FPT Yên Bái Tuyển dụng

  fpt-logoCông ty cổ phần viễn thông FPT Telecom

  FPT YÊN BÁI

  ww.fpttelecom.com.vn

  Tuyển dụng Tháng 11/2016 & 12/2016

  thong-bao-tuyen-dung

  Thông tin Tuyển dụng của FPT YÊN BÁI

  1. Nhân viên Kỹ Thuật 23/05/2016 - FPT Telecom
   - Làm việc tại: YÊN BÁI
  2. Nhân viên Kinh doanh 23/03/2016 - FPT Telecom
   - Làm việc tại: YÊN BÁI