Ngân hàng Hảng Hải Hải Phòng Tuyển dụng

msb-logoNgân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam

MSB HẢI PHÒNG

www.msb.com.vn

Tuyển dụng Tháng 11/2016 & 12/2016

thong-bao-tuyen-dung

MSB HẢI PHÒNG TUYỂN DỤNG:

msb-logo Chuyên viên Tư vấn Tín dụng 11/03/2016 - Ngân hàng Hảng Hải - MSB
- Làm việc tại: Hà Nội, Hải Phòng

*******
viec lam hai phong Thông tin Việc làm tại HẢI PHÒNG