Việc làm Vĩnh Phúc

Việc làm Vĩnh Phúc Hôm Nay

shoppe-xpress-amp
Cần Thơ, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Hậu Giang, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Bình Thuận, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng, Thái Bình, Phú Thọ, Bắc Kạn, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái
coopmart-amp
Hậu Giang, Tiền Giang, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Yên, Vĩnh Phúc, Quảng Bình
shoppe-xpress-amp
Cần Thơ, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Hậu Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Bình Thuận, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng, Thái Bình, Phú Thọ, Bắc Kạn, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái
shoppe-xpress-amp
Cần Thơ, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Hậu Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Bình Thuận, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng, Thái Bình, Phú Thọ, Bắc Kạn, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái
go-amp
Cần Thơ, TPHCM, Đồng Nai, Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Thái Bình
eximbank-amp
Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Hậu Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Vũng Tàu, Tây Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Định, Bình Thuận, Đắk Nông, Gia Lai, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Kon Tum, Lâm Đồng, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Đắk Lắk, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Quảng Nam, Hà Giang, Quảng Ngãi, Cao Bằng, Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Phú Thọ, Bắc Kạn, Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Quảng Bình, Quảng Trị, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái
shb-amp
Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bình Dương, Bình Phước, Vũng Tàu, Tây Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bình Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Bình, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Đắk Lắk, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Quảng Nam, Huế, Quảng Ngãi, Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Lào Cai
vib-amp
Cần Thơ, An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Kiên Giang, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Lâm Đồng, Nghệ An, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Đắk Lắk, Huế, Thái Bình, Phú Thọ
vpbank-amp
Cần Thơ, An Giang, Bến Tre, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Vĩnh Long, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Kon Tum, Lâm Đồng, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Yên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Quảng Ngãi, Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Trị
dongabank-amp
Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Hậu Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Định, Bình Thuận, Kon Tum, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Đắk Lắk, Quảng Nam, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình
acb-amp
Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Hà Tĩnh, Nghệ An, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình
shoppe-xpress-amp
Cần Thơ, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Hậu Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Bình Thuận, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng, Thái Bình, Phú Thọ, Bắc Kạn, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái
tan-tam-tuyen-dung
Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Hậu Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Vĩnh Long, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Vũng Tàu, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bắc Giang, Bình Định, Bình Thuận, Đắk Nông, Gia Lai, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Đắk Lắk, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Quảng Nam, Hà Giang, Huế, Quảng Ngãi, Cao Bằng, Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Quảng Bình, Quảng Trị, Sơn La
shoppe-xpress-amp
Cần Thơ, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Hậu Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Bình Thuận, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng, Thái Bình, Phú Thọ, Bắc Kạn, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái
vietinbank-amp
Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Hậu Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Vũng Tàu, Tây Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Định, Bình Thuận, Đắk Nông, Gia Lai, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Kon Tum, Lâm Đồng, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Đắk Lắk, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Quảng Nam, Hà Giang, Huế, Quảng Ngãi, Cao Bằng, Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Phú Thọ, Bắc Kạn, Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Quảng Bình, Quảng Trị, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái
eximbank-amp
Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Hậu Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Vũng Tàu, Tây Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Định, Bình Thuận, Đắk Nông, Gia Lai, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Kon Tum, Lâm Đồng, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Đắk Lắk, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Quảng Nam, Hà Giang, Quảng Ngãi, Cao Bằng, Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Phú Thọ, Bắc Kạn, Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Quảng Bình, Quảng Trị, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái
shb-amp
Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bình Dương, Bình Phước, Vũng Tàu, Tây Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bình Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Bình, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Đắk Lắk, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Quảng Nam, Huế, Quảng Ngãi, Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Lào Cai
vib-amp
Cần Thơ, An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Kiên Giang, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Lâm Đồng, Nghệ An, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Đắk Lắk, Huế, Thái Bình, Phú Thọ
vpbank-amp
Cần Thơ, An Giang, Bến Tre, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Vĩnh Long, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Kon Tum, Lâm Đồng, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Yên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Quảng Ngãi, Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Trị
dongabank-amp
Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Hậu Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Định, Bình Thuận, Kon Tum, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Đắk Lắk, Quảng Nam, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình
acb-amp
Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Hà Tĩnh, Nghệ An, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình
go-amp
Cần Thơ, Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Giang, Bình Định, Lâm Đồng, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Đắk Lắk, Thanh Hóa, Huế, Quảng Ngãi, Nam Định, Thái Bình, Phú Thọ

Tuyển dụng nhanh Vĩnh Phúc

Xem thêm
ỨNG TUYỂN

Bạn đang muốn tìm một công việc chủ động thời gian, không phụ thuộc vào ai thì trở thành tài xế của Grab hay còn gọi là GrabBike là một sự lựa chọn tốt hiện nay. Gọi xe trực tuyến đã trở thành việc quá quen thuộc với nhiều người. Đặc biệt, Grab là một trong những ứng dụng gọi xe hàng đầu tại Việt Nam với mô hình kinh doanh linh hoạt và thuận tiện. Nếu bạn muốn tham gia trở thành tài xế của Grab, bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ quy trình, cách đăng ký chạy Grab nhanh chóng nhất 2024 trên diện thoại và các yêu cầu cần thiết để trở thành một tài xế chính thức.

Grab là gì?

Grab là siêu ứng dụng đa dịch vụ hàng đầu Đông Nam Á có trụ sở tại Singapore huyên cung cấp các dịch vụ vận chuyển, giao hàng và đi lại bằng xe hơi, xe máy. Đây là một trong những ngành nghề đang thu hút lao động trẻ tại Việt Nam và được rất nhiều người săn đón làm tài xế vì tính tiện lợi cũng như ưu đãi tiền lương cực kỳ hấp dẫn.

Đăng ký chạy Grab mới nhất 2024

Grab cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau như GrabCar, GrabBike, GrabFood, GrabMart, GrabExpress và GrabPay. Dưới đây là một số dịch vụ của Grab:

 • GrabBike: Bạn sẽ sử dụng phương tiện 2 bánh của mình đưa đón khách hàng đã đặt cuốc xe của bạn.
 • GrabFood: Đây là dịch vụ giao nhận đồ ăn, GrabFood là một trong số những dịch vụ rất nhiều tài xế làm vì có được nhiều lợi ích cũng như cơ hội nhận được tiền tips của khách hàng.
 • GrabMart: Dịch vụ này chủ yếu chuyên chở những đồ dùng tại các siêu thị tiện ích, bạn sẽ phải giao những thực phẩm đồ dùng này đến nhà của khách hàng.
 • GrabExpress: Đây là dịch vụ giao hàng hỏa tốc của Grab. Đây là một dịch vụ an toàn, tiện lợi và nhanh chóng. Bạn có thể chuyển tài liệu, thư tín, quà tặng… đến tay khách hàng khi có yêu cầu.

Đăng ký chạy Grab 2 bánh mới nhất 2024

Sử dụng xe máy của mình để phục vụ hàng triệu Khách hàng của Grab mỗi ngày.

dang ky chay grab 2 banh 2024

Yêu cầu Grab 2 bánh mới nhất 2024

 • Công dân Việt Nam trong độ tuổi: Nam từ 18 đến 60 tuổi, Nữ từ 18 đến 55 tuổi. Riêng với Đối tác Tài xế là người khuyết tật đủ điều kiện tham gia dự án hợp tác với các Đối tác là người khuyết tật (“Dự án”) áp dụng độ tuổi từ 18-60 tuổi
 • Xe đăng ký có phân khối lớn hơn 50cc
 • Trang bị đầy đủ đồng phục Grab khi hoạt động
 • Đối với dịch vụ: GrabFood,GrabExpress Siêu tốc thực phẩm, GrabMart và GrabExpress có thể sử dụng cả dòng xe số/xe ga thông thường và xe 2 bánh điện (xe máy điện, xe mô tô điện)

Thủ tục đăng ký Grab 2 bánh mới nhất 2024

 • Chứng minh nhân dân/hộ chiếu/thẻ căn cước (thời hạn sử dụng còn tối thiểu 01 tháng)
 • Lý lịch tư pháp (LLTP): Bản gốc LLTP (không quá 10 tháng) hoặc giấy hẹn LLTP (ngày hẹn trả còn hạn) biên lai bưu điện
 • Tài khoản ngân hàng chính chủ
 • Giấy đăng ký xe
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
 • Mã số thuế cá nhân để thực hiện các nghĩa vụ thuế với cơ quan chức năng .
 • Bằng lái xe (A1 hoặc A2)

Cách đăng ký chạy Grab 2 bánh mới nhất 2024

 • Bước 1: Tải ứng dụng Grab Driver
 • Bước 2: Sau khi mở ứng dụng Grab Driver, vui lòng lựa chọn “Đăng nhập bằng Google”
 • Bước 3: Chọn email sử dụng đăng ký với Grab.
 • Bước 4: Biểu mẫu “Đăng ký tài xế mới” sẽ xuất hiện, vui lòng điền đầy đủ thông tin: Tên, Họ, Số điện thoại di động, Thành phố sẽ hoạt động.
 • Bước 5: Mã OTP sẽ được gửi đến số điện thoại thông qua tin nhắn. Vui lòng kiểm tra và cung cấp mã số này để tiếp tục đăng ký
 • Bước 6: Chọn loại dịch vụ đăng ký.
 • Bước 7: Đăng tải hồ sơ theo yêu cầu. Sau khi hoàn tất, chọn Gửi hồ sơ
 • Bước 8: Grab sẽ kiểm tra hồ sơ trong vòng 1-2 ngày làm việc và phản hồi qua ứng dụng Grab Driver hoặc tin nhắn SMS. Trong lúc chờ đợi vui lòng hoàn tất khóa học đào tạo.
 • Bước 9: Trang bị đồng phục đầy đủ

Đăng ký chạy Grab ô tô mới nhất 2024

Sử dụng xe ô tô (xe 4 bánh) của mình để trở thành Đối tác Tài xế của Grab để tự chủ thời gian làm việc. Chỉ cần bật ứng dụng là bạn có thể kết nối với hàng triệu hành khách trên ứng dụng Grab.

Screenshot 2024 02 21 at 09.48.40

Yêu cầu Grab ô tô mới nhất 2024

 • Công dân Việt Nam trong độ tuổi: Nam từ 18 đến 65 tuổi, Nữ từ 18 đến 60 tuổi
 • Đạt điều kiện sức khỏe lái xe hạng B2
 • Âm tính với heroin
 • Xe có niên hạn sử dụng không quá 11 năm đối với dịch vụ GrabCar và 12 năm đối với dịch vụ GrabTaxi (tính từ năm sản xuất)

Thủ tục đăng ký Grab ô tô mới nhất 2024

 • Chứng minh nhân dân/hộ chiếu/thẻ căn cước (còn hạn trong vòng 1 tháng)
 • Giấy phép lái xe hạng B2 trở lên
 • Lý lịch tư pháp (LLTP): Bản gốc LLTP (không quá 10 tháng) hoặc giấy hẹn LLTP (ngày hẹn trả còn hạn), biên lai bưu điện
 • Giấy khám sức khỏe (có test heroin)
 • Giấy đăng ký xe ô tô hoặc biên nhận thế chấp còn thời hạn
 • Giấy chứng nhận kiểm định
 • Bảo hiểm bắt buộc TNDS (có kinh doanh)
 • Mã số thuế cá nhân để thực hiện các nghĩa vụ thuế với cơ quan chức năng
 • Giấy xác nhận xã viên HTX, Phụ đính 1,2
 • Phù hiệu xe hợp đồng
 • Tem phản quang

Cách đăng ký chạy Grab ô tô mới nhất 2024

 • Bước 1: Tải ứng dụng Grab Driver
 • Bước 2: Sau khi mở ứng dụng Grab Driver, vui lòng lựa chọn “Đăng nhập bằng Google”
 • Bước 3: Chọn email sử dụng đăng ký với Grab.
 • Bước 4: Biểu mẫu “Đăng ký tài xế mới” sẽ xuất hiện, vui lòng điền đầy đủ thông tin: Tên, Họ, Số điện thoại di động, Thành phố sẽ hoạt động.
 • Bước 5: Mã OTP sẽ được gửi đến số điện thoại thông qua tin nhắn. Vui lòng kiểm tra và cung cấp mã số này để tiếp tục đăng ký
 • Bước 6: Chọn loại dịch vụ đăng ký.
 • Bước 7: Đăng tải hồ sơ theo yêu cầu. Sau khi hoàn tất, chọn Gửi hồ sơ
 • Bước 8: Grab sẽ kiểm tra hồ sơ trong vòng 1-2 ngày làm việc và phản hồi qua ứng dụng Grab Driver hoặc tin nhắn SMS. Trong lúc chờ đợi vui lòng hoàn tất khóa học đào tạo.

Cập nhật thông tin mới nhất về đăng ký Grab 2024 tại trang chủ của Grab

– Trực tiếp bán hàng tại cửa hàng, thu ngân, sắp xếp trưng bày hàng hoá, vệ sinh cửa hàng, các công việc liên quan đến bán hàng do quản lý đề xuất…

– Thời gian làm việc:

 • Ca 1: 06h30 – 13h
 • Ca 2: 13h – 18h
 • Ca 3: 18h – 21h30

– Lương trao đổi khi phỏng vấn

 • Tuổi từ 18 – 24 tuổi, đã tốt nghiệp THPT trở lên
 • Trung thực, nhanh nhẹn, vui vẻ, giao tiếp tốt, có trách nhiệm với công việc, chỉ tuyển làm việc dài hạn (cam kết làm tối thiểu 6 tháng trở lên)

Địa điểm làm việc:

 • Chi nhánh 1: 22 Trần Ngọc Quế, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, CT
 • Chi nhánh 2: 66A Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hoà, Quận Ninh Kiều, CT
Xem thêm

Ứng tuyển bằng cách liên hệ sđt: 0988996344 (chỉ gọi trong giờ hành chính), hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại chi nhánh Trần Ngọc Quế để được phỏng vấn.

ỨNG TUYỂN

Inbox phỏng vấn liền _ nhận việc ngay

CỰC KỲ HOT Thưởng công nhân mới 7.200.00 VND

– Nghỉ 1 ngày hưởng nguyên lương trong tháng làm việc đầu tiên

– Thanh toán lại tiền khám sức khỏe làm hồ sơ

Xem thêm

Cách thức ứng tuyển:

Cách 1: Inbox trực tiếp vào facebook Công ty hoặc Zalo : 0707323100 để được phỏng vấn, t

Cách 2: Nộp hồ sơ PHOTO tại cổng Công ty

LƯU Ý:
Công ty cam kết không thu bất kì loại phí nào từ ứng viên, tuyển dụng công bằng theo thứ tự hồ sơ KHÔNG có việc ưu tiên hay bảo lãnh .Để tránh tình trạng bị lừa đảo, ứng viên vui lòng theo các cách trên hoặc có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến việc tuyển dụng gọi vào số hotline : 0707 323 100 ( liên hệ trong giờ hành chánh ) để được giải đáp hoặc inbox Zalo : 0707323100

ỨNG TUYỂN
Xem thêm
ỨNG TUYỂN

Hệ thống Siêu thị AEON:

 • AEON Bình Dương Canary
 • AEON Bình Tân
 • AEON Tân Phú Celadon
 • AEON Long Biên
 • AEON Hà Đông
 • AEON Hải Phòng Lê Chân
Xem thêm
ỨNG TUYỂN

Tết Nguyên Đán hay được gọi với cái tên khác là Tết Âm Lịch, Tết ta hay đơn giản Tết Việt Nam, đây là dịp lễ hội lớn nhất ý nghĩa nhất trên khắp dải đất Việt Nam. Tết Nguyên đán được tính theo lịch âm và và là ngày đầu tiên của năm theo lịch âm. Tại Việt Nam, ngày Tết chính là dịp tuyệt vời nhất để thể hiện sự gắn kết trong cộng đồng, gia tộc và các gia đình. Đây chính là giá trị tâm linh cao cả và cũng là giá trị tình cảm sâu sắc của những người con đất Việt.

LỊCH NGHỈ TẾT ÂM LỊCH 2024

Tết Nguyên Đán là dịp để người người nhà nhà ở Việt Nam ngày đêm ngóng chờ để có thể trở về có thể trở về quê hương, trở về mái ấm bên gia đình, ông bà, cha mẹ dù có đang làm việc hay học tập ở bất kỳ nơi đâu. Chính vì thế mà Tết Nguyên Đán là kỳ nghỉ lễ dài nhất trong năm giúp mọi người có thể tận hưởng trọn vẹn bên người thân, bạn bè, . . . cũng như là khôi phục lại năng lượng sau một năm học tập và làm việc.

tet am lich

Sau Tết Dương lịch 2024 khoảng một tháng là đến Tết Âm lịch 2024 (Tết Giáp Thìn 2024). Lịch nghỉ tết âm lịch 2024 kéo dài 7 ngày, gồm 5 ngày chính thức và 4 ngày cuối tuần, từ 08/02/2024 đến 14/02/2024 – Nhầm ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn.

CÁC NGÀY NGHỈ TRONG NĂM 2024

Ngoài đợt nghỉ Tết dương lịch 2024, năm 2024 còn các đợt nghỉ lần lượt là Tết âm lịch, giỗ Tổ Hùng Vương, nghỉ 30/4 – 1/5 và Quốc khánh 2/9.

Từ năm 2021, Việt Nam có tổng cộng 11 ngày nghỉ lễ, Tết chính thức. Số lượng ngày nghỉ tăng thêm một vào trước hoặc sau kỳ Quốc khánh 02/09 hằng năm, do Chính phủ quy định. Nếu ngày lễ rơi vào cuối tuần, lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp, thuận tiện cho kế hoạch về quê, đi du lịch hoặc nghỉ ngơi.

Người lao động nếu làm thêm giờ, làm việc ban đêm vào kỳ nghỉ lễ, Tết hưởng lương ít nhất bằng 300%, chưa bao gồm tiền lương làm việc ngày này. Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài 11 ngày nghỉ trên còn được nghỉ thêm một ngày Tết cổ truyền và một ngày Quốc khánh của nước họ.

Xem thêm
ỨNG TUYỂN

ShopeeFood chính thức thay thế Ứng dụng Now từ ngày 18/08/2021, vậy những anh em tài xế nào đang có nhu cầu đăng ký chạy ShopeeFood để giao thức ăn, đồ uống… thì hãy nhanh tay đăng ký để trở thành Đối tác tài xế của ShopeeFood, với hình thức đăng ký trực tuyến online giúp anh em tài xế đăng ký nhanh chóng và dễ dàng hơn, anh em shipper nào có nhu cầu thì cùng tìm hiểu quy trình đăng ký và các thông tin hồ sơ đăng ký làm tài xế ShopeeFood trong bài viết dưới đây.

Hiện ShoppeFood đang tuyển dụng tại Bắc Ninh, Bình Dương, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Nai, Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Khánh Hoà, Lâm Đồng, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ninh, Thái Nguyên, TPHCM, Vũng Tàu

Chi tiết xem tại: https://tutimviec.com/shopeefood-tuyen-dung-shipper.html

Bước 1: Điền thông tin đăng ký​

Để điền thông tin cá nhân đăng ký chạy ShopeeFood, bạn cần truy cập vào website tuyển dụng ShopeeFood rồi nhập các thông tin như hình hướng dẫn dưới đây:

shopeefood huong dan 1
Điền đầy đủ thông tin đăng ký chạy ShopeeFood

Sau khi nhập đầy đủ thông tin xong anh em bấm Đăng ký, sau đó màn hình sẽ hiện yêu cầu nhập số điện thoại, bạn nhập số điện thoại đang sử dụng và nhập mã code được gửi đến tin nhắn điện thoại vừa nhập, nhâp xong bấm Tiếp tục để qua bước tiếp theo nhé.

shopeefood huong dan 2

Bước 2: Làm bài test (bài kiểm tra) đầu vào với 10 câu hỏi

Khi bạn đăng ký xong, ShopeeFood sẽ thông báo yêu cầu tiếp tục làm bài kiểm tra để hoàn tất thủ tục đăng ký làm tài xế shipper ShopeeFood, bấm vào Làm bài test để bắt đầu

shopeefood huong dan 3

Trước khi tham gia bài kiểm tra đăng ký tài xế ShopeeFood mới bạn điền thông tin theo form bên dưới gồm: Họ tên và CMND/CCCD theo yêu cầu, bấm Tiếp rồi sau đó trả lời 10 câu hỏi và chỉ cần đúng 7/10 câu là bạn sẽ đậu.

shopeefood huong dan 4

Bài kiếm tra cũng rất dễ chỉ cần anh em đọc kỹ xíu là có thể làm được rồi và đương nhiên anh em đã phần sẽ trả lời được hết vì mình đã có bài biết hướng dẫn đáp áp bên dưới đây anh em xem đối chiếu để thi nhé.

Sau khi làm xong bài thi thì sẽ có 2 trường hợp xảy ra:

 • Trường hợp 1: Đúng 7 câu trở lên => bạn đã vượt qua bài kiểm tra.
 • Trường hợp 2: Đúng 6 câu trở xuống => bạn chưa vượt qua bài kiểm tra, vui lòng kiểm tra hộp thư của gmail để làm lại.

Bước 3: Chờ email lên văn phòng​

Sau khi làm bài kiểm tra đúng 7 câu trở lên bạn sẽ nhận được phản hồi từ ShopeeFood qua email cụ thể là 1 email mời nhận việc. Trong email sẽ ghi thông báo bạn vượt qua được bài kiểm tra và bộ phận tuyển dụng sẽ kiểm tra các thông tin sau đó liên hệ trực tiếp qua email để hướng dẫn bạn về thủ tục nhận việc.

shopeefood huong dan 5

Bước 4: Nhận ký hợp đồng điện tử qua email và chuẩn bị hồ sơ

Sau khi hoàn thành bài kiểm tra và đợi email phản hồi, thì sau 4-5 ngày ShopeeFood sẽ gửi email thư mời bạn hoàn tất thủ tục đăng ký tài xế, thực hiện đầy đủ các yêu cầu trong email trước ngày đến văn phòng, bạn điền thông tin để tạo hợp đồng điện tử và bấm gửi nhé.

shopeefood huong dan 6

Sau đó thực hiện liên kết ví ShopeePay với tài khoản ngân hàng và chuẩn bị để mang theo đầy đủ những hồ sơ sau khi đến văn phòng để hoàn tất thủ tục đăng ký bao gồm:

 1. Tiền ký quỹ: Không bắt buộc
 2. Tiền mua combo đồng phục: nộp ngay tại buổi đầu tiên tại văn phòng, công ty sẽ không thu hồi và hoàn trả lại phí đồng phục (combo đồng phục 1 là 450.000đ bao gồm: 01 áo khoác, 01 túi giao hàng, 01 nón bảo hiểm)
 3. 01 CMND (bản gốc): có trong buổi đầu tiên nhận việc
 4. 01 Lý lịch tư pháp được cấp trong vòng 1 năm, 01 bằng lái xe, 01 giấy chứng nhận đăng ký xe, 01 hộ khẩu hoặc KT3: bổ sung hồ sơ bằng hình ảnh trong 30 ngày kể từ ngày nhận việc.
 5. Tài khoản ShopeePay có liên kết ngân hàng: bắt buộc có trong buổi đầu tiên nhận việc tại văn phòng

Bước 5: Lên văn phòng​

Sau khi hoàn thành các bước trên bạn sẽ nhận được email mời lên văn phòng để tiếp tục hoàn tất các thủ tục tiếp theo như Thanh toán và nhận đồng phục. Bạn sẽ được tham gia đào tạo và làm bài kiểm tra sau đào tạo, Kích hoạt tài khoản và Bổ sung hồ sơ còn thiếu trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận việc.

Nhiều Anh em sẽ thắc mắc là sau khi đăng ký tài khoản xong mất bao để được kích hoạt và có thể hoạt động? Thì thời gian hoàn tất thủ tục từ 5 – 15 ngày làm việc (trừ thứ 7, CN và các ngày lễ Tết), anh em sẽ chính thức được chạy nhé.

Như vậy mình đã hướng dẫn mọi người cách đăng ký chạy giao thức uống và đồ ăn cho ShopeeFood thành công cũng như các thông tin liên quan, mọi ý kiến thắc mắc, đóng góp các bạn cứ để lại bình luận bên dưới nhé.