BIDV Tuyển dụng Tháng 8/2022

Ngân hàng BIDV Tuyển dụng:

BIDV Tuyển dụng Tháng 8/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

  1. Chuyên viên Phát triển sản phẩm Ngân hàng số TRỤ SỞ CHÍNH - BIDV 25/06/2022 - 31/12/2022
  2. Chuyên viên Lập trình mobile ios TRỤ SỞ CHÍNH - BIDV 25/06/2022 - 31/12/2022
  3. Chuyên viên Lập trình mobile android TRỤ SỞ CHÍNH - BIDV 25/06/2022 - 31/12/2022
  4. Chuyên viên Lập trình fullstack/backend TRỤ SỞ CHÍNH - BIDV 25/06/2022 - 31/12/2022

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: