ACB Tuyển dụng Tháng 1/2022

Ngân hàng ACB Tuyển dụng:

ACB Tuyển dụng Tháng 1/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. IT - Software Engineer (Core Banking)
  CNTT Hội sở,
 2. IT - No SQL Database Architect
  CNTT Hội sở,
 3. IT - Senior Software Tester - QC
  CNTT Hội sở,
 4. HO - Nhân viên bảo trì bảo dưỡng ATM
  Vận hành Hội sở,
 5. IT - Chuyên viên Lập trình Front End
  CNTT Hội sở,
 6. IT - Chuyên viên An toàn Bảo mật Hệ thống CNTT
  CNTT Hội sở,
 7. IT - Giám đốc Phát triển ứng dụng
  CNTT
 8. DBB - Giám đốc Phòng Giao Dịch - PGD Kinh Bắc
  Cấp quản lý Đông Bắc Bộ,
 9. DBB - Trưởng bộ Phận Khách Hàng Cá Nhân - CN Bắc Giang
  KHCN Đông Bắc Bộ,
 10. HCM - Chuyên Viên/Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Phục Vụ Khách Hàng Ưu Tiên
  KHCN TP. Hồ Chí Minh,
 11. HCM - Giao Dịch Viên
  Vận hành
 12. HCM - Giám đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  KHCN
  Full-time Negotiation
  IT - Chuyên viên Kỹ thuật hạ tầng
  CNTT Hội sở,
 13. IT - Chuyên viên Hạ tầng mạng
  CNTT Hội sở,
 14. IT - Chuyên viên Vận hành ứng dụng e-Banking
  CNTT Hội sở,
 15. HO - Giám Đốc Sản Phẩm Huy Động & Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân
  KHCN Hội sở,
 16. HCM - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  KHDN
 17. HO - Giám đốc Bộ phận Chính sách rủi ro hoạt động và Quản lý rủi ro quy trình
  Quản lý rủi ro
 18. HO - Digital Marketing Manager
  QTTT & Mar
 19. HO - Chuyên viên Sáng tạo nội dung - Content Creator
  QTTT & Mar
 20. NHN - Giao dịch viên
  Vận hành
 21. HO - Product Marketing Officer
  QTTT & Mar
 22. HN - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Cao Cấp - Phục Vụ Khách Hàng Ưu Tiên
  KHCN
 23. HN - Nhân viên quản lý kinh doanh Thẻ
  Trung tâm Thẻ
 24. IT - System Engineer
  CNTT
 25. HO - Chuyên viên Quản lý Vốn (ALM)
  Thị trường TC
 26. DBB - Chuyên viên Quan hệ Khách Hàng Doanh nghiệp - CN Hải Phòng
  KHDN
 27. DBB - Chuyên viên Quan hệ Khách Hàng Cá nhân - CN Hải Phòng
  KHCN
 28. NHN - Chuyên viên Kinh doanh thẻ trực tiếp
  Trung tâm Thẻ
 29. HO - Chuyên viên Xây dựng quy trình vận hành giao dịch
  Vận hành
 30. ACBH - Giám Sát Vệ Sinh và Thu Hồi Thẻ ATM
  Công ty ACBH
 31. NHN - Chuyên viên Quan hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - PGD Đồng Văn Hà Nam, CN Nam Định, CN Hà Tĩnh
  KHDN
 32. HO - Chuyên Viên Banca KHDN (BH Phi Nhân Thọ)
  KHDN
 33. HO - Chuyên viên Quan hệ đối tác (Phòng Sáng Tạo)
  Trực thuộc TGĐ
 34. NHN - Nhân viên Dịch vụ Khách hàng tiền vay - PGD Lý Nhân Hà Nam
  Vận hành
 35. NHN - Giao dịch viên - PGD Lý Nhân Hà Nam, CN Nghệ An
  Vận hành
 36. NHN - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân - PGD Lý Nhân Hà Nam, CN Nam Định
  KHCN
 37. HCM - Nhân viên Dịch vụ Khách hàng tiền vay - Loan CSR
  Vận hành
 38. HO - Giám đốc bộ phận Quản lý danh mục rủi ro tín dụng
  Quản lý rủi ro
 39. HO - Senior Product Owner (Mobile, Digital Banking)
  CNTT
 40. HO - Risk Quantitative Analyst (Chuyên viên phân tích định lượng)
  Quản lý rủi ro
 41. HO - Giám Đốc Kiểm Soát Rủi Ro Tín Dụng
  Quản lý rủi ro
 42. IT - Project Manager
  CNTT
 43. HO - Digital Business Analyst
  CNTT
 44. HO - Chuyên viên/Nhân Viên Quản Lý Sản Phẩm Thanh Toán (POS)
  KHDN
 45. DBB - Nhân viên Thẩm Định Tài Sản
  TĐTS
 46. HO - Nhân viên/ Chuyên viên Quản lý hiệu quả công việc
  Nhân sự
 47. HO - Giám đốc Quản lý danh mục tín dụng
  Quản lý rủi ro
 48. NHN - Nhân viên Thẩm Định Tài Sản - CN Thanh Hóa
  TĐTS
 49. HO - Chuyên viên Tài chính Khối kinh doanh
  Tài chính
 50. HO - Transformation Initiative Project Manager
  Trực thuộc TGĐ
 51. ACBL - Nhân viên quan hệ khách hàng
  KHDN
 52. HO - Chuyên viên Quản trị Bảng Cân đối Kế toán
  Tài chính
 53. DNB - Nhân Viên Kinh Doanh Thẻ Trực Tiếp
  Trung tâm Thẻ
 54. HO - Chuyên Viên Kinh Doanh Chuyển Tiền Nhanh
  KHCN
 55. IT - Nhân viên Dịch vụ IT
  CNTT
 56. HO - Nhân Viên Xử Lý Nợ
  Quản lý nợ
 57. HCM - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  KHDN
 58. DNB - Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản
  Vận hành
 59. DNB - Kiểm Ngân
  Vận hành
 60. DNB - Nhân viên Dịch vụ khách hàng tiền vay
  Vận hành
 61. HN - NV/CV phát triển khách hàng qua Đối tác (phụ trách phát triển tín dụng) - Khối Khách hàng cá nhân
  KHCN
 62. HO - Chuyên Viên Sản Phẩm Tín Dụng Doanh Nghiệp
  KHDN
 63. DNB - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  KHDN
 64. HN - Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng Doanh Nghiệp (Thanh toán quốc tế)
  KHDN
 65. HO - Nhân viên Tư vấn DVKH 24/7
  KHCN
 66. DNB - Giao Dịch Viên
  Vận hành
 67. HO - Chuyên viên Quản lý nợ thẻ
  Trung tâm Thẻ
 68. HO - Business Intelligence Executive
  Trực thuộc TGĐ
 69. HO - Giám đốc Kinh doanh Thẻ
  Trung tâm Thẻ
 70. HO - NV/CV Phát triển Khách hàng qua Đối tác (Phụ trách Phát triển Tín dụng)
  KHCN
 71. HO - Nhân Viên/Chuyên viên Kinh Doanh Thẻ Trực Tiếp
  Trung tâm Thẻ
 72. ACBD - Nhân Viên Bảo Vệ (TP. Hồ Chí Minh)
  Công ty ACBD
 73. NHN - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân - PGD Đồng Văn Hà Nam
  KHCN
 74. HO - Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Quy Trình
  Quản lý rủi ro
 75. MT - Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk - Giám đốc/Chuyên viên QHKH Cá nhân - Ngân hàng Ưu tiên
  KHCN
 76. HCM - Nhân viên Bán hàng qua điện thoại DVKH 24/7
  Vận hành
 77. HO - Chuyên viên Phê duyệt Tín dụng
  Trực thuộc TGĐ
 78. HN - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Cao Cấp - PGD Đông Anh
  KHCN
 79. HN - Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng
  KHCN
 80. HN - Giao Dịch Viên
  Vận hành
 81. HN - Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  KHDN
 82. HN - Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  KHCN
 83. HN - Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng Tiền Vay
  Vận hành
 84. NHN - Nhân viên Dịch vụ Khách hàng tiền vay
  Vận hành
 85. NHN - Nhân viên Dịch vụ Khách hàng
  Vận hành
 86. NHN - Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  KHDN
 87. DBSCL - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  KHCN
 88. DBSCL - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  KHDN
 89. NHN - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân
  KHCN
 90. DBB - Nhân viên Dịch vụ Khách hàng tiền vay
  Vận hành
 91. DBB - Nhân viên Dịch vụ Khách hàng
  Vận hành
 92. DBB - Giao dịch viên
  Vận hành
 93. DBB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp
  KHDN
  Full-time Negotiation
  DBB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân
  KHCN
 94. HO - Chuyên viên Kinh doanh ngoại hối
  Thị trường TC
 95. HO - Chuyên viên Sản phẩm huy động và Dịch vụ tài chính Cá nhân
  KHCN
 96. HO - Kiểm toán viên
  Kiểm toán
 97. HO - Data Quality Specialist
  Phân tích
 98. HO - Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản
  TĐTS
 99. HO - Advanced Analytics Specialist
  Phân tích
 100. HO - Chuyên viên Quản lý bán hàng Sản phẩm Ngoại hối (FX Sales)
  Thị trường TC
 101. IT - Tier 2 Security Analysis Specialist
  CNTT
 102. HO - Chuyên viên Sản phẩm Huy động và Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
  KHDN
 103. HO - Chuyên viên Quản lý tài sản nợ và có
  Thị trường TC
 104. HO - Chuyên Viên Bán hàng Sản phẩm Tài Trợ Thương Mại
  KHDN
 105. IT - Project Management Coordinator
  CNTT
 106. HO - Deputy Head Of Data & Analytics
  Trực thuộc TGĐ
 107. HN - Phó Giám Đốc Chi Nhánh
  Vận hành
 108. HO - Nhân viên hỗ trợ Sản xuất hình ảnh
  Nhân sự
 109. HO - Giám Đốc Bán Hàng Qua Đối Tác
  KHCN
 110. HO - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn
  KHDN
 111. DNB - Chuyên Viên/Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Phục Vụ Khách Hàng Ưu Tiên
  KHCN
 112. HN - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cao Cấp
  KHDN
 113. HN - Trưởng Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp
  KHDN
 114. IT - Chuyên Viên IT Vận Hành Hệ Thống (Dịch Vụ Cơ Bản)
  CNTT
 115. HCM - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  KHCN TP. Hồ Chí Minh,
 116. HN - Giám Đốc Phòng Giao Dịch
  Untitled
 117. HN - Trưởng Phòng Khách Hàng Cá Nhân
  KHCN
 118. DNB - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  KHCN
 119. HN - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  KHCN
 120. HO - Product Manager (Transformation Banking Project)
  CNTT
 121. DBSCL - Chuyên viên Thẩm Định Tài Sản
  Vận hành
 122. HCM - Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp (ACBL)
  KHDN
 123. HCM - Chuyên viên/ Nhân viên Quan Hệ Đối Tác (ACBL)
  KHDN
 124. IT - Chuyên viên thử nghiệm ứng dụng
  CNTT Hội sở,
 125. HO - Chuyên viên Quan hệ định chế tài chính
  Thị trường TC Hội sở,
 126. HCM - Nhân viên hỗ trợ Tuyển dụng
  Nhân sự Hội sở,
 127. HO - Senior Information Technology Risk Analyst
  Quản lý rủi ro Hội sở,
 128. NHN - Kiểm Soát Viên Giao Dịch - PGD Lý Nhân Hà Nam
  Vận hành Nam Hà Nội,
 129. HO - Chuyên viên Quản lý rủi ro bên ngoài
  Quản lý rủi ro Hội sở,
 130. HO - NV/CV Hỗ trợ kinh doanh
  KHCN Hội sở,
 131. HO - Chuyên viên Sản phẩm (Product Specialist)
  CNTT Hội sở,
 132. HO - Transaction Banking Solution Consultant
  KHDN Hội sở,
 133. HN - Chuyên Viên/Giám Đốc Phát Triển Liên Kết Bảo Hiểm
  Vận hành Hà Nội,
 134. HO - Nhân viên Kế toán Thẻ
  Trung tâm Thẻ Hội sở,
 135. HO - Transaction Banking Technical Consultant
  KHDN Nam Hà Nội,
 136. HO - Nhân viên Giám sát vận hành ATM
  Vận hành Hội sở,
 137. HO - Chuyên viên Kinh doanh vốn
  Thị trường TC Hội sở,
 138. IT - Database Administrator (DBA)
  CNTT Hội sở,
 139. HO - Data Lake Developer
  Trực thuộc TGĐ Hội sở,
 140. HO - Senior ETL Specialist
  Trực thuộc TGĐ Hội sở,
 141. IT - Business Analyst
  CNTT Hội sở,
 142. HO - IT Business Analyst (phòng Sáng tạo)
  P. Sáng Tạo Hội sở,
 143. IT - Compliance / IT Auditor
  CNTT Hội sở,
 144. IT - Giám đốc Điều phối các dự án
  CNTT TP. Hồ Chí Minh,
 145. HN - Nhân viên Phân Tích Tín Dụng Cá Nhân
  KHCN Hà Nội,
 146. IT - Software Architect/ Technical Lead
  CNTT Hội sở,
 147. HN - Nhân viên Dịch vụ IT
  CNTT Hà Nội,
 148. IT - Technical Writer
  CNTT Hội sở,
 149. HO - Chuyên viên sản phẩm Chuỗi
  KHDN Hội sở,
 150. HO - Cộng tác viên Nhân sự
  Nhân sự Hội sở,
 151. HN - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  KHDN Hà Nội,
 152. DBB - Chuyên viên/Giám Đốc Phân Tích Tín Dụng Cá Nhân
  Phân tích Đông Bắc Bộ,
 153. HO - Nhân viên dịch vụ khách hàng thẻ
  KHCN Hội sở,
 154. DBSCL - Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng
  Vận hành ĐB Sông Cửu Long,
 155. HN - Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Thẻ
  Trung tâm Thẻ Hội sở,
 156. HO - Multimedia Officer
  QTTT & Mar Hội sở,
 157. HCM - Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng
  Vận hành Hội sở,
 158. IT - Head of Infosec
  CNTT Hội sở,
 159. HO - Chuyên Viên Bán Hàng Ngân Hàng Giao Dịch (Transaction Banking Sales)
  KHDN Hội sở,
 160. DBSCL - Nhân viên Dịch vụ Khách hàng tiền vay - Loan CSR
  Vận hành ĐB Sông Cửu Long,
 161. HO - .NET Developer (Chuyên Viên Phát Triển Phần Mềm Ứng Dụng)
  Nhân sự Hội sở,
 162. HCM - Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Doanh nghiệp (CSR DN)
  Untitled TP. Hồ Chí Minh,
 163. DBSCL - Giao Dịch Viên
  Untitled ĐB Sông Cửu Long,
 164. HN - Nhân viên Xử Lý Nợ
  Quản lý nợ Hà Nội,
 165. NHN - Kiểm ngân
  Untitled Nam Hà Nội,
 166. HN - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Cao Cấp
  KHCN Hà Nội,
 167. HN - Nhân viên Pháp Lý Chứng Từ
  Pháp lý Hà Nội,
 168. HN - Chuyên viên Phân Tích Tín Dụng Doanh Nghiệp
  Phân tích Hội sở,
 169. NHN - Nhân viên Phân tích tín dụng doanh nghiệp
  Phân tích Nam Hà Nội,
 170. DBB - Nhân viên Dịch vụ IT - Hải Phòng
  CNTT Đông Bắc Bộ,
 171. HO - Chuyên viên Quản lý Kinh doanh Thẻ - Trung Tâm Thẻ
  Trung tâm Thẻ Hội sở,
 172. IT - Chuyên viên Quản lý Ngân sách CAPEX OPEX
  CNTT Hội sở,
 173. DNB - Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng
  KHCN Đông Nam Bộ,
 174. HO - HR Business Partner
  Nhân sự Hội sở,
 175. IT - Kiến trúc sư doanh nghiệp
  CNTT TP. Hồ Chí Minh,
 176. HO - Nhân viên Phát triển & Quản lý tính năng ATM
  Vận hành Hội sở,
 177. DBSCL - Nhân viên Pháp lý Chứng từ
  Vận hành Hội sở,
 178. HN - Nhân viên hỗ trợ kinh doanh Thẻ
  Trung tâm Thẻ Hội sở,

QUYỀN LỢI

 • Chính sách lương, thưởng cạnh tranh trên thị trường (Thưởng theo hiệu suất kinh doanh và thưởng định kỳ).
 • Cơ hội được đào tạo, phát triển về chuyên môn, nghiệp vụ và huấn luyện chuyên sâu tại Trung tâm học tập – ACB Learning Hub.
 • Lộ trình thăng tiến minh bạch và rõ ràng.
 • (Đánh giá và đề xuất định kỳ 6 tháng/lần tùy vào năng lực)
 • (Nhân viên QHKHDN => Chuyên viên QHKDN => Giám đốc QHKHDN => Trưởng phòng/Trưởng bộ phận KHDN=> Giám đốc CN/PGD)
 • Nhiều chương trình Thi đua kinh doanh trong nội bộ với những giải thưởng hấp dẫn dành cho nhân viên.
 • Chính sách hỗ trợ vay với lãi suất ưu đãi dành cho nhân viên.
 • Các hoạt động gắn kết nhân viên được tổ chức hằng năm: Teambuilding, Ngày hội gia đình, Hành trình kết nối yêu thương, các hoạt động thể thao và hoạt động cộng đồng khác.
 • Chế độ phụ cấp bao gồm đồng phục, ăn trưa, di chuyển, điện thoại…
 • Gói bảo hiểm đặc biệt ACB Care dành cho nhân viên và người thân.

HỒ SƠ:

 • Nộp hồ sơ online tại website việc làm của Ngân hàng ACB

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại:

guest
0 Bình Luận