ACB Tuyển dụng Tháng 3/2022

Ngân hàng ACB Tuyển dụng:

ACB Tuyển dụng Tháng 3/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. HO - Nhân viên Bảo trì bảo dưỡng ATM
  Vận hành Hội sở,
 2. IT - Chuyên viên Vận hành ứng dụng e-Banking
  CNTT Hội sở,
 3. IT - Software Engineer (Core Banking)
  CNTT Hội sở,
 4. HO - Nhân viên Vận hành DVKH 24/7
  KHCN
 5. HO - Thành viên dự án eKYC
  Vận hành Hội sở,
 6. HO - Nhân viên hỗ trợ Tuyển dụng
  Nhân sự
 7. HO - Chuyên Viên Kiểm soát rủi ro Tín dụng
  Quản lý rủi ro
 8. HO - Nhân viên/Chuyên viên Tuân thủ
  Quản lý rủi ro Hội sở,
 9. IT - Chuyên Viên IT Vận Hành Hệ Thống (Dịch Vụ Cơ Bản)
  CNTT
 10. HO - Nhân viên Vận Hành Hệ Thống Thẻ & ATM
  KHDN Hội sở,
 11. HCM - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  KHCN TP. Hồ Chí Minh,
 12. HCM - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  KHDN
 13. DBB - Nhân viên Dịch vụ IT - Hải Phòng
  CNTT Đông Bắc Bộ,
 14. NHN - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân - PGD Đồng Văn Hà Nam
  KHCN
 15. NHN - Kiểm Soát Viên Giao Dịch - Lý Nhân Hà Nam, Thái Bình
  Vận hành Nam Hà Nội,
 16. HN - Giám đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Phục Vụ Khách Hàng Ưu Tiên
  KHCN
 17. HO - NV/CV Dịch vụ khách hàng thẻ
  KHCN Hội sở,
 18. HO - Chuyên viên Kiểm soát vận hành giao dịch
  Vận hành
 19. HCM - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  KHDN
 20. HCM - Giám đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  KHCN
 21. HCM - Chuyên Viên/Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Phục Vụ Khách Hàng Ưu Tiên
  KHCN TP. Hồ Chí Minh,
 22. NHN - Nhân viên Thẩm Định Tài Sản - Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh
  TĐTS
 23. HO - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn
  KHDN Hội sở,
 24. HO - Nhân viên Pháp chế
  Pháp lý Hội sở,
 25. HCM - Nhân viên Dịch vụ Khách hàng tiền vay - Loan CSR
  Vận hành
 26. IT - Software Architect/ Technical Lead
  CNTT Hội sở,
 27. IT - Software Developer (Fullstack - Backend - Frontend)
  CNTT Hội sở,
 28. HO - IT Business Analyst
  CNTT Hội sở,
 29. HO - Chuyên viên phân tích dữ liệu kinh doanh - Hỗ trợ LKBH
  KHCN TP. Hồ Chí Minh,
 30. HO - Nhân viên Tư vấn DVKH 24/7
  KHCN Hội sở,
 31. ACBH - Trưởng Phòng Quản Trị Nhân sự & Hành Chánh
  Công ty ACBH
 32. HN - Nhân viên Thẩm Định Tài Sản
  TĐTS
 33. NHN - Chuyên viên Quan hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Hà Nam, Nam Định, Thanh Hóa, Hà Tĩnh
  KHDN
 34. NHN - Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  KHDN
 35. NHN - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân - Nam Định, Thanh Hóa
  KHCN
 36. DBB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp
  KHDN
 37. DBB - Chuyên viên Quan hệ Khách Hàng Cá nhân - CN Hải Phòng
  KHCN
 38. DBB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân
  KHCN
 39. DBB - Chuyên viên Quan hệ Khách Hàng Doanh nghiệp - CN Hải Phòng
  KHDN
 40. HN - Nhân viên Dịch vụ IT
  CNTT Hà Nội,
 41. DBB - Giao dịch viên
  Vận hành
 42. NHN - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân
  KHCN
 43. HO - Chuyên viên Phát triển kinh doanh qua Kênh bán hàng mới
  KHCN
 44. HO - IT Risk Management Specialist
  Quản lý rủi ro
 45. HO - React Native Developer
  Nhân sự Hội sở,
 46. HO - ReactJS Developer
  Nhân sự
 47. HO - Nhân Viên/Chuyên viên Kinh Doanh Thẻ Trực Tiếp
  Trung tâm Thẻ
 48. HO - Chuyên Viên Nghiên Cứu Trải Nghiệm Khách Hàng & Thị Trường
  QTTT & Mar Hội sở,
 49. HO - Giám đốc Bộ phận bán hàng Ngân hàng Giao dịch
  KHDN Hội sở,
 50. HCM - Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng
  Vận hành Hội sở,
 51. ACBH - Nhân Viên Vệ Sinh Công Nghiệp - PGD Hố Nai (Đồng Nai)
  Công ty ACBH
 52. ABCH - Nhân Viên Giám Sát Vệ Sinh Và Thu Hồi Thẻ ATM - P.QLHT ATM
  Công ty ACBH
 53. HO - Quantitative Risk Manager
  Quản lý rủi ro
 54. DBB - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Cao Cấp - PGD Hiệp Hòa, PGD Hạ Long, CN Quảng Ninh
  KHCN
 55. DBB - Giám đốc Phòng Giao Dịch - Bắc Ninh
  Cấp quản lý Đông Bắc Bộ,
 56. DBB - Phó Giám Đốc Chi Nhánh - CN Bắc Giang, CN Quảng Ninh
  Cấp quản lý
 57. DBB - Trưởng Phòng Khách Hàng Cá Nhân - CN Bắc Giang
  KHCN Đông Bắc Bộ,
 58. ACBD - Nhân Viên Bảo Vệ - CN Đồng Nai
  Công ty ACBD
 59. HO - GDBP Chính Sách Rủi Ro Hoạt Động & Quản Lý Rủi Ro Quy Trình
  Quản lý rủi ro
 60. HO - Digital Marketing Manager
  QTTT & Mar
 61. ACBH - Nhân Viên Lễ Tân - CN Châu Văn Liêm
  Công ty ACBH
 62. HO - Chuyên Viên Sáng Tạo Nội Dung - Content Creator
  QTTT & Mar
 63. NHN - Giao dịch viên
  Vận hành
 64. MT - Thẩm định tài sản
  TĐTS
 65. NTB - Giao dịch viên
  Vận hành
 66. NTB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp
  KHDN
 67. BTB - Giao dịch viên
  Vận hành
 68. BTB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp
  KHDN
 69. BTB - PGD HỘI AN - Chuyên viên Quan hệ KH Doanh nghiệp, Dịch vụ KH
  KHCN
 70. HN - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Cao Cấp - Phục Vụ Khách Hàng Ưu Tiên
  KHCN
 71. HN - NV/CV Quản lý Kinh doanh Thẻ
  Trung tâm Thẻ
 72. MT - Nhân viên Pháp lý chứng từ
  Pháp lý
 73. HO - Chuyên Viên Banca KHDN (BH Phi Nhân Thọ)
  KHDN
 74. NHN - Giao dịch viên - Nghệ An
  Vận hành
 75. HO - Quantitative Risk Analyst
  Quản lý rủi ro
 76. HO - Giám Đốc Kiểm Soát Rủi Ro Tín Dụng
  Quản lý rủi ro
 77. DBB - Nhân viên Thẩm Định Tài Sản
  TĐTS
 78. NHN - Trưởng Phòng Khách Hàng Cá Nhân - CN Vĩnh Phúc
  KHCN
 79. ACBL - Chuyên viên/Nhân viên Quan hệ đối tác
  KHCN
 80. ACBL - Nhân viên quan hệ khách hàng
  KHDN
 81. HO - Chuyên viên Quản trị Bảng cân đối kế toán
  Tài chính
 82. ACBH - Nhân Viên Nhân Sự
  Công ty ACBH
 83. HN - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Phục Vụ Khách Hàng Ưu Tiên
  KHCN
 84. ACBH - Thư Ký Dự Án Giỏi Tiếng Anh - K.CNTT
  Công ty ACBH
 85. DNB - Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản
  Vận hành
 86. DNB - Kiểm Ngân
  Vận hành
 87. DNB - Nhân viên Dịch vụ khách hàng tiền vay
  Vận hành
 88. HN - NV/CV phát triển khách hàng qua Đối tác
  KHCN
 89. HO - Chuyên Viên Sản Phẩm Tín Dụng Doanh Nghiệp
  KHDN
 90. DNB - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  KHDN
 91. ACBH - Nhân Viên Hành Chánh (Nhóm Nhập Liệu) - P.TTNĐ
  Công ty ACBH
 92. ACBH - Nhân Viên Vệ Sinh Công Nghiệp - CN Củ Chi
  Công ty ACBH
 93. HO - Giám Đốc Quản Lý Rủi Ro Quy Trình
  Quản lý rủi ro
 94. HO - Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Quy Trình
  Quản lý rủi ro
 95. MT - Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk - Giám đốc/Chuyên viên QHKH Cá nhân - Ngân hàng Ưu tiên
  KHCN
 96. HCM - Nhân viên Bán hàng qua điện thoại DVKH 24/7
  Vận hành
 97. HN - Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng
  KHCN
 98. HN - Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  KHDN
 99. HN - Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng Tiền Vay
  Vận hành
 100. NHN - Nhân viên Dịch vụ Khách hàng tiền vay
  Vận hành
 101. NHN - Nhân viên Dịch vụ Khách hàng
  Vận hành
 102. DBSCL - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  KHDN
 103. DBB - Nhân viên Dịch vụ Khách hàng tiền vay
  Vận hành
 104. DBB - Nhân viên Dịch vụ Khách hàng
  Vận hành
 105. HO - Kiểm toán viên
  Kiểm toán
 106. HO - Nhân viên/Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản
  TĐTS
 107. HO - CV Sản Phẩm Huy Động & Dịch Vụ Tài Chính Doanh Nghiệp
  KHDN
 108. HN - Phó Giám Đốc Chi Nhánh
  Cấp quản lý
 109. HO - Nhân viên hỗ trợ Sản xuất hình ảnh
  Nhân sự
 110. HO - Senior Corporate Relationship Manager
  KHDN
 111. DNB - Chuyên Viên/Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Phục Vụ Khách Hàng Ưu Tiên
  KHCN
 112. HN - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Cao Cấp
  KHDN
 113. HN - Trưởng Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp
  KHDN
 114. HO - Chuyên viên Phê duyệt 02
  KHCN
 115. HN - Giám Đốc Phòng Giao Dịch
  Cấp quản lý
 116. HN - Trưởng Phòng Khách Hàng Cá Nhân
  KHCN
 117. HN - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  KHCN
 118. HN - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  KHCN
 119. HCM - Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp (ACBL)
  KHDN
 120. HO - Chuyên viên Quản lý rủi ro bên ngoài
  Quản lý rủi ro Hội sở,
 121. HO - NV Kế hoạch
  Tài chính Hội sở,
 122. NHN - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Phục Vụ Khách Hàng Ưu Tiên - CN Nam Định
  KHCN Nam Hà Nội,
 123. IT - Database Administrator (DBA)
  CNTT Hội sở,
 124. HO - CV/NV Hỗ Trợ Bán Hàng
  KHDN Hội sở,
 125. HN - Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Vận hành Hà Nội,
 126. HN - Giao Dịch Viên
  Vận hành Hà Nội,
 127. HO - Chuyên viên sản phẩm Chuỗi
  KHDN Hội sở,
 128. HN - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  KHDN Hà Nội,
 129. DBSCL - Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng
  Vận hành ĐB Sông Cửu Long,
 130. HN - Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Thẻ
  Trung tâm Thẻ Hội sở,
 131. HO - NV/CV Giải Pháp Sản Phẩm Ngân Hàng Giao Dịch
  KHDN Hội sở,
 132. HO - Talent Acquisition Specialist (Technical)
  Nhân sự Hội sở,
 133. DBSCL - Nhân viên Dịch vụ Khách hàng tiền vay - Loan CSR
  Vận hành ĐB Sông Cửu Long,
 134. HO - .NET Developer (Chuyên Viên Phát Triển Phần Mềm Ứng Dụng)
  Nhân sự Hội sở,
 135. HCM - Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Doanh nghiệp (CSR DN)
  Untitled TP. Hồ Chí Minh,
 136. BTB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân
  KHCN Nam Trung Bộ, gồm các tỉnh: Bình Định, Bình Thuận, Dak Lak, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận
 137. HO - Product Manager (TMO)
  CNTT Hội sở,
 138. DBSCL - Giao Dịch Viên
  Untitled ĐB Sông Cửu Long,
 139. HO - Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Thị Trường
  Quản lý rủi ro Hội sở,
 140. HN - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Cao Cấp
  KHCN Hà Nội,
 141. NTB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân
  KHCN Nam Trung Bộ, gồm các tỉnh: Bình Định, Bình Thuận, Dak Lak, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận
 142. DNB - Giao Dịch Viên
  Vận hành Đông Nam Bộ,
 143. DBSCL - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  KHCN ĐB Sông Cửu Long,
 144. DNB - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  KHCN Đông Nam Bộ,
 145. HO - Chuyên viên Quản lý Kinh doanh Thẻ
  Trung tâm Thẻ Hội sở,
 146. DNB - Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng
  KHCN Đông Nam Bộ,
 147. HCM - Giao Dịch Viên
  Vận hành Hội sở,
 148. HO - Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Thị Trường
  Quản lý rủi ro Hội sở,
 149. HCM - Nhân viên hỗ trợ Tuyển Dụng
  Nhân sự Hội sở,
 150. HO - NV Quản lý kết quả hoạt động ATM
  Vận hành Hội sở,
 151. HO - Chuyên viên Kỹ thuật và Giám sát vận hành ATM
  Vận hành Hội sở,

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: