BIDV Tuyển dụng Tháng 7/2022

Ngân hàng BIDV Tuyển dụng:

BIDV Tuyển dụng Tháng 7/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Trưởng phòng/ Phó Trưởng phòng Quản lý KH TRỤ SỞ CHÍNH - BIDV 25/06/2022 - 31/07/2022
 2. Giám đốc Quản lý Tài sản TRỤ SỞ CHÍNH - BIDV 25/06/2022 - 31/07/2022
 3. Chuyên gia quản lý tài sản TRỤ SỞ CHÍNH - BIDV 25/06/2022 - 31/07/2022
 4. Chuyên viên Quản lý khách hàng TRỤ SỞ CHÍNH - BIDV 25/06/2022 - 31/07/2022
 5. Trưởng phòng/ Phó Trưởng phòng Trải nghiệm KH TRỤ SỞ CHÍNH - BIDV 25/06/2022 - 31/07/2022
 6. Chuyên viên hỗ trợ TRỤ SỞ CHÍNH - BIDV 25/06/2022 - 31/07/2022
 7. Chuyên viên Tổ chức hành chính, nhân sự TRỤ SỞ CHÍNH - BIDV 25/06/2022 - 31/07/2022
 8. Chuyên viên Quản trị tín dụng TRỤ SỞ CHÍNH - BIDV 25/06/2022 - 31/07/2022
 9. Chuyên viên Quản lý rủi ro TRỤ SỞ CHÍNH - BIDV 25/06/2022 - 31/07/2022
 10. Chuyên viên Phát triển sản phẩm Ngân hàng số TRỤ SỞ CHÍNH - BIDV 25/06/2022 - 31/12/2022
 11. Chuyên viên Lập trình mobile ios TRỤ SỞ CHÍNH - BIDV 25/06/2022 - 31/12/2022
 12. Chuyên viên Lập trình mobile android TRỤ SỞ CHÍNH - BIDV 25/06/2022 - 31/12/2022
 13. Chuyên viên Lập trình fullstack/backend TRỤ SỞ CHÍNH - BIDV 25/06/2022 - 31/12/2022

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: