

69. ĐẦU BẾP KHU VỰC HÀ NỘI
-Tuyển dụng tại: Hà Nội
-Mức lương: 5,500,000 – 6,500,000 VNĐ
-Hạn nộp: 30/09/2019

70. NHÂN VIÊN PHỤ KHO KHU VỰC HÀ NỘI
-Tuyển dụng tại: Hà Nội
-Mức lương: 4,500,000 – 5,500,000 VNĐ
-Hạn nộp: 30/09/2019

71. NHÂN VIÊN BẢO VỆ KHU VỰC HÀ NỘI
-Tuyển dụng tại: Hà Nội
-Mức lương: 4,500,000 – 5,500,000 VNĐ
-Hạn nộp: 30/09/2019

72. TỔ TRƯỞNG NGÀNH HÀNG THỰC PHẨM ÂU CƠ
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 10,000,000 – 11,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 5/10/2019

73. NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG PHẠM VĂN CHIÊU
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 5,000,000 – 6,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 18/10/2019

74. NHÂN VIÊN PHỤ BẾP PHẠM VĂN CHIÊU
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 4,500,000 – 5,500,000 VNĐ
-Hạn nộp: 18/10/2019

75. ĐẦU BẾP PHẠM VĂN CHIÊU
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 5,500,000 – 6,500,000 VNĐ
-Hạn nộp: 18/10/2019

76. NHÂN VIÊN PHỤ KHO PHẠM VĂN CHIÊU
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 4,500,000 – 5,500,000 VNĐ
-Hạn nộp: Đang Tuyển

77. NHÂN VIÊN BẢO VỆ PHẠM VĂN CHIÊU
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 4,500,000 – 5,500,000 VNĐ
-Hạn nộp: Đang Tuyển

78. NHÂN VIÊN THỦ KHO PHẠM VĂN CHIÊU
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 5,000,000 – 6,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 18/10/2019

79. NHÂN VIÊN THU NGÂN PHẠM VĂN CHIÊU
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 5,000,000 – 6,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 18/10/2019

80. NHÂN VIÊN BÁN HÀNG PHẠM VĂN CHIÊU
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 5,000,000 – 6,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 18/10/2019

81. NHÂN VIÊN BẢO TRÌ PHẠM VĂN CHIÊU
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 5,000,000 – 6,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 18/10/2019

82. NHÂN VIÊN MARKETING PHẠM VĂN CHIÊU
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 18/10/2019

83. GIÁM SÁT KHO PHẠM VĂN CHIÊU
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 5,000,000 – 6,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 18/10/2019

84. NHÂN VIÊN TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 6,000,000 – 7,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 18/10/2019

85. NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHẠM VĂN CHIÊU
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 6,000,000 – 7,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 18/10/2019

86. TỔ TRƯỜNG BẢO VỆ PHẠM VĂN CHIÊU
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 7,000,000 – 8,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: Đang Tuyển

87. TỔ TRƯỞNG THU NGÂN PHẠM VĂN CHIÊU
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 10,000,000 – 11,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 18/10/2019

88. TỔ TRƯỞNG NGÀNH HÀNG PHI THỰC PHẨM PHẠM VĂN CHIÊU
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 10,000,000 – 11,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 18/10/2019

89. TỔ TRƯỞNG NGÀNH HÀNG THỰC PHẨM PHẠM VĂN CHIÊU
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 10,000,000 – 11,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 18/10/2019

90. NHÓM TRƯỞNG MARKETING DƯƠNG MINH CHÂU ( TÂY NINH)
-Tuyển dụng tại: Tây Ninh
-Mức lương: 6,000,000 – 7,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 17/09/2019

91. NHÂN VIÊN BẢO TRÌ DƯƠNG MINH CHÂU
-Tuyển dụng tại: Tây Ninh
-Mức lương: 5,000,000 – 6,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 15/09/2019

92. NHÂN VIÊN KẾ TOÁN DƯƠNG MINH CHÂU
-Tuyển dụng tại: Tây Ninh
-Mức lương: 5,000,000 – 6,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 15/09/2019

93. NHÂN VIÊN BÁN HÀNG SAIGON AVENUE – THỦ ĐỨC
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 5,000,000 – 6,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 30/09/2019

94. NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG SAIGON AVENUE – TAM BÌNH THỦ ĐỨC
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 5,000,000 – 6,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 30/09/2019

95. NHÂN VIÊN KẾ TOÁN HÀNG HÓA – TÔ KÝ
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 5,000,000 – 7,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: Đang Tuyển

96. NHÂN VIÊN PHỤ BẾP TÔ KÝ
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 4,500,000 – 5,500,000 VNĐ
-Hạn nộp: Đang Tuyển

97. NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG TÔ KÝ
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 5,000,000 – 6,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: Đang Tuyển

98. ĐẦU BẾP TÔ KÝ
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 5,500,000 – 6,500,000 VNĐ
-Hạn nộp: Đang Tuyển

99. NHÂN VIÊN THỦ QUỸ TÔ KÝ
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 5,000,000 – 6,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: Đang Tuyển

100. NHÂN VIÊN PHỤ KHO TÔ KÝ
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 4,500,000 – 5,500,000 VNĐ
-Hạn nộp: Đang Tuyển

101. NHÂN VIÊN BẢO VỆ TÔ KÝ
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 4,500,000 – 5,500,000 VNĐ
-Hạn nộp: Đang Tuyển

102. TỔ TRƯỜNG BẢO VỆ TÔ KÝ
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 7,000,000 – 8,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: Đang Tuyển

103. NHÂN VIÊN THỦ KHO TÔ KÝ
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 5,000,000 – 6,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: Đang Tuyển

104. NHÂN VIÊN THU NGÂN TÔ KÝ
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 5,000,000 – 6,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: Đang Tuyển

105. NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TÔ KÝ
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 5,000,000 – 6,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: Đang Tuyển

106. NHÂN VIÊN VI TÍNH TÔ KÝ
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 5,500,000 – 6,500,000 VNĐ
-Hạn nộp: Đang Tuyển

107. NHÂN VIÊN MARKETING TÔ KÝ
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: Đang Tuyển

108. GIÁM SÁT KHO TÔ KÝ
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 5,000,000 – 6,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: Đang Tuyển

109. NHÓM TRƯỞNG KHO TÔ KÝ
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 6,000,000 – 7,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: Đang Tuyển

110. NHÂN VIÊN TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH TÔ KÝ
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 6,000,000 – 7,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: Đang Tuyển

111. TỔ TRƯỞNG MARKETING TÔ KÝ
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 9,000,000 – 10,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: Đang Tuyển

112. TỔ TRƯỞNG THU NGÂN TÔ KÝ
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 10,000,000 – 11,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: Đang Tuyển

113. TỔ TRƯỞNG THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ TÔ KÝ
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 10,000,000 – 11,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: Đang Tuyển

114. TỔ TRƯỞNG NGÀNH HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG TÔ KÝ
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 10,000,000 – 11,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: Đang Tuyển

115. NHÂN VIÊN BẢO TRÌ TÔ KÝ
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 5,000,000 – 6,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: Đang Tuyển

116. TỔ TRƯỞNG NGÀNH HÀNG PHI THỰC PHẨM TÔ KÝ
-Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 10,000,000 – 11,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: Đang Tuyển

Xem chi tiết & Ứng tuyển trực tiếp tại: http://tuyendung.saigonco-op.com.vn/


 • 12 Nguyễn Huệ A, P.Mỹ Long, TP. Long Xuyên – An Giang
 • 36 Nguyễn Thái Học, P.7, TP.Vũng Tàu
 • 51 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
 • Số 7, Đường Trần Huỳnh, Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
 • 26A Trần Quốc Tuấn, P.4, TX.Bến Tre, tỉnh Bến Tre
 • 07 Lê Duẩn, P.Lý Thường Kiệt, Tp.Qui Nhơn – Bình Định
 • Số 1 Phú Lợi, P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
 • TTTM Đồng Xoài, Phú Riềng Đỏ, P. Tân Bình, TX. Đồng Xoài – Tỉnh Bình Phước
 • 1A Nguyễn Tất Thành, P.Bình Hưng, Tp.Phan Thiết – Bình Thuận
 • Số 9 Trần Hưng Đạo, Phường 5, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
 • TTTM SC Cần Thơ – số 1 Đại lộ Hòa Bình, P. Tân An, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
 • 478 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
 • 71 Nguyễn Tất Thành, P.Tân An, Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
 • Đường Huỳnh Thúc Kháng, Tổ dân phố 1, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông
 • 121 Quốc lộ 15, P.Tân Tiến, Tp.Biên Hoà – Đồng Nai
 • Số 01 Ngô Thời Nhậm, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
 • Cách Mạng Tháng 8 – P.Hoa Lư – Tp. Pleiku – Gia lai
 • Km số 10, Đường Nguyễn Trãi, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông , Hà Nội
 • 2 Phan Đình Phùng, TP. Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
 • Số 1 Lê Hồng Phong, Phường Lạc Viên, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng
 • 319 Trần Hưng Đạo, P.1, Tx.Vị Thanh – Hậu Giang
 • 189C Cống Quỳnh – P.Nguyễn Cư Trinh, Q1 – TPHCM
 • 02 Đường Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
 • 1332 Nguyễn Trung Trực, P. An Bình, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
 • 205B Lê Hồng Phong, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
 • Tháp Nước, đường Trần Phú, phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
 • 01 Mai Thị Tốt, P. 2, TP Tân An, Tỉnh Long An
 • 91 Phố Điện Biên, Phường Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
 • 97 Trần Phú – F.Phủ Hà – Tp.Phan Rang – Tháp Chàm
 • Số 1606A đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
 • Ô phố B8, Khu dân dụng Duy Tân, P.4, Tp.Tuy Hoà – Phú Yên
 • Khu đô thị phía Bắc đường Lê Lợi, phường Đồng Phú, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
 • 07 Phan Chu Trinh, P.Phước Hoà, Tx.Tam Kỳ – Quảng Nam
 • Số 02 Trần Hưng Đạo, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
 • Số 6 Hùng Vương – P.6 – Tp. Sóc Trăng
 • 576 Cách Mạng Tháng 8, Phường 3, Thành Phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
 • TTTM Hiền Đức, Đường Phan Chu Trinh, P.Điện Biên, Tp.Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
 • 06 Trần Hưng đạo, P.Phú Hòa, Tp Huế
 • 35 Ấp Bắc, P.5, TP Mỹ Tho – Tiền Giang
 • Đường Nguyễn Đáng, Khóm 3, Phường 6, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
 • Số 26 đường 3/2, P1, Tx.Vĩnh Long
 • TTTM SOIVA Plaza, Đường Mê Linh, P.Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

6
Bình luận

avatar
5000
Mới nhất Cũ nhất Yêu thích nhất
Nguyễn Ngọc Hà
Nguyễn Ngọc Hà

St Coopmart Hà đông còn tuyển phụ kho không Ad??

Tutimviec.com
Tutimviec.com

Hiện đang tuyển nhân viên Phụ Kho làm việc tại một trong 04 địa điểm:
1. 430 Cầu Am, P. Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội
2. Tòa Nhà V3 Victoria, KĐT Văn Phú, P.Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội
3. Tần bán hầm, Tòa tháp C, Khu đô thị mới Kim Văn – Kim Lũ, P. Đại Kim, Quân Hoàng Mai, Hà Nội
4. Tầng 2 MipecRiverside, 2 Long Biên, P. Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Doan thi kieu diem
Doan thi kieu diem

Coopmart gò công còn tuyển hk ad

Tutimviec.com
Tutimviec.com

Hiện chưa có thông tin tuyển dụng

Quyên
Quyên

Coopmat tra vinh còn tuyển hk ạ

Tutimviec.com
Tutimviec.com

Không biết bạn quan tâm đến vị trí nào?