Siêu thị Coopmart Tuyển dụng Tháng 6/2024

Siêu thị Coopmart Tuyển dụng:

Siêu thị Coopmart Tuyển dụng Tháng 6/2024

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

ĐẦU BẾP CO.OPMART NGUYỄN KIỆM (Q.PHÚ NHUẬN)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức Lương: 7,500,000 - 8,500,000 VNĐ
- Hạn Nộp: 31/07/2024

TỔ TRƯỞNG NGÀNH HÀNG PHI THỰC PHẨM CO.OPMART NGUYỄN BÌNH (NHÀ BÈ)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức Lương: Lương thỏa thuận
- Hạn Nộp: 20/07/2024

NHÓM TRƯỞNG MARKETING CO.OPMART NGUYỄN BÌNH (NHÀ BÈ)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức Lương: Lương thỏa thuận
- Hạn Nộp: 20/07/2024

NHÓM TRƯỞNG BẢO VỆ CO.OPMART NGUYỄN BÌNH (NHÀ BÈ)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức Lương: Lương thỏa thuận
- Hạn Nộp: 20/07/2024

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART ( LONG BIEN, HA DONG, HOANG MAI)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Mức Lương: 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
- Hạn Nộp: 18/07/2024

NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART ( HOANG MAI, HA DONG)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Mức Lương: 5,500,000 - 6,000,000 VNĐ
- Hạn Nộp: 20/07/2024

NHÂN VIÊN THU NGÂN - DVKH (LONG BIÊN & HÀ ĐÔNG)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Mức Lương: 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
- Hạn Nộp: 18/07/2024

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART BÌNH TRIỆU (THỦ ĐỨC)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức Lương: 5,800,000 - 6,400,000 VNĐ
- Hạn Nộp: 30/06/2024

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART BÌNH TRIỆU (THỦ ĐỨC)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức Lương: 6,000,000 - 6,500,000 VNĐ
- Hạn Nộp: 30/06/2024

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART PHẠM THẾ HIỂN (QUẬN 8)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức Lương: Cạnh Tranh
- Hạn Nộp: 03/08/2024

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART TAM BÌNH (THỦ ĐỨC)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
- Hạn Nộp: 31/07/2024

NHÂN VIÊN TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH CO.OPMART ĐỒNG VĂN CỐNG (QUẬN 2)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức Lương: 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
- Hạn Nộp: 30/06/2024

NHÂN VIÊN THỦ KHO CO.OPMART RẠCH MIỄU - PHÚ NHUẬN
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức Lương: 7,000,000 - 8,000,000 VNĐ
- Hạn Nộp: 30/06/2024

NHÂN VIÊN MARKETING CO.OPMART QUẢNG BÌNH
- Nơi làm việc: Quảng Bình
- Mức Lương: Lương thỏa thuận
- Hạn Nộp: 21/06/2024

NHÓM TRƯỞNG NGÀNH HÀNG THỰC PHẨM CO.OPMART NGUYỄN BÌNH (NHÀ BÈ)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương
- Mức Lương: thỏa thuận
- Hạn Nộp: 14/07/2024

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THU NGÂN CO.OPMART VĨNH PHÚC
- Nơi làm việc: Vĩnh Phúc
- Mức Lương: 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
- Hạn Nộp: 27/06/2024

NHÂN VIÊN PHỤ BẾP CO.OPMART ĐỒNG VĂN CỐNG - QUẬN 2
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức Lương: 5,500,000 - 6,000,000 VNĐ
- Hạn Nộp: 30/06/2024

NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART ĐỒNG VĂN CỐNG QUẬN 2
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức Lương: 5,500,000 - 6,000,000 VNĐ
- Hạn Nộp: 30/06/2024

[Co.opmart Quận 10] Nhân viên thủy hải sản
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức Lương: 6,000,000 - 6,500,000 VNĐ
- Hạn Nộp: 30/06/2024

NHÂN VIÊN PHỤ KHO CO.OPMART VĂN THÁNH (BÌNH THẠNH)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức Lương: Lương thỏa thuận
- Hạn Nộp: 25/06/2024

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART VĂN THÁNH (BÌNH THẠNH)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức Lương: 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
- Hạn Nộp: 25/06/2024

NHÂN VIÊN PHỤ KHO (CO.OPMART TUY LÝ VƯƠNG QUẬN 8)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức Lương: 5,500,000 - 6,000,000 VNĐ
- Hạn Nộp: 09/07/2024

NHÂN VIÊN VI TÍNH CO.OPMART VĂN THÁNH (QUẬN BÌNH THẠNH)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức Lương: 6,000,000 - 6,500,000 VNĐ
- Hạn Nộp: 30/06/2024

NHÂN VIÊN PHỤ KHO CO.OPMART BÌNH TÂN 2
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
- Hạn Nộp: 31/07/2024

Tổ trưởng Ngành hàng Thực phẩm (CM SCA GOLDSILK - HÀ ĐÔNG)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Mức Lương: Cạnh Tranh
- Hạn Nộp: 30/06/2024

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CO.OPMART TUY HÒA (PHÚ YÊN)
- Nơi làm việc: Phú Yên Lương
- Mức Lương: thỏa thuận
- Hạn Nộp: 05/08/2024

ĐẦU BẾP CO.OPMART TUY HÒA (PHÚ YÊN)
- Nơi làm việc: Phú Yên
- Mức Lương: Lương thỏa thuận
- Hạn Nộp: 05/08/2024

NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART HÙNG VƯƠNG (QUẬN 5)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức Lương: 5,000,000 - 5,500,000 VNĐ
- Hạn Nộp: 30/06/2024

NHÂN VIÊN HÀNH CHÁNH CO.OPMART TUY HÒA (PHÚ YÊN)
- Nơi làm việc: Phú Yên Lương
- Mức Lương: thỏa thuận
- Hạn Nộp: 31/07/2024

GIÁM SÁT KHO CO.OPMART HOÀNG VĂN THỤ (TÂN BÌNH)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức Lương: Lương thỏa thuận
- Hạn Nộp: 02/08/2024

NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART HOÀNG VĂN THỤ (TÂN BÌNH)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức Lương: 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ
- Hạn Nộp: 02/08/2024

NHÂN VIÊN MARKETING CO.OPMART CÁI BÈ (TIỀN GIANG)
- Nơi làm việc: Tiền Giang
- Mức Lương: Lương thỏa thuận
- Hạn Nộp: 02/08/2024

NHÂN VIÊN PHỤ KHO CO.OPMART CAO THẮNG (QUẬN 10)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức Lương: Cạnh Tranh
- Hạn Nộp: 30/06/2024

GIÁM SÁT KHO CO.OPMART (HOÀNG MAI VÀ HÀ ĐÔNG)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Mức Lương: Cạnh Tranh
- Hạn Nộp: 30/06/2024

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CO.OPMART XA LỘ HÀ NỘI (Ngã Tư Thủ Đức)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức Lương: 7,000,000 - 7,500,000 VNĐ
- Hạn Nộp: 30/06/2024

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART (MIPEC LONG BIÊN)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Mức Lương: 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
- Hạn Nộp: 30/06/2024

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART (HOÀNG MAI, HÀ ĐÔNG)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Mức Lương: 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
- Hạn Nộp: 30/06/2024

PHỤ BẾP CO.OPMART VỊ THANH (HẬU GIANG)
- Nơi làm việc: Hậu Giang
- Mức Lương: Lương thỏa thuận
- Hạn Nộp: 30/06/2024

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART (QUẬN HOÀNG MAI VÀ HÀ ĐÔNG)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Mức Lương: 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
- Hạn Nộp: 30/06/2024

NHÓM TRƯỞNG NGÀNH HÀNG THỰC PHẨM CO.OPMART HUỲNH TẤN PHÁT (QUẬN 7)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Mức Lương: Lương thỏa thuận
- Hạn Nộp: 08/07/2024

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: